Zatrzymajmy przemoc wobec dzieci!

dz.przemocy350Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, od roku 2020, poprzedza 19 dni kampanii promującej uświadamianie oraz prewencję agresywnych zachowań wobec dzieci. Obchody zostały zainicjowane przez Women’s World Summit Foundation.

Związane z Dniem 19 listopada wydarzenia i eventy istotnie przyczyniają się z roku na rok do budowania ogólnoświatowej świadomości na temat sposobu traktowania dzieci, a także samych dzieci na temat ich praw. Wysiłek, który w ich organizację wkładają organizacje na całym świecie ma szczególne znaczenie w krajach rozwijających się, w tym w Afryce. W wielu krajach Afryki kultura polityczna jest wciąż niedojrzała, co jest przyczyną tego, że organizacje rządowe w wielu przypadkach nie wykształciły jeszcze skutecznych metod ścigania i zapobiegania przestępstwom popełnianych na dzieciach (od przemocy domowej do handlu dziećmi). dz.przemocy4Poprzez popularne w Afryce tradycyjne, niekiedy surowe wychowanie, wielu opiekunów nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich sposób traktowania młodych ludzi może pozostawić w psychice dzieci bolesny ślad. Panujące ubóstwo, a często skrajnie trudne warunki życia i wielodzietność utrudnia rodzicom troskliwą opiekę nad każdym dzieckiem, co prowadzi do zaniedbania dzieci.

Pamiętajmy, że nieodpowiednie traktowanie dzieci to nie wyłącznie czynna przemoc i wykorzystywanie, ale też brak zaspokajania ich potrzeb i poświęcania im uwagi. Także ku tej refleksji skłania coroczny Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

dz.przemocy2Kolejną formą przemocy jest obrzezanie dziewczynek, zaś Afryka jest kontynentem przodującym w ilości przypadków wykonywania tego „zabiegu”. Stosowanie żeńskiego obrzezania wypływa z kultury krajów afrykańskich, niestety bardzo często jest wykonywane wbrew woli dziewczynek i okalecza zarówno ich ciało jak psychikę. Jest to kolejna przykra praktyka, którą należy nagłaśniać w trakcie kampanii związanej z Dniem.

Cieszy jednak fakt, że coraz więcej afrykańskich krajów i organizacji angażuje się w obchody Dnia. Wspomnieć warto między innymi organizację African Peace Network. W skali kontynentu afrykańskiego szczególną aktywnością wydają się wykazywać kraje jego środkowej części.

W Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci zachęcamy do wsparcia naszej fundacji. Wspólnie możemy zadbać o rozwój i lepszą przyszłość młodych Afrykańczyków.

Zofia Zaremba

dz.przemocy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.