FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

EDUKACJA

Edukacja jest jednym z podstawowych praw człowieka. Pozbawianie tego prawa milionów młodych Afrykanów jest jedną z najbardziej krzyczących niesprawiedliwości współczesnego świata!

 

Biedne państwa afrykańskie nie są w stanie zapewnić nawet podstawowej edukacji swoim dzieciom. Władzom często nawet na tym nie zależy. Łatwiej jest kierować krajem ludzi niewykształconych.

 

Edukacja jest najlepszym sposobem zwalczania biedy i zacofania ekonomicznego. Jeśli ona nie zostanie pokonana, biedne narody Afryki nigdy z biedy nie wyjdą i zawsze będą „na upokarzającym garnuszku” u narodów bogatych i ekonomicznie rozwiniętych.

 

Tylko wykształcenie może wyrwać dzieci afrykańskie z kręgu biedy i bezradności. Szkoła jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. Wśród nich są tysiące szczególnie uzdolnionych. Pomóżmy niektórym, podejmując się trudu wspierania ich edukacji, w ramach programu „Bilet do Świat”.

 

Skupiając się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci, często odsuwamy na później moralny obowiązek zadbania o realizację ich niezaprzeczalnego prawa do radosnego, beztroskiego dzieciństwa, które w Afryce trwa przecież tak krótko! Stąd pomysł na nietypowe programy pomocowe, mające na celu dostarczyć uczniom niezapomnianą dawkę pozytywnych emocji, przeplatanych radością i poznawaniem świata.

 

Pomóżmy wyposażyć uczniów w podstawowe przybory szkolne, dołóżmy od siebie cegiełkę w budowę i doposażenie placówek edukacyjnych DZIECI AFRYKI, stwórzmy im możliwość nauki przez atrakcyjne formy poznawania świata.

programy pomocowe