Jeśli jesteś Partnerem Dzieci Afryki i masz podpisane z fundacją porozumienie o współpracy możesz wnioskować o przyznanie dotacji za pomocą dostępnego w tym miejscu formularza (nie dotyczy programów adopcyjnych).

 

Jeśli nie podpisałeś z fundacją porozumienia o współpracy, ale jesteś misjonarzem lub posiadasz polski paszport i na stałe mieszkasz w Afryce, możesz wnioskować do Zarządu fundacji o pomoc w realizacji projektu na rzecz dzieci i ubogiej młodzieży w Afryce za pomocą poniższego formularza. W przypadku planowania stałej współpracy, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przed przyznaniem dotacji, potrzebne będzie podpisanie porozumienia o współpracy. 

 

Do wniosku dołącz kosztorys lub proformę oraz zdjęcia.

 

Zgłoszony wniosek Zarząd fundacji rozpatrzy w terminie 14-21 dni i skontaktuje się z Tobą. Pierwszeństwo w pozytywnym rozpatrywaniu wniosków mają Partnerzy Dzieci Afryki wywiązujący się ze zobowiązań zawartych w porozumieniu Stron.

 

 

 

WNIOSEK O DOTACJĘ

FORMULARZ / WNIOSEK DO ZARZĄDU FUNDACJI DZIECI AFRYKI

Twoje Imię i nazwisko:
Twój status:
Twój e-mail:
Nazwa Zgromadzenia lub diecezji delegującej:
Nazwa kraju i miejscowości, której dotyczy wniosek:
Charakter wniosku:
Tytuł wniosku (czego dotyczy):
Treść wniosku (opis sytuacji wraz z uzasadnieniem):
Twoje oczekiwania, w tym wnioskowana kwota:
Okres oczekiwania na przyznane środki:
Dokument (nr 1):
Dokument (nr 2):
Dokument (nr 3):
Dokumentacja fotograficzna (nr 1):
Dokumentacja fotograficzna (nr 2):
Dokumentacja fotograficzna (nr 3):
Data:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK