FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że około czterdzieści procent ludności Afryki składa się z osób niepełnosprawnych, to prawie 300 milionów osób! Wśród nich od 10 do 15 procent niepełnosprawnych to dzieci w wieku szkolnym.

 

Niepełnosprawność spowodowana jest przez wiele czynników. Główne przyczyny to:  niedożywienie i choroby, w tym zapomniane już w Europie polio, zagrożenia środowiskowe, coraz częstsze wypadki drogowe i przemysłowe, wojny domowe. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta.

 

Zdecydowana większość niepełnosprawnych Afrykanów nie korzysta z systemu edukacji, nie ma też możliwości pracy. Tworzą grupę wykluczonych, najbiedniejszych z biednych. Rekrutacja szkolna dla osób niepełnosprawnych szacuje się na poziomie od 5 do 10 procent. Zaś bezrobocie dotyka od 70 do 80 procent osób niepełnosprawnych. Piętno społeczne związane z niepełnosprawnością marginalizuje i izoluje miliony Afrykanów, często zmuszając ich do żebractwa jako jedynego sposobu na przetrwanie. Niepełnosprawni stanowią także obciążenie dla rodziny, ponieważ nie mogą uczestniczyć w wypracowywaniu skromnego dochodu.

 

Rządy państw afrykańskich nie inwestują w instytucje dla niepełnosprawnych. Nieliczne szkoły oraz zakłady pracy zakładają i prowadzą głównie instytucje pozarządowe, w tym misjonarze. Razem z fundacją można wspierać niepełnosprawne dzieci w Afryce, do czego serdecznie zachęcamy!

programy pomocowe