Zdrowie dla wszystkich

zdrowie1

System ochrony zdrowia w Afryce Subsaharyjskiej należy do najmniej efektywnych i najtrudniej dostępnych na świecie. Zróżnicowanie pomiędzy stanem zdrowia bogatych i biednych mieszkańców Afryki jest ogromne. Dostęp do opieki medycznej dla przeciętnych mieszkańców Czarnego Lądu jest ograniczony. Nieco lepszą jakością zdrowia mogą pochwalić się tylko elity[1],[2].

zdrowie3Każdego roku w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Upamiętnia on utworzenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie[3].

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia brzmi: „Zdrowie dla wszystkich”[4]. Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu zdrowia wszystkim ludziom, zwłaszcza mieszkańcom Afryki, jest ogromnym wyzwaniem. Przyjrzyjmy się jak działa system ochrony zdrowia w krajach afrykańskich.

Skuteczność świadczeń zdrowotnych realizowanych w Afryce odbiega od standardów. W placówkach opieki zdrowotnej brakuje prądu i dostępu do czystej wody. Występuje również niedobór pracowników medycznych, sprzętu diagnostycznego oraz leków. Uważa się, że należy kłaść większy nacisk na pracę pielęgniarek i położnych, ponieważ opieka lekarska nie zawsze jest dostępna[5].

zdrowie2Szacuje się, że w Afryce na 30 tysięcy lub więcej osób przypada tylko jeden lekarz, co znacząco odbiega od standardów WHO, według których jeden lekarz powinien przypadać na każde 5 tysięcy osób. Dostępność lekarzy specjalistów o wyższych kwalifikacjach jest przeraźliwie niska. Na 3–4 miliony ludzi przypada tylko jeden dermatolog, podczas gdy obciążenie chorobami skórnymi jest bardzo duże[6]. Niskie są również roczne nakłady finansowe na opiekę zdrowotną mieszkańców. Kraje Afryki Subsaharyjskiej wydają rocznie około 10 dolarów na opiekę zdrowotną jednego mieszkańca[7]. Jakość systemu ochrony zdrowia w krajach Afryki Subsaharyjskiej wymaga znaczącej poprawy.

Przy okazji dzisiejszego święta zachęcamy do wsparcia Funduszu Medycznego – jednego z naszych priorytetowych programów w 2018 roku oraz wolontariat misyjny naszych lekarzy „Okuliści dla Afryki” lub „Dermatolog dla Afryki„. Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie!!!

Ewelina Wiśniewska

zdrowie4

s. Donata Krupa, Djouth (Kamerun)


[1] Specyfika systemów zdrowotnych państw Afryki Subsaharyjskiej [online], Leki i fakty, 2017, [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny w Internecie: <https://leki-i-fakty.pl/specyfika-systemow-zdrowotnych-panstw-afryki-subsaharyjskiej/>.

[2] Łęcka Izabella, Ochrona zdrowia w Afryce [online], Pomoc Rozwojowa, 1/2012, [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny w Internecie: <http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_01_druk.pdf>, strona 6.

[3] Światowy Dzień Zdrowia [online], Wikipedia, Aktualizacja 19.01.2018 [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny
w Internecie: <https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Zdrowia>.

[4] Campaign essentials for World Health Day 2018 [online], World Health Organization, [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny w Internecie: <http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/en/>.

[5] Specyfika systemów zdrowotnych państw Afryki Subsaharyjskiej [online], Leki i fakty, 2017, [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny w Internecie: <https://leki-i-fakty.pl/specyfika-systemow-zdrowotnych-panstw-afryki-subsaharyjskiej/>.

[6] Łęcka Izabella, Ochrona zdrowia w Afryce [online], Pomoc Rozwojowa, 1/2012, [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny w Internecie: <http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_01_druk.pdf>, strona 11.

[7] Łęcka Izabella, Ochrona zdrowia w Afryce [online], Pomoc Rozwojowa, 1/2012, [dostęp: 26 marca 2018], Dostępny w Internecie: <http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_01_druk.pdf>, strona 8–9.