FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

STYPENDIUM DLA MŁODZIEŻY
- Bilet do Świata
 

 

Przyszłość Afryki leży w rękach młodych, zdolnych i dobrze wykształconych Afrykanów. Dlatego tak ważnym działaniem fundacji jest wspieranie tych, od których zależy rozwój najbiedniejszego ale i najpiękniejszego kontynentu Program, polegający na tworzeniu funduszu stypendialnego, dedykowany jest uzdolnionym wychowankom misji katolickich i realizowany jest we współpracy z polskimi misjonarzami. 

 

Od 2009 roku fundacja wspiera w nauce najuboższych, w tym wielu zdolnych młodych ludzi. Dzięki programom opieki adopcyjnej podopieczni fundacji mają szansę zdobyć wyksztalcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Najzdolniejsi uczniowie, pragnący kontynuować naukę, niestety z powodu ubóstwa, rezygnują z marzeń o wyższym wykształceniu. Stąd konieczność podarowania im "Biletu do świata" - w postaci stypendium, które pokrywa zazwyczaj od 70% do 100% kosztów nauki. 

 

Wśród beneficjentów naszej pomocy są już lekarze, nauczyciele, prawnik i magister zarządzania biznesem

 

Dzięki wsparciu programu "Stypendium dla młodzieży" możemy zapewnić młodym, zdolnym Afrykanom szansę na lepszy start w dorosłość. Kandydaci zostali przez misjonarzy bardzo starannie wyselekcjonowani spośród dziesiątków innych. Ich udział w programie jest wyróżnieniem i niepowtarzalną szansą na zdobycie wykształcenia. Są bardzo wdzięczni.

 

 można wspierać ogólny fundusz stypendialny*, dzielony zgodnie z potrzebami edukacyjnymi poszczególnych podopiecznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub ufundować "Bilet do Świata" konkretnemu podopiecznemu, którego opiekun zna z imienia i nazwiska, śledzi wyniki nauczania, może nawiązać kontakt (należy wypełnić deklarację)

 

 KONTAKT z koordynatorem;
 
Barbara Jarząbek  
 - adopcja[at]dzieciafryki.com 
 - 22-381-27-74, 601-319-878 
 w każdą środę 16.00-18.00  

 

 

Aktualnie na wsparcie oczekują:

 

 

SIMON z Kabanga w Tanzanii

 

Urodzony w 1999 roku, mieszka z rodzicami, bratem i młodszą siostrą. Rodzice utrzymują się z małej przydomowej farmy i nie są w stanie opłacić jego kosztownej nauki. Chłopaka do programu zgłosił o. Mateusz Wężyk ze zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Simon pragnie zostać dyplomowanym pielęgniarzem i studiować w Katolickim Kolegium Zdrowia i Nauk Pokrewnych w Kabanga. Nauka ma trwać trzy lata. Chłopak potrzebuje jeszcze 1 opiekuna 1/6.

 

 

SAILENI z Manyara w Tanzanii

 

Urodzony w roku 2002, mieszka w Manyara. Jego uboga rodzina nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniego wsparcia finansowego. Masajski chłopak pragnie kontynuować naukę w City College of Health and Allied Science w Dar-es-Salaam, po ukończeniu którego będzie mógł zostać farmaceutą. Do programu został zgłoszony przez ks. Marka Gizickiego - misjonarza w Tanzanii. Chłopak potrzebuje jeszcze 6 opiekunów 6/6.

 

 

AGNES z Kpegu w Ghanie

 

Urodzona w 1995 roku. Rodzice są farmerami, ma szóstkę rodzeństwa uczęszczającą do szkół. Dziewczyna z powodu biednego zaplecza naukowego w pierwszym etapie edukacji nie była w stanie uzyskać satysfakcjonujących wyników. Dzięki wsparciu przyjaciół i księdza z powodzeniem kontynuowała naukę w szkole średniej. Obecnie uczy się w szkole pielęgniarstwa i położnictwa w Gushiegu, pozostały jej 2 lata nauki (do końca 2023 r.). Agnes do programu zgłosił o. Sunil Rodriguez SVD, potrzebuje jeszcze 2 opiekunów 2/6.

 

ELYSEE z Gatara w Burundi

 
Urodzona w 2000 roku, pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jej ojciec pracuje na misji jako kucharz. W rodzinie jest ośmioro dzieci, w tym pięcioro jest uczniami. Dziewczynę do programu zgłosiła s. Natanaela Worzała ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Elysee bardzo pragnie zostać pielęgniarką i pomagać innym. Nauka na Uniwersytecie Katolickim ma trwać trzy lata, obecnie jest na 2 roku studiów pielęgniarskich. Dziewczyna potrzebuje jeszcze 1 opiekuna 1 /4.
 

 

 

Misjonarzu, zgłoś ucznia!

 

Jesteś misjonarzem w Afryce? Wspierasz w edukacji młodych, zdolnych i ubogich uczniów? Potrzebujesz dla nich wsparcia finansowego? Zgłoś się do Zarządu fundacji, chętnie rozpatrzymy Twój wniosek 

 

Aby przystąpić do programu pomocy należy wypełnić deklarację.

 

standardowy roczny koszt opieki wynosi 720 zł / kwartalny 180 zł
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Wybór podopiecznego
Częstotliwość wpłat
Okres opieki
Uwagi
Jestem osobą pełnoletnią
Wyrażam zgodę na przetwarzanie daych osobowych zgodnie z RODO
Sposób otrzymywania korespondencji
Data wypełnienia deklaracji
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

deklaracja

Fundacja DZIECI AFRYKI

od roku 2013 na realizację programu wydatkowała*:

 

 

 

*stan na dz. 31 grudnia ubiegłego roku

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

wybrani absolwencji fundacyjnego programu "Bilet do Świata":

*w roku 2022

program stypendialny wsparli Ludzie Pięknych Serc:

pozyskano 1.073,20 zł

(stan na 31.08.2022 r.)

 

 

Beata - Kotuń

Damian - Przelewy24
Joanna - Przelewy24
Karolina - Przelewy24
Urszula - Pyrzyce

 

 

 

lub wykonaj przelew

 

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna M1.1 - stypendium dla młodzieży

 

kod SWIFT: BREXPLPWMBK