Założyciele fundacji wyróżniają i dziękują

misjoner350Podczas uroczystej gali w Częstochowie (8 czerwca), zorganizowanej z okazji 10.lecia działalności Fundacji DZIECI AFRYKI, jej Założyciele po raz kolejny wyróżnili osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla fundacji. Wszyscy od kilku lat z poświęceniem realizują cele statutowe organizacji w wolontariacie krajowym, misyjnym bądź wspierają konkretne projekty w Afryce.  

STATUETKĘ „MISJONERA 2019″ otrzymali:

W kategorii „wolontariat w Afryce”

Osoba nominowana, przyglądając się niecodziennemu postępowaniu podróżników „z misją” podczas jednej z wypraw misjonerskich, zapytała „czy może dołączyć do fundacji”? W uzasadnieniu wspomniała, iż wspólne podróżowanie zainspirowało ją do pomagania i do dzielenia się dobrem. „Przecież ja już wszystko osiągnąłem, założyłem rodzinę, mam dom i dobrze prosperujący biznes, też chcę pomagać, chcę dołączyć do fundacji”. I osoba ta dołączyła. Od roku 2014 wspiera nasze działania w Etiopii, jest nieocenionym wsparciem przy realizacji projektów pomocowych na rzecz górskiej społeczności Dorze. misjoner1Dzięki zaangażowaniu Tsehaia Bogale – partnera fundacji, właściciela Dorze Lodge i naszego brata, ubogie dzieci Dorze od 5 lat zaopatrywane są w buciki i przybory szkolne, a od września tego roku będą mogły uczyć się w nowym, murowanym budynku szkoły Dzieci Afryki. Bez stałej koordynacji Tsehaia nad projektami nasza obecność w górach GUGE nie byłaby możliwa.

W kategorii „wolontariat krajowy”

Osoba nominowana była świadkiem pierwszych fascynacji Afryką jednego z założycieli. Była przy narodzinach fundacji i jest z nią związana od zawsze. Nie zabiega o laurki, skrupulatnie robi swoją wyznaczoną robotę. Jak trzeba bierze udział w festynach czy niedzielach misyjnych, pisze publikacje na stronę internetową. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze pomocna, życzliwa, skromna i uśmiechnięta – Cichy Anioł w fundacji Dzieci Afryki. misjoner2Od 10 lat Elżbieta Wolska bezinteresownie pełni funkcję sekretarza Zarządu, protokołuje posiedzenia, sporządza sprawozdania do urzędu statystycznego, rozlicza misjonarzy i partnerów fundacji z rozdysponowania przekazanych dotacji, zajmuje się korektą tekstów i wieloma innymi zadaniami jakie wyznacza życie. Ela, jest wreszcie, autorem tekstu jubileuszowego Albumu Dzieci Afryki „Pomagamy z pasją”. Droga Elu, za wszystkie lata wspólnego misjonerowania, dzielenie radości i trosk wynikających ze współzarządzania fundacją, wysiłek oraz czas poświęcony Dzieciom Afryki składamy najszczersze wyrazy wdzięczności.

W kategorii „bezinteresowna pomoc”

Osoba nominowana nie jest znana osobiście założycielom. Jest jedną z tysiąca, która wspiera działania fundacji na rzecz ubogich w Afryce. Jedną z kilkudziesięciu, która regularnie przekazuje środki finansowe na konkretne programy wsparcia, bliskie ich sercu. Dziś reprezentuje wszystkich Ludzi Pięknych Serc, którzy stale wspierają wysiłek fundacji w dożywianiu dzieci głodujących, osieroconych oraz działalność misyjnych ośrodków zdrowia. Pani Irena G. z Kołobrzegu czwarty rok stale wspiera wybrane programy pomocowe, czyni to po cichu – bez rozgłosu. Jej decyzja świadczy o zaufaniu jakim obdarowała Dzieci Afryki, a to z kolei zobowiązuje nas do jeszcze większego wysiłku, by spełniać pokładane w fundacji oczekiwania.

Kategoria specjalna „MISJONER HONOROWY”

Osoby nominowane od lat poprzez sport promują zdrowy tryb życia, wspomagają dzieci i młodzież, integrują osoby niepełnosprawne, przeciwdziałają uzależnieniom i patologiom społecznym zarówno w kraju jak i na świecie.  Aktywizują lokalnych przedsiębiorców do działalności dobroczynnej oraz integrują międzynarodowe środowiska działaczy społecznych, by jednoczyć siły, wymieniać się doświadczeniami, wspólnie zmieniać świat. Katarzyna i Wiesław Koluchowie założyli Światową Organizację Koluchstyl, która m.in. nadaje Medal „Serce Ziemi” dla osób szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz rozwoju i pomocy dla drugiego człowieka, a także wspierający pozytywny rozwój naszej planety. Otwarte serca osób nominowanych, pełne empatii i hojności, wspierają także działania Fundacji Dzieci Afryki; fundują stypendia dla młodych, budują domy dla niewidomych. Dziękujemy, że Dzieci Afryki znalazły miejsce w Waszych pięknych sercach.

misjoner3