Zarażeni HIV też się uśmiechają…

hiv

19 maja obchodzony jest na całym świecie Dzień Pamięci Ofiar AIDS. Od 1983 roku, w każdą trzecią niedzielę maja organizuje się akcje edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat tej jednej z najpoważniejszych chorób XXI wieku.

Nie da się ukryć, że AIDS jest ogromnym problemem na skalę światową. Wg danych z połowy 2016 roku, liczba osób seropozytywnych wynosiła prawie 37 mln, a większość z nich, bo prawie 26 mln żyje w Afryce Subsaharyjskiej.

Niestety, tylko niewiele ponad połowa zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, co stanowi ogromne zagrożenie dla osób z ich otoczenia – kontakty seksualne bez zabezpieczenia oraz niski poziom higieny i bezpieczeństwa w ośrodkach medycznych mogą prowadzić do nowych zakażeń.

O tym trzeba mówić, trzeba edukować i uświadamiać. Podejmowane wysiłki już przynoszą rezultaty – od 2000 roku liczba nowych zakażeń spadła o 35%, odnotowano też o 28% mniej zgonów z powodu AIDS lub z przyczyn powiązanych.

Ale trzeba też mówić o czymś jeszcze. Trzeba pamiętać, że HIV nie określa człowieka. HIV nie stanowi centrum życia człowieka zarażonego i nie odbiera mu umiejętności marzenia i realizowania planów. Nie spycha go poza margines… spychają ludzie, którzy tego nie rozumieją.

Mimo, że AIDS jest chorobą śmiertelną, to sam wynik pozytywny nie jest wyrokiem. Z HIV można żyć, stosując odpowiednią kurację i prowadząc zdrowy tryb życia. Co więcej – można się realizować, być aktywnym społecznie i prywatnie.

Jednym z celów statutowych Fundacji Dzieci Afryki jest ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Nie organizujemy w Afryce pogadanek, ani nie prowadzimy warsztatów edukacyjnych.

Ale za to, we współpracy z misjonarzami wspieramy edukację dzieci, prowadząc programy Adopcji Serca i Biletu do Świata, czy budując szkoły. Poszerzamy horyzonty, budujemy wiedzę i świadomość świata – organizujemy w czasie Misjoner pokazy filmów i wycieczki, rozmawiamy z dziećmi o nich i o nas, dzięki wsparciu Ludzi Pięknych Serc przekazujemy materiały edukacyjne, sprzęt sportowy, zaopatrzenie medyczne. Poprzez nasze wspólne działania pokazujemy możliwości, których brak może prowadzić do wielu ryzykownych zachowań i sytuacji.

Razem z nami możesz otwierać przed dziećmi Afryki świat, który potrafi zachwycić.

Gosia Kałun

matka_dziecko_hiv