Zdałem znakomicie wszystkie egzaminy!

Zdałem znakomicie wszystkie egzaminy!

Afryka cierpi na brak lekarzy! Wielu młodych, uzdolnionych kandydatów na studnia medyczne nie ma szansy na ich podjecie bez protekcji i zebraniu ogromnych sum pieniężnych związanych z kształceniem i utrzymaniem w campusie. Niewielu udaje się spełnić marzenia. Ci z odpowiednim zapleczem finansowym – wywodzący się z miejscowych elit – często po zdobyciu wykształcenia medycznego wyjeżdżają do Europy. Część pozostaje w swojej ojczyźnie, pracując w niewielkich szpitalach, będąc często jedynymi lekarzami na cały dostępny w nim personel medyczny.

W ramach programu „Bilet do Świata” fundacja wspiera aktualnie trzech uzdolnionych studentów medycyny (w Burundi i Ghanie), wskazanych przez misjonarzy, rokujących na pracę wśród afrykańskiej ludności. Jeden z nich John z Ghany, przysłał do fundacji listy z podziękowaniami, aktualnymi wiadomościami oraz prośbą o kontynuację pomocy.

john2Chwała Panu Bogu za to jak daleko mnie doprowadził. Prawie skończyłem 200 poziom szkoły medycznej. Zdałem znakomicie wszystkie egzaminy. W przyszłym tygodniu będę miał egzaminy praktyczne z medycyny, pielęgniarstwa i laboratorium (od 21 do 25 lipca). Pod koniec roku akademickiego (we wrześniu) wyślę Wam wyniki moich całorocznych dokonań.

Aby zrealizować program drugiego roku studiów, razem z kolegami będę oddelegowany do szpitala znajdującego się w jednym z górnych regionów północnej Ghany, na praktyki studenckie nazywane COBS- Community Based Education and Service. Zaczniemy 27 lipca, a skończymy 26 sierpnia tego roku. Zgodnie z programem mamy również nauczyć się doceniać skutki i wpływ kultury na zdrowie. Co więcej, stwarza to nam możliwość wykorzystania w praktyce tego o czym uczymy się na zajęciach (w laboratorium i podczas badań itd.) – radzenia sobie w kwestiach zdrowotnych. (…)

Wszystkie te osiągnięcia były możliwe dzięki Waszemu wsparciu i modlitwie. Ja również modlę się za całą rodzinę Dzieci Afryki, za moich dobroczyńców i za wszystkich, którzy działają dla dobra innych. Niech Bóg Wam błogosławi.

W drugim piśmie John wyjaśnia, iż pomoc płynąca z fundacji pozwala pokryć 2/3 kosztów jego studiowania – za co jest ogromie wdzięczny. Pozostałą część pokrywa jego rodzina, sprzedając zebrane plony z pola. Może to uczynić zaledwie raz w roku – w lutym, kiedy kończą się żniwa.

Johnem, drugi rok, opiekuje się jedna z polskich rodzin, wytrwale wspierając studenta w edukacji. Potrzeby finansowe okazują się jednak wyższe od wcześniej zakładanych – głównie z uwagi na niekorzystny kurs euro oraz dodatkowe wymagania uczelni związane z zakupem pomocy medycznych.

Dlatego zwracamy się do Ludzi Pięknych Serc o okazjonalne wsparcie młodego, niezwykle uzdolnionego studenta poprzez przekazanie darowizny na kontynuację jego kształcenia:

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: „G3 – studia medyczne Johna 1”

Studenta można także wspierać stale przystępując do programu „Bilet do Świata”. Wypełniając deklarację należy wybrać opcję „Ghana, opieka częściowa” (600 zł/rok, odpowiednio 150 zł/kwartał, 50 zł/miesiąc), zaś w rubryce uwagi należy wpisać „John 1„. Po przystąpieniu do programu pomocy jest możliwość nawiązania kontaktu z podopiecznym.

john3

John ze swoją rodziną.