Zasłużony w Dziele Ewangelizacji

medal4

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia swej działalności. Powstała, aby w imieniu Konferencji Episkopatu Polski integrować środowiska misyjne w Polsce, wspierać materialnie i duchowo misjonarki i misjonarzy oraz koordynować animację, formację i współpracę misyjną w Polsce.

13 listopada 2017 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala połączona z wręczeniem medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 15 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji.

W uroczystości wziął udział m.in. abp Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, arcybiskupi i biskupi – członkowie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, misjonarze i misjonarki oraz nominowani do medalu i przyjaciele misji.

Do zaszczytnego grona zasłużonych dla misyjnego dzieła Kościoła w Polsce członkowie Kapituły Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” nominowali Roberta Nogę – „założyciela Fundacji Dzieci Afryki i pomysłodawcę wielu form niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w 13 krajach Afryki, za zasługi w propagowaniu misji oraz pozyskiwanie i formację wolontariuszy misyjnych w mediach poprzez stronę internetową, filmy oraz programy radiowe i telewizyjne„* w kategorii „promocja medialna misji„.

Robert Noga od 2009 roku wspiera działalność polskich misjonarzy w Afryce. Wniosek do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wystosowało Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła „dziękując za działalność Roberta Nogi oraz Fundacji Dzieci Afryki na rzecz dzieci i młodzieży z michalickich placówek misyjnych w Kamerunie„**.

„Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia jest dla mnie wielkim zaszczytem. Medal `zasłużony w dziele ewangelizacji` utwierdza mnie w wybranej drodze życiowej oraz motywuje, by nie ustawać w wysiłkach na rzecz dzieci, młodzieży oraz ubogich braci i sióstr żyjących na kontynencie niesprawiedliwości społecznej ale też na kontynencie Nadziei dla Kościoła i Świata – jak Afrykę nazwał Benedykt XVI.
medal2Składam podziękowanie Członkom Kapituły Medalu za dostrzeżenie i wyróżnienie działalności mojej fundacji, wszystkim moim koleżankom i kolegom – wolontariuszom za wspieranie moich wysiłków i Wasze zaangażowanie, które jest dla mnie energią.
Dziękuję ks. Andrzejowi Lemieszko – duszpasterzowi fundacji, który od początku wspiera Dzieci Afryki oraz misjonarzy, z którymi fundacja współpracuje.
Dziękuję wszystkim misjonarzom z 12 zgromadzeń zakonnych, z którymi aktualnie współpracujemy oraz świeckim, a szczególnie siostrom michalitkom – od wspierania których wszystko się zaczęło – za Wasze poświęcenie i trud. Fundacja pomaga Waszymi rękoma, w dziele misyjnej posługi jesteście nam bardzo potrzebni.
Dziękuję także wszystkim nominowanym osobom oraz organizacjom kościelnym i świeckim, które wspierają działalność polskich misjonarzy. Wszyscy jesteśmy ważnym ogniwem w tym pięknym dziele misyjnej działalności Kościoła”***.

Robert Noga

medal3* uzasadnienie nagrody Kapituły Medalu Benemerenti in Opere Evangelizationis
** uzasadnienie wniosku Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła
*** przemówienie laureata