Z - jak zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Z – jak zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Chociaż wiele afrykańskich krajów dysponuje prawnymi podstawami dotyczącymi różnych aspektów życia osób niepełnosprawnych, w rzeczywistości osoby te muszą na co dzień mierzyć się z dyskryminacją. Także w kwestii zatrudnienia.

Niechęć do rekrutowania osób niepełnosprawnych jest efektem wielu czynników, np.:

  • złe nastawienie społeczeństwa oraz brak wiedzy na temat niepełnosprawności
  • bariery związane z infrastrukturą – problemy komunikacyjne, ograniczona mobilność
  • brak odpowiednich kwalifikacji – przecież większość niepełnosprawnych dzieci w wieku szkolnym nie pobiera nauki…

Kolejny powód, o którym jednak rzadko się mówi, to poczucie wstydu osób niepełnosprawnych, które wolą zostać w domu niż brać czynny udział w życiu społecznym.

Często też firmy, które wyrażają chęć zatrudnienia osób z ograniczoną sprawnością, nie do końca wiedzą jak poradzić sobie z tematem – z jednej strony boją się, bo uważają, że raz zatrudniona osoba niepełnosprawna, zgodnie z prawem nie będzie mogła zostać zwolniona, w obawie przed oskarżeniem o dyskryminację. Z drugiej strony wydaje się, że pracodawcy nierzadko wykazują się brakiem wiedzy i ignorancją w temacie niepełnosprawności, nie zdając sobie sprawy z ograniczeń swoich niepełnosprawnych pracowników i stawiając im wymagania, którym oni fizycznie nie są w stanie sprostać.

Mimo tych wszystkich przeszkód, firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne zwracają uwagę na płynące z tego korzyści. Po pierwsze biznesowe – opinia społeczna ceni przedsiębiorców dających szansę tym, którzy jej potrzebują, poziom sympatii wzrasta, co pociąga za sobą wzrost zysków.

Zyski odnotowuje też ekonomia w skali krajowej – przywrócenie osoby niepełnosprawnej na rynek pracy oznacza mniejsze wydatki państwa na utrzymanie osób niezdolnych do pracy zarobkowej i samodzielnego utrzymania się.

Kolejna rzecz to korzyść natury psychologicznej – osoby, które pozytywnie przeszły integrację, prowadzą normalne życie społeczne, utrzymują kontakty z innymi ludźmi i zaczynają się uważać za pełnoprawnych członków społeczności lokalnej.

Warunkiem pobytu w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych Cheshire Home są dobre wyniki w nauce i uzyskanie promocji do następnej klasy.

Osoby poruszające się o kulach czy na wózku inwalidzkim nie będą w stanie podjąć pracy fizycznej, więc jedyną dla nich szansą na zatrudnienie jest dobre wykształcenie.

Pomóż nam wspierać ośrodek, dzięki któremu dzieci mają szanse na lepszy los…

FUNDACJA DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: N1 – dzieci z Cheshire Home