wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

15 listopada 2022

16 LISTOPADA SZCZEGÓLNA DATA

 

W tym dniu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku, ma na celu uczulić społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji ze względu na naszą różnorodność.

 

Data obchodów Święta nie jest przypadkowa - szesnastego listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Można zatem użyć stwierdzenia, iż ów Dzień jest zwieńczeniem całego Roku Tolerancji. Jednak czym tak naprawdę jest tolerancja? W tym miejscu warto posłużyć się definicją tego terminu. Jak podaje słownik języka polskiego tolerancja to “poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych". Obecnie słowo to odnosi się do wielu aspektów m.in. do odmienności kulturowej czy rasowej. Niestety, jak wiele pięknych idei podchwyconych przez środki masowego przekazu, myśl wzajemnej tolerancji dziś mocno wiąże się z poprawnością polityczną, przez co w wielu ludziach budzi sprzeciw. A przecież słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego tolerare, co oznacza cierpliwą wytrwałość. Chodzi tu o wzajemne znoszenie się i uszanowanie różnic w kluczowych dla nas aspektach. Jest to zatem metoda pomagająca nam we wzajemnej akceptacji. Tolerancja jednak nie może prowadzić do całkowitej aprobaty wszystkiego, ponieważ staje się ona wówczas utopijna. Bo czy możemy tolerować nietolerancję? Albo czy możemy zgadzać się na czyny moralnie złe? Nie podlega dyskusji, że nikt z nas nie ma wpływu na to gdzie lub jaki się urodził i dyskredytacja z tego powodu nie jest dobra. Każdy ma również prawo do własnych poglądów, przekonań. Warto jednak trzymać się pewnych norm, ponieważ idąc tropem całkowitej akceptacji dajemy przestrzeń dla wielu zbrodniczych ideologii czy systemów, a to już zły kierunek.

 

Tolerancja nie może wypierać prawdy o nas samych. Dążenie do odkrywania oraz wyrażania prawdy powinno być przed tolerancją, która sama jest raczej kluczem do wzajemnego poznawania się oraz wzajemnej Miłości. Drogą do zrozumienia właściwej tolerancji jest Jezus Chrystus, który tolerował wszystkich ludzi, ale jednocześnie stawiał im wymagania, nie tolerował zła. A samą ideę tolerancji najlepiej wdrażać w bliskim otoczeniu, może pozwoli nam to na lepsze poznanie oraz zrozumienie najbliższych nam osób. Na sam koniec warto zacytować słowa św. Tomasza z Akwinu - “Musimy kochać zarówno tych, których poglądy podzielamy, jak i tych, z którymi się nie zgadzamy. I jedni i drudzy bowiem trudzili się, szukając prawdy, i jedni, i drudzy pomagali nam ją znaleźć.”

 

Adam Amine

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK