Z potrzeby serc

10lat_350 Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie są początki istnienia fundacji? Czy zrodziła się ona z miłości do Afryki i jej mieszkańców, czy raczej z samej potrzeby pomagania? Czy zarzewiem była chęć odmiany życia najuboższych, najbardziej potrzebujących, a może chęć dokonania zmian w życiu osobistym jej założycieli, wolontariuszy, sympatyków? Odpowiedzi poszukajmy razem.

Robert Noga i Paweł Werakso, koledzy ze szkolnej ławy, przyjaciele od wczesnych młodzieńczych lat, razem we wspólnocie ministranckiej w parafii p.w. Narodzenia NMP w Choszcznie. To tutaj podczas Mszy św. przysłuchują się słowom odwiedzających parafię misjonarzy i misjonarek, również tych służących w Afryce. W szkole podstawowej religii uczy ich były misjonarz w Rwandzie ks. Jan Dobski SAC – „Afrykańczyk”.  Może właśnie wtedy pada ziarno, które po latach zaowocowało powstaniem fundacji?

Rok 2009. Robert i Paweł lecą do Kamerunu na zaproszenie siostry Immakulaty Faustynowicz CSSMA. Planują odwiedzić misję katolicką w Nguelemendouka oraz poznać Pigmejów z kameruńskiej dżungli. To prywatna podróż, choć może to właśnie ten wyjazd jest iskrą, która wznieciła żar w sercach podróżników?

10lat_1„Przemierzając niemalże cały świat
właśnie tutaj spotkałem najbardziej
skrajną nędzę a zarazem najwięcej
szczerego ciepła. To uczy pokory
i szacunku” –
Paweł Werakso

Po powrocie z Kamerunu podróżnicy chętnie dzielą się doświadczeniami ze swojej afrykańskiej przygody, a ich opowieści wyciskają łzy z oczu. Bieda, cierpienia i głód, jakich każdego dnia doświadczają Afrykanie porusza serca, nie tylko podróżników, którzy na własne oczy obserwowali warunki życia ludzi zamieszkujących tereny wokół misji, ale też wszystkich, z którymi dzielą się tym doświadczeniem. Tym ludziom można i trzeba pomócBeata Warzecha, honorowy członek fundacji – podsyca myśl kiełkującą już w głowie Roberta. Zapada decyzja – zakładamy fundację! Do Pawła i Roberta dołącza Napoleon Werakso (1921 – 2016), człowiek wielkiego serca, prywatnie dziadek Pawła. Chęć niesienia pomocy decyduje o wsparciu dzieła założycieli przez osoby, które zajmą miejsca w pierwszych organach fundacji: Katarzyna Piotrowiak-Tyc, Mariusz Smelkowski, Małgorzata Wołosiewicz i Elżbieta Wolska. I tak dokładnie dziesięć lat temu, 15 kwietnia 2009 roku, powstaje Fundacja DZIECI AFRYKI, 10 czerwca zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

10lat_2„Darując potrzebującym
cząstkę siebie, zyskuje się
wielokrotnie więcej”
-
Robert Noga

Początki nie są proste. Siedzibą fundacji staje się mieszkanie prywatne Roberta, a w pierwszym częstochowskim spotkaniu uczestniczą zaledwie trzy osoby. Jednak świadomość dobra, jakiego możemy razem dokonać rekompensuje niewygody i przejściowe problemy, a uśmiech i wdzięczność dzieci są wystarczającą nagrodą za poświęcony trud i ogromnie motywują. Zgodnie ze statutem fundacja prowadzi działalność na rzecz ubogich mieszkańców Afryki i innych krajów rozwijających się, jednak to właśnie mieszkańcy Nguelemendouka są pierwszymi beneficjentami naszej pomocy. Programy pomocowe, które realizujemy we współpracy z s. Immakulatą, są skierowane przede wszystkim do najmłodszych, dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum – głównie sierot. Dzięki programom „Adopcji Serca” i „Biletowi do Świata” pomagamy setkom dzieci, młodzieży i w pomoc tę angażujemy setki Ludzi Pięknych Serc, którzy bezinteresownie wspierają działania fundacji finansowo i pamiętają o nas w modlitwie.

Dzieło założycieli rozrasta się. Z roku na rok wspiera je coraz więcej osób, zarówno na odległość, jak i dołączając do struktur fundacji, która od 2011 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i od tego czasu można na jej rzecz przekazywać 1% rocznych dochodów. Coroczne wyprawy misyjne, zwane Misjonerami, poszerzają zasięg działań fundacji, obejmującej programami pomocowymi kolejne państwa afrykańskie – Angolę, Burundi, Czad, Demokratyczną Republikę Konga, Etiopię, Gambia, Ghanę, Kamerun, Malawi, Namibię, Republikę Środkowoafrykańską, Rwandę, Sudan Południowy, Tanzanię, Ugandę i Zambię. Pomoc świadczona Afrykanom również przybiera różne, czasem zaskakujące formy, zależnie od potrzeb, które staramy się spełniać – zapewniamy środki na dożywianie i dofinansowanie nauki, budujemy studnie, zakładamy hodowle świnek, budujemy i doposażamy szkoły, ośrodki zdrowia i kupujemy krowę mleczną, organizujemy pierwsze wycieczki dzieciom z buszu i opłacamy zabiegi medyczne chorym, i wiele, wiele innych. Nawiązujemy również współpracę z lekarzami stomatologii, dermatologii, okulistyki i farmaceutą, którzy podczas wypraw misyjnych świadczą pomoc medyczną, również w regionach objętych opieką fundacji.

10lat_4„Niebo zdobywa się kochając innych
i dzieląc się z nimi tym, co posiadamy.
Nic nie dzieje się bez woli Boga”
-
Napoleon Werakso

Fundacja DZIECI AFRYKI jest organizacją świecką, jednak od początków jej założenia czujemy idącą „z góry” opiekę i wsparcie. Nie bez powodu decydujemy o organizacji spotkań założycieli, członków i sympatyków fundacji właśnie w Częstochowie, w bliskim sąsiedztwie Jasnej Góry. Pierwsze, nieoficjalne spotkanie w 2009 roku, przerodziło się w cyklicznie organizowane Święto Dzieci Afryki. Dwudniowe, czerwcowe spotkania to doskonała okazja do podsumowania rocznej działalności fundacji, poznania się, nawiązania głębszych osobistych relacji, a także wymiany doświadczeń, gromadzenia pomysłów, podjęcia nowych wyzwań i głębszego zaangażowania się w działalność pomocową. Bliskość Jasnogórskiej Królowej sprzyja decyzji o oddaniu się w Jej opiekę. W 5 rocznicę działalności fundacji Rada uroczystą uchwałą ustanawia patronów Dzieci Afryki. Fundacja zyskuje w ten sposób wspaniałych orędowników pomocy Czarną Madonnę oraz św. Kizito – czternastoletniego męczennika z Ugandy. Od roku 2010 duszpasterzem fundacji jest ks. Andrzej Lemieszko, oddany sprawom misji kapłan diecezji szczecińsko-kamieńskiej, były opiekun ministrantów Roberta i Pawła.

10lat_3„Nie możemy pomóc wszystkim,
ale ktoś tak pięknie powiedział,
że ratując jedno życie,
ratujemy cały świat.
Może dzięki mnie, dzięki Tobie
ten niezwykły afrykański świat
nie zginie” –
Elżbieta Wolska

Działalność fundacji nabiera rozmachu. Pomagamy z pasją i potrzebujemy ludzi, którzy wesprą nasze działania nie tylko symboliczną złotówką, ale poświęcą swój czas, umiejętności wspierając nas fizyczną, systematyczną pracą w biurze fundacji, które od roku 2015 mieści się w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 13. I tak, w roku 2016 powołujemy Wolontariat Fundacji DZIECI AFRYKI, zorganizowaną grupę wspaniałych, kreatywnych i chętnych do działania osób, systematycznie, charytatywnie pracujących w swoim wolnym czasie na rzecz potrzebujących. Od 2018 roku w Fundacji Dzieci Afryki działa również wolontariat misyjny. Kandydaci na wolontariuszy misyjnych wraz z animatorami fundacji rozpoczęli kilkumiesięczny cykl szkoleń, w trakcie których przygotowują się do trudnej pracy misyjnej w placówkach Dzieci Afryki w Etiopii (od roku 2019) i w Ugandzie (od roku 2021).

Dziesięcioletnia działalność DZIECI AFRYKI została dostrzeżona przez różne podmioty oraz uhonorowana wyróżnieniami w dziedzinach działalności społecznej, pracy na rzecz rozwoju człowieka i integracji międzyludzkiej. Nagrody te dedykujemy Wam – Ludziom Pięknych Serc, którzy towarzyszycie nam w tej misyjnej podróży, zarażacie pasją, chęcią pomagania, wspieracie duchowo i materialnie. Dziękujemy za Wasze serca i trud. Serdecznie zapraszamy do osobistego spotkania podczas tegorocznych jubileuszowych obchodów Święta Dzieci Afryki w Częstochowie.

Elżbieta Wolska
– sekretarz Fundacji Dzieci Afryki

10lat_5