Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że około czterdzieści procent ludności Afryki składa się z osób niepełnosprawnych, to prawie 300 milionów osób! Wśród nich od 10 do 15 procent niepełnosprawnych to dzieci w wieku szkolnym.

 

Niepełnosprawność spowodowana jest przez wiele czynników. Główne przyczyny to:  niedożywienie i choroby, w tym zapomniane już w Europie polio, zagrożenia środowiskowe, coraz częstsze wypadki drogowe i przemysłowe, wojny domowe. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta... /czytaj więcej/

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Bieda w państwach afrykańskich jest faktem. Mieszkańcy wielu krajów borykają się z trudną sytuacją i koniecznością codziennej walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb własnych i swoich najbliższych. Najbardziej cierpią dzieci. Każdego dnia umiera ich aż 12 tysięcy nie ukończywszy 5 roku życia. Umierają po cichu… z głodu i chorób.

 

Lista problemów kontynentu jest długa: niedożywienie i głód, niedostateczna opieka zdrowotna i choroby, analfabetyzm, korupcja, wojny czy ogromne zadłużenie. Afryka jest najuboższym kontynentem świata, o najniższym dochodzie narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca... /czytaj więcej/

OPIEKA I DOŻYWIANIE

Ochrona zdrowia w Afryce należy do najmniej efektywnych na świecie. Jest trudno dostępna dla zwykłych mieszkańców. Głównymi przyczynami zgonów są HIV/AIDS, malaria, choroby dróg oddechowych, biegunki, powikłania okołoporodowe i wiele innych.

 

Przychodnie i małe ośrodki zdrowia, zapewniają konsultacje lekarskie, diagnostykę, leczenie rutynowe. Skuteczność świadczeń zdrowotnych odbiega od standardów. Występuje niedobór pracowników medycznych, sprzętu diagnostycznego i lekarstw. Placówki zdrowia cierpią na brak prądu oraz dostępność do czystej wody... /czytaj więcej/

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Edukacja jest jednym z podstawowych praw człowieka. Pozbawianie tego prawa milionów młodych Afrykanów jest jedną z najbardziej krzyczących niesprawiedliwości współczesnego świata!

 

Biedne państwa afrykańskie nie są w stanie zapewnić nawet podstawowej edukacji swoim dzieciom. Władzom często nawet na tym nie zależy. Łatwiej jest kierować krajem ludzi niewykształconych... /czytaj więcej/

EDUKACJA

Sklep internetowy, który wspiera działalność fundacji w dwojaki sposób. Darczyńcy mogą w wygodny sposób przez całą dobą, siedem dni w tygodniu, dokonywać zakupów charytatywnych dla dzieci w Afryce, cegiełki inwestycyjne lub artykuły dla siebie. Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje artykuły pochodzenia afrykańskiego oraz krajowego...   /strona marketu/

Program polega na gromadzeniu środków finansowych i dzieleniu ich na najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez misjonarzy lub odwiedzających Afrykę przedstawicieli fundacji. Środki przeznacza się na pomoc konkretnym dzieciom, uzdolnionej młodzieży, ubogim rodzinom, osobom chorym i starcom, instytucjom opieki zdrowotnej, szkołom... /czytaj więcej/

Fundusz pamięci jest "żywym pomnikiem" upamiętniającym wspaniałego człowieka, świątobliwego kapłana, przyjaciela misji i ubogich w Afryce ks. Andrzeja Lemieszko - duszpasterza Fundacji Dzieci Afryki w latach 2010-2024... /czytaj więcej/

Rozważ w swoim sercu możliwość podzielenia się 1,5% podatku z ubogimi dziećmi w Afryce. Miliony z nich umierają z powodu głodu, niedożywienia i chorób. Wielu tysiącom dzieci afrykańskich pomagają polscy misjonarze oraz lekarze współpracujący z fundacją. Za ich pośrednictwem możemy żywic i leczyć dzieci ubogie i osierocone, możemy je uczyć, poprawiać ich warunki bytowe oraz sprawiać radość... /czytaj więcej/

Twój dar dla fundacji. Dziękujemy! Bez Darczyńców nie moglibyśmy pomóc dziesiątkom tysięcy dzieci oraz młodzieży, budować studnie i szkoły, zaopatrywać ośrodki zdrowia w sprzęt, lekarstwa czy środki opatrunkowe. (program lojalnościowy dla stałych Darczyńców) /czytaj więcej/

SZCZEGÓŁOWE

ADOPCJA

Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty, dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji  najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

 

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają... /czytaj więcej/

 

 

OGÓLNE

Programy pomocy

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK