lub wykonaj przelew

 

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna M1.1 - stypendium dla młodzieży (adres e-mail)*

 

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

 *podając adres e-mail otrzymasz do końca lutego wykaz wszystkich darowizn przekazanych w roku poprzednim w celu odliczenia od podatku 

wybrani absolwenci fundacyjnego programu "Bilet do Świata":

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

Fundacja DZIECI AFRYKI

od roku 2013 na realizację programu wydatkowała*:

 

 

 

*stan na dz. 31 grudnia 2023

deklaracja

 

 

 
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Wybór podopiecznego
Częstotliwość wpłat
Okres opieki
Uwagi
Jestem osobą pełnoletnią
Wyrażam zgodę na przetwarzanie daych osobowych zgodnie z RODO
Sposób otrzymywania korespondencji
Data wypełnienia deklaracji
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Aktualnie na wsparcie oczekują:

 

 

CLOUDE Z KAYANZA w Burundi

 

Urodzony w 2002 roku. Pochodzi z rodziny wielodzietnej i bardzo biednej. Matka jest bezrobotna a ojciec wykonuje prace dorywcze u sióstr misjonarek w Gatara. Cloude skończył naukę w liceum. Chce kontynuować naukę na Uniwersytecie Katolickim w Ngozi na kierunku ekonomicznym. Planowany okres zakończenia nauki to 2027 rok. Chłopca do programu zgłosiła s. Natanaela Worzała ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek. Cloude potrzebuje 2 opiekunów adopcyjnych (nadal 2) .
 

 

DZIEWCZĘTA Z BOUAR w Rep. Środkowoafrykańskiej

 

Beneficjentami programu pomocowego są uczennice różnych wyznań, z ubogich rodzin, Centrum Kulturalnego św. Kizito w Bouar. W czasie trzyletniego kursu szycia, prowadzonego przez s. Izabelę Pilorz ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek oraz miejscowe nauczycielki, poznają techniki krawieckie oraz szkolne (przejdź do programu "Dziewczęta w Bouar").

 

 

 

Misjonarzu, zgłoś ucznia!

 

Jesteś misjonarzem w Afryce? Wspierasz w edukacji młodych, zdolnych i ubogich uczniów? Potrzebujesz dla nich wsparcia finansowego? Zgłoś się do Zarządu fundacji, chętnie rozpatrzymy Twój wniosek 

 

Aby przystąpić do programu pomocy należy wypełnić deklarację.

 

 

standardowy roczny koszt opieki wynosi 720 zł / miesięczny 60 zł
niestandardowy koszt to np. zwiększony  dwukrotnie - co odpowiada dwóm opiekunom
- wypełniając deklarację należy uwzględnić wolę w uwagach
 

Przyszłość Afryki leży w rękach młodych, zdolnych i dobrze wykształconych Afrykanów. Dlatego tak ważnym działaniem fundacji jest wspieranie tych, od których zależy rozwój najbiedniejszego ale i najpiękniejszego kontynentu Program, polegający na tworzeniu funduszu stypendialnego, dedykowany jest uzdolnionym wychowankom misji katolickich i realizowany jest we współpracy z polskimi misjonarzami. 

 

Od 2009 roku fundacja wspiera w nauce najuboższych, w tym wielu zdolnych młodych ludzi. Dzięki programom opieki adopcyjnej podopieczni fundacji mają szansę zdobyć wyksztalcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Najzdolniejsi uczniowie, pragnący kontynuować naukę, niestety z powodu ubóstwa, rezygnują z marzeń o wyższym wykształceniu. Stąd konieczność podarowania im "Biletu do świata" - w postaci stypendium, które pokrywa zazwyczaj od 70% do 100% kosztów nauki. 

 

Wśród beneficjentów naszej pomocy są już lekarze, nauczyciele, prawnik i magister zarządzania biznesem

 

Dzięki wsparciu programu "Stypendium dla młodzieży" możemy zapewnić młodym, zdolnym Afrykanom szansę na lepszy start w dorosłość. Kandydaci zostali przez misjonarzy bardzo starannie wyselekcjonowani spośród dziesiątków innych. Ich udział w programie jest wyróżnieniem i niepowtarzalną szansą na zdobycie wykształcenia. Są bardzo wdzięczni.

 

 można wspierać ogólny fundusz stypendialny*, dzielony zgodnie z potrzebami edukacyjnymi poszczególnych podopiecznych: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub ufundować "Bilet do Świata" konkretnemu podopiecznemu, którego opiekun zna z imienia i nazwiska, śledzi wyniki nauczania, może nawiązać kontakt (należy wypełnić deklarację).

BILET DO ŚWIATA
- stypendium dla młodzieży
 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK