MISJONER

 

– wyróżnienie, przyznawane przez Założycieli Fundacji DZIECI AFRYKI dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju działań fundacji w kraju i na kontynencie afrykańskim:

 

rok 2023

 

Iwona Sarna & Marcin Gradowski (Warszawa)

- za podjęty trud wolontariatu misyjnego, zaangażowanie, wzorową postawę
oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze społecznością szkolną w Kiruddu, w Ugandzie

 

Dawid Węgrzyn (Warszawa)

- za bezinteresowne dzielenie się wiedzą i umiejętnościami programistycznymi,
usprawniając codzienną pracę biurowo-administracyjną fundacji

 

Mateusz Skut (Łambinowice)

- za wieloletnie, regularne i bezinteresowne zaangażowanie w wspieraniu działań misyjnych fundacji na rzecz ubogich w Afryce

 

ks. Andrzej Lemieszko (Choszczno)

- w roku jubileuszu 40. Lecia Kapłaństwa, za ducha misyjnego, podjęte działania na rzecz misji,
duchowe wspieranie działań fundacji oraz empatię z ubogimi dziećmi w Afryce

 

 

rok 2022
 

Consolate Abbe (Kampala)
- za empatię i profesjonalizm w działalności na rzecz ubogich dzieci w Ugandzie oraz wzorową współpracę z fundacją.

 

Sylwia Ausfeld (Warszawa)
- za podejmowane działania na rzecz poprawy warunków życia ubogich mieszkańców Afryki, zwłaszcza dzieci osieroconych
w Tanzanii i Kamerunie.

 

Stefan Gwóźdź (Wadowice Dolne)
- za ogromne pokłady empatii, wyrażane poprzez bezinteresowne wspieranie działań fundacji na rzecz jej beneficjentów w Afryce
 

Małgorzata Kiedrowska (Bagandou)
- za wieloletnią posługę misyjną w krajach Afryki Środkowej na rzecz rozwoju edukacji w ubogich rejonach wiejskich.

 

 

rok 2021

 

Karina Lembowicz (Madryt)
- za wieloletnią zdalną pracę na rzecz fundacji, dyspozycyjność i profesjonalne tłumaczenie teksów anglojęzycznych

 

Magdalena Matkowska (Wieleń)
- za ogromne pokłady empatii oraz wieloletnie, stałe i ciche wspieranie najuboższych w Afryce

 

o. Mariusz Pacuła SVD (Gushiegu)
-
za wieloletni trud wychowania moralnego i edukacyjnego ghańskiej młodzieży oraz wzorową partnerską współpracę z fundacją 

 

rok 2020

Magdalena Nazaruk (Warszawa)
- za dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, bezinteresowne zaangażowanie w wolontariat krajowy

oraz podjęte skuteczne działania na rzecz budowy szkoły Dzieci Afryki w Ghanie

 

Beata Warzecha-Litwa (Myślenice)
- za wieloletnie, ciche i bezinteresowne wspieranie licznych działań pomocowych na rzecz dzieci i ubogich w Afryce

 

rok 2019

 

Tsehai Bogale (Arba Minch)
– za działalność społeczną na rzecz plemienia Dorze oraz koordynowanie projektów Fundacji Dzieci Afryki w Etiopii

 

Elżbieta Wolska (Wyględy)
– za dziesięcioletnią bezinteresowną działalność w Zarządzie fundacji, oddanie, poświęcony czas, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

 

Irena Grochulska (Kołobrzeg)
– za stałe, ciche, bezinteresowne wspieranie fundacyjnych programów pomocy na rzecz ubogich w Burundi i Kamerunie

 

Katarzyna i Wiesław Koluchowie (Białystok)
– za ogromne pokłady empatii,aktywizowanie lokalnych przedsiębiorców do działalności dobroczynnej, integrowanie międzynarodowego środowiska działaczy społecznych oraz hojność i otwartość serc na potrzeby ubogich w Afryce

 

rok 2018
 

Iwona Kreczmańska (Warszawa)
– za imponującą realizację podjętych działań na rzecz podnoszenia jakości życia społeczności masajskiej w Kwamneke

 

Adam Amine (Warszawa)
– za poświęcony czas, bezinteresowność, wszechstronną działalność, kreatywność oraz pomocną dłoń

 

Wojciech Zięba (Kraków)

– za wspólne działania Polskiej Fundacji dla Afryki na rzecz dzieci i ubogich społeczeństw Czarnego Lądu

 

s. Renata Grzegorczyk AMDP (Bouar)

– za stworzenie środkowoafrykańskim dzieciom i dziewczętom warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz zdobywaniu umiejętności zawodowych

 

rok 2017

 

dr Anna Chałupczak-Winiarska (Ostrowiec Świętokrzyski)
– za aktywne działania w kraju oraz na kontynencie afrykańskim na rzecz ubogich  i potrzebujących pomocy medycznej pacjentów
w ramach autorskiego projektu „Dermatolog dla Afryki”

 

Gosia Kałun (Warszawa)
- za podnoszenie jakości pracy wolontariatu krajowego, kompetentność, profesjonalizm i skuteczność w działaniu oraz pozytywną energię
z której czerpie cały zespół Dzieci Afryki

 

Łukasz Kruszewski (Zaścianki)
- za empatię i bezinteresowną pomoc świadczoną ubogiemu studentowi medycyny, pośrednio przyczyniając się do poprawy życia zdrowotnego mieszkańców Ghany

 

s. Lucjana Drapała CSSMA (Nguelemendouka)

za głoszone świadectwo posługi misyjnej w kraju, które m.in. zaowocowało powstaniem Fundacji Dzieci Afryki oraz wieloletni trud działalności na rzecz ubogich, chorych i starców w Kamerunie

 

rok 2016

 

Teresa Stachowicz (Warszawa)

- za determinację i zaangażowanie w realizację projektu budowy studni w Djouth oraz dalszy jego rozwój a także poświęcony czas i wysiłek w wolontariat krajowy

 

Anna Gawdzik (Warszawa)

– za poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie w prace grupy administracyjno-biurowej oraz sklepiku misyjnego

 

Maria (Poznań)

– za bezinteresowne wspieranie licznych projektów oraz akcji na rzecz osieroconych, chorych, niepełnosprawnych, poszkodowanych ubogich dzieci i dorosłych na kontynencie afrykańskim

 

s. Lucyna Mazurkiewicz CSNJ (Katima Mulilo)

– za 30. letnią posługę misyjną, założenie, prowadzenie i rozwój ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Katima Mulilo oraz ogromne pokłady empatii i miłości dla podopiecznych Cheshire Home (Namibia)

 

rok 2015

 

dr Iwona Filipecka oraz Klinika Okulus (Bielsko-Biała)
– za inicjowanie i realizację wraz z Zespołem Kliniki Okulus, wielu działań charytatywnych w kraju i na Czarnym Lądzie na rzecz zdrowych oczu ubogich Afrykańczyków

 

dr Michał Wierzbicki (Białystok)

– za pomysł i realizację projektu „Leki dla afrykańskiej apteki”, który odczuwalnie przyczynia się do ratowania życia i zdrowia ubogich Afrykańczyków

 

Katarzyna i Erwin Skrzypczykowie – PUH WELMER (Zawiercie)

– za bezinteresowne, ciche i stałe wspieranie działalności Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka dla sierot i dzieci z najuboższych rodzin

 

s. Immakulata Faustynowicz CSSMA (Nguelemendouka) 

- „matka chrzestna” fundacji w podziękowaniu za 25 lat posługi misyjnej na rzecz ubogich dzieci w Kamerunie

 

rok 2014
 

Anna Goworowska (Warszawa)

– za realizację projektu „Budujemy szkołę w Ghanie”, za kreatywność, wielkie zaangażowanie oraz wytrwałość w dążeniu do celu, które były
i wciąż są inspiracją dla innych

 

Danuta Brzdęk (Łódź)

– za oddanie Dzieciom Afryki, za propagowanie edukacji globalnej, za bezinteresowne działania na rzecz Fundacji, będąc dla wielu wzorem wolontariackiego zaangażowania

 

Mariusz Kowalczyk (Goleniów)

– za cichą obecność, empatię i solidarność z ubogimi oraz stałe wsparcie Dzieci Afryki w czynieniu dobra

rok 2017

 

MEDAL BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS

w kategorii: promocja medialna misji

 

 

 

rok 2016

 

MEDAL SERCE ZIEMI
za pracę na rzecz rozwoju człowieka i integracji międzyludzkiej

 

 

 

rok 2014

 

LWY BIAŁOŁĘKI
w kategorii: działalność społeczna

 

 

 

rok 2014

 

TRAVELER
w kategorii: społeczna inicjatywa roku

 

 

Wyróżnienia

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK