Zasłużeni dla Dzieci Afryki

misjonerzy01

Podczas Święta Dzieci Afryki w Częstochowie, dnia 10 czerwca 2018 r., Założyciele fundacji wyróżnili kolejne osoby, które podróżując po afrykańskich bezdrożach lub krajowych podwórkach „pomagają z pasją” ubogim dzieciom i potrzebującym wsparcia poprzez Fundację Dzieci Afryki.

STATUETKĘ „MISJONERA 2018″ otrzymali:

W kategorii „wolontariat w Afryce”

Osoba nominowana całkiem nieoczekiwanie związała swoje życie z Afryką. Turystyczny wyjazd zmienił jej życie w pasję pomagania. Jej historia przypomina historię Założycieli Fundacji Dzieci Afryki, którzy przed 9.cioma laty nie chcieli pozostać obojętnymi na los ubogich Kameruńczyków. Dlatego podziwiamy i dobrze rozumiemy jej zaangażowanie w walkę z ubóstwem. Gdy półtora roku temu zwróciła się do fundacji, aby wspólnymi siłami wspierać jej ubogich w Afryce, widząc determinację i już, w tak krótkim czasie, dokonane dzieła, bez zastanowienia przyjęliśmy propozycję współpracy na rzecz masajskiej społeczności w Tanzanii.
misjonerzy03Iwona Kreczmańska – założycielka Stowarzyszenia To Help Africa zaszczepiła przeciw tężcowi wszystkie dzieci w okolicy, samodzielnie wybudowała jeden budynek szkoły a wspólnie z Dziećmi Afryki budynek drugi i wkrótce rozpocznie budowę trzeciego oraz studnię, która dostarcza czystą i zdrową wodę dla Masajów w Kwamneke. Współpraca z Iwoną jest wyzwaniem ale i radością oraz nadzieją dla Dzieci Afryki.

W kategorii „wolontariat krajowy”

Osoba nominowana od kilku lat obecna jest w fundacji, działa na jej zapleczu, po cichu, bez rozgłosu. Bez jej pomocy trudno jest dziś wyobrazić sobie pracę biura, organizację animacji misyjnych czy realizację różnorakich wyzwań jakie przynosi codzienność. Wolontariusz, na którego zawsze można liczyć, wolontariusz, który nie zna słowa „NIE”, wolontariusz, który bezinteresownie poświęca wolny czas Dzieciom Afryki.
misjonerzy04Adam Amine – nie tylko zaangażowany jest w prace fizyczne. Dał się poznać jako dobry publicysta oraz autor projektów misyjnych na rzecz budowy i działalności szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu, w Ugandzie.

W kategorii „bezinteresowna pomoc”

Osoba nominowana posiada wielkie serce i nieprzeciętne możliwości. Mimo niewielkiego stażu organizacji non-profit, którą powołała do życia przed pięcioma laty, może pochwalić się wielkim dorobkiem działalności charytatywnej w Afryce. Pomaga tym, którzy pomagają innym. Przed dwoma laty zaproponowała wsparcie projektów realizowanych przez Dzieci Afryki. Owocami nawiązanej współpracy są już m.in.: drugi budynek szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda), kuchnia przy szkole w Abong-Mbang (Kamerun) oraz studnia dla Masajów w Kwamneke (Tanzania).
misjonerzy06Wojciech Zięba – prezes Polskiej Fundacji dla Afryki nie szuka poklasku, szuka tych, dzięki którym może inwestować w dzieci i młodych żyjących na kontynencie niesprawiedliwości społecznej, rokujących nadzieję na lepsze jutro dla siebie, swoich rodzin i afrykańskich ojczyzn.

Kategoria specjalna „MISJONER HONOROWY”

Osoba nominowana ćwierć wieku temu poświęciła życie Bogu. Od siedmiu lat dzieli je z ubogimi dziećmi w Afryce, ofiarując im niezmierzone pokłady matczynej miłości. W 2014 roku do Republiki Środkowoafrykańskiej zaprosiła Fundację Dzieci Afryki, by wspólnie realizować projekty na rzecz swoich podopiecznych.
misjonerzy07Siostra Renata Grzegorczyk, pasterzanka – jest pionierką programów adopcyjnych w Bouar, z których wywiązuje się w sposób wzorowy! Dzięki „Biletowi do Świata”, stworzyła biednym dziewczętom, często analfabetkom różnych wyznań, niepowtarzalną szansę na zdobycie zawodu krawieckiego, umożliwiającego – z pomocą fundacji – pozyskanie maszyny do szycia na własność.
Siostro Reniu, w imieniu afrykańskich dzieci, DZIĘKUJEMY za Twoją posługę misyjną, OBIECUJEMY wsparcie duchowe i materialne oraz GRATULUJEMY „Misjonera” w Roku Srebrnego Jubileuszu życia zakonnego.

misjonerzy02

zasłużeni dla Dzieci Afryki (tegoroczni i z poprzednich lat) z Założycielami fundacji