FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

 

Najpowszechniej stosowaną metodą uczenia w afrykańskiej szkole jest głośne powtarzanie słów czy zdań wypowiadanych lub zapisywanych na tablicy przez nauczyciela a następnie ich zapamiętywanie przez uczniów. I nie będzie inaczej dopóki uczniowie z biednych wiosek nie zostaną wyposażeni w podręczniki a klasy wyposażone w pomoce dydaktyczne! Państwo nie zapewnia uczniom podręczników, a rodziców nie stać na ich kupno. 

 

Pomimo stworzenia odpowiedniego zaplecza do nauki uczniowie szkół Dzieci Afryki nie wszędzie korzystają z podręczników, dzięki którym mogliby efektywniej zdobywać i poszerzać wiedzę. Może wydawać się to niewiarygodne, ale w Afryce bardzo często nawet sami nauczyciele nie są w posiadaniu podręczników, co znacznie utrudnia im prowadzenie lekcji, a co za tym idzie, negatywnie rzutuje na poziom nauczania.

 

Dzięki staraniom Fundacji Dzieci Afryki uczniowie w Bundoli (Ghana) i Kwamneke (Tanzania) mają już dostęp do części podręczników. Od listopada 2020 roku także nauczyciele szkoły w Kiruddu (Uganda) posiadają komplet podręczników do nauczania wszystkich przedmiotów w klasach I - VII. Ale dla uczniów szkoły jeszcze są nieosiągalne!

 

Aby szkoły Dzieci Afryki zapewniały swoim uczniom rzetelną edukację inaugurujemy ogólnopolską akcję „Podręczniki za grosiki - solidarność szkolna nie ma granic”, będącą krokiem milowym w rozwoju ich edukacji, gdyż pomoże zagwarantować odpowiednią liczbę podręczników oraz pomoce dydaktyczne.

 

Do wzięcia udziału w pierwszej edycji akcji zachęcamy wszystkie polskie szkoły!!!
 

Pierwsza edycja dedykowana jest dwóm szkołom podstawowym; szkole im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) oraz szkole św. Elżbiety w Kiruddu (Uganda).  

 

Szkoła Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) powstała w dużej mierze dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej. Pięknym gestem dobroci podzieliły się Gimnazjum nr 42 w Warszawie, Gimnazjum nr 44 w Warszawie i Zespół Szkół w Górkach. Rozwój szkoły Dzieci Afryki w Bundoli (Ghana) zawdzięczamy zaangażowaniu młodzieży szkół średnich w Warszawie i Województwa Pomorskiego. Jak widać solidarność szkolna nie ma granic. Tym razem także wierzymy, iż ta jedność pomoże zrealizować to piękne dzieło i da szansę ubogim afrykańskim dzieciom na lepszy rozwój.

 

Jak polskie szkoły mogą pomóc?

 

Bardzo łatwo! Jak zwykle niewielkie gesty budują wielkie sprawy.

 

PODRĘCZNIKI UCZNIOM


Wystarczy, że każda klasa ufunduje jeden podręcznik, otwierając szansę na korzystanie z niego jednemu uczniowi w Afryce! Średni koszt zakupu jednego podręcznika wynosi 25 zł.
 

Dla 10 szkół, którym uda się sfinansować najwięcej podręczników (ze średnią powyżej 3 podręczniki na klasę w przeliczeniu na liczbę oddziałów) fundacja odwdzięczy się pamiątkową fotografią (format A3 na fotopiance) z logotypem wyróżnionej szkoły na tle jednej ze szkół Dzieci Afryki z obdarowanymi uczniami. Szkoła, która zwycięży w rankingu znajdzie się na trasie występów* dziecięcego zespołu tańca afrykańskiego z Ghany we wrześniu 2022 roku. Pozostałe szkoły z pierwszej 10 rankingu będą mogły wnioskować o zaproszenie grupy, a przyjęcie zaproszenia będzie zależało od lokalizacji szkoły.

 

 1. Placówka deklarująca przystąpienie do akcji wypełnia formularz zgłoszenia - jej nazwa zostaje opublikowana na stronie akcji.
 2. Podręczniki można zakupić w Markecie Dzieci Afryki (w uwagach wpisać nazwę szkoły) lub przez wpłatę na rachunek fundacji (w tytule dodać nazwę szkoły). Podręczniki można kupować przez cały okres akcji (wyniki w wykazie szkół/placówek edytowane są w dni robocze a podręczniki kupowane na bieżąco uwzględniane w wykazie).
 3. W czerwcu 2022 roku wszystkie szkoły/placówki, które podarowały co najmniej tyle podręczników ile posiadają oddziałów, otrzymają pisemne podziękowanie na pocztę email (z możliwością odbioru oryginału w biurze fundacji), a do grudnia 2022 r. 10 wyróżnionych szkół pamiątkowe fotografie z Afryki ze swoim logotypem.
   

* występ będzie możliwy jeśli dojdzie do skutku planowany przyjazd grupy tanecznej do Polski (sierpień/wrzesień 2022 r.). 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE

 

Szkoły mogą przygotować plansze dydaktyczne, które zostaną przez fundację zalaminowane, następnie przekazane do Afryki i zamontowane w klasach. Plansze przygotowane w formacie A1 w języku angielskim mogą dotyczyć alfabetu, tabliczki mnożenia, rachunków, nazw części ciała czy nazw zwierząt (żyjących w Afryce) itp.  

 

 1. Plansze można dostarczać do biura fundacji od września 2021 r. do maja 2022 r.
 2. W czerwcu 2022 roku wszystkie szkoły otrzymają pisemne podziękowanie na pocztę email (z możliwością odbioru oryginału w biurze fundacji).

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Dodatkowo ogłaszamy konkurs nawiązujący do nazwy akcji „solidarność szkolna nie ma granic”.


W ramach konkursu oczekujemy na fotografie z polskimi uczniami i podręcznikami do nauki języka angielskiego ukazującymi solidarność uczniowską. Fotografie będą publikowane w social mediach Dzieci Afryki celem promowania akcji, a wyróżnione przez Zarząd fundacji, wykonane później na fotopiance w formacie A3, zostaną zamontowane w klasach szkół Dzieci Afryki, zaświadczając o międzykontynentalnej solidarności uczniów.

 

 1. Fotografie w oryginalnej rozdzielczości można wysyłać na adres biuro@dzieciafryki.com od września 2021 r. do maja 2022 r. z tytułem "Konkurs fotograficzny''.
 2. W wiadomości tekstowej należy podać imię i nazwisko autora, funkcję w szkole/wiek ucznia, nazwę i adres szkoły/placówki.
 3. Zarząd fundacji nagrodzi autorów wyróżnionych fotografii do 10 czerwca 2022 roku.   
 4. Wysyłając fotografie na podany adres autor oraz szkoła/placówka wyrażają zgodę na ich wykorzystanie (wg. opisu j.w.).

 

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
09 1140 2004 0000 3902 8070 7963
darowizna M15 – podręczniki uczniom

 

plakat akcji do pobrania format A3

 

WYKAZ SZKÓŁ / PLACÓWEK pilotażowej i PIERWSZEJ edycji
wraz z liczbą podarowanych podręczników w przeliczeniu na liczbę oddziałów w szkole

 

1. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Drohiczynie 20/9 - 2,22
2. Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem 22/17 - 1,29
3. Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie 4/27 - 0,15
4. Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr 21 w Warszawie 0/24

5. Szkoła Podstawowa w Dargosławiu 0/8
6. Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie 0/19

 

PODRĘCZNIKI ZA GROSIKI
- SOLIDARNOŚĆ SZKOLNA NIE MA GRANIC

29 sierpnia 2021

POMAGAM