lub wykonaj przelew

 
Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963
darowizna MD1 - dzieci czerwonej wyspy (adres e-mail)*
 
kod SWIFT: BREXPLPWMBK
 *podając adres e-mail otrzymasz do końca lutego wykaz wszystkich darowizn przekazanych w roku poprzednim w celu odliczenia od podatku 
 

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

Fundacja DZIECI AFRYKI

od roku 2024 na realizację programu wydatkowała*:

 

 

 

*stan na dz. 31 grudnia ubiegłego roku

w roku 2024

program wsparli Ludzie Pięknych Serc:

pozyskano 0 zł

(stan na 31.05.2024 r.)

 

 

1.
2.

3.


 

 

Ankazoabo to słabo rozwinięty region w południowo-zachodniej części Madagaskaru. Brakuje w nim dróg a podróżni i mieszkańcy doświadczają napadów bandyckich. Powszechnie występująca korupcja oraz analfabetyzm skutecznie utrudniają rozwój tego pięknego regionu.

 

Ubóstwo materialne oraz intelektualne idą równocześnie w parze z ubóstwem duchowym – podsumowuje ks. Ludwik Wawrzeczko ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Polski misjonarz opiekuje się wiernymi w 50 większych i mniejszych miejscowościach, w których mieszka około 30 tysięcy Malgaszów.  

Bolączką tutejszych małych wspólnot jest problem edukacji. Zazwyczaj w jednej wiosce zaledwie jedna lub kilka osób umie czytać i pisać. Są to przeważnie osoby starsze, które kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, nauczyło się tych umiejętności od misjonarza, który udzielał im chrztu.

 

Współcześni Misjonarze Świętej Rodziny stosują zasadę swoich poprzedników, troszcząc się o edukację najmłodszego pokolenia. Zawsze chętnie, na prośbę starszyzny wioski, przy kaplicy uruchomiają szkółkę niedzielną zwaną „ochronką”, w której dzieci zdobywają umiejętności na poziomie 2 – 4 klasy szkoły podstawowej. Z uwagi na ubóstwo intelektualne mieszkańców ks. Ludwik, do pracy w ochronkach, zatrudnia osoby wykształcone z centralnej części wyspy. Niestety z zajęć edukacyjnych korzysta zaledwie od 10 do 50 procent dzieci. "Gdyby była możliwość podarowania każdego dnia każdemu dziecku miseczkę ryżu to frekwencja w szkółce wynosiłaby 100%" - przekonuje polski misjonarz.

 

Poza ochronkami misjonarze w centralnej części regionu Ankazoabo prowadzą szkołę podstawową, gimnazjum - które dopiero właściwie powstaje oraz internat, by umożliwić uczniom z odległych wiosek naukę w mieście. Ściany tych budynków są gliniane, gdyż ani misjonarzy, a tym bardziej ubogich mieszkańców, nie stać na kupno trwalszych materiałów budowlanych.

 

Z nadzieją na pomoc z Polski ks. Łudwik wylicza najpilniejsze potrzeby edukacyjne:
• dożywianie dzieci
• zapewnienie wyprawki szkolnej
• opieka medyczna nad uczniami
• opłacenie nauczycieli i wychowawców
• rozbudowa internatu
• budowa gimnazjum czy to murowanego czy glinianego

 
Dziękujemy za wsparcie projektu:

DZIECI CZERWONEJ WYSPY

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK