FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

ADOPCJA

Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty, dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji  najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

 

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

 

Dzisiaj masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą na kontynencie afrykańskim!

 

Przez wiele lat beneficjentami naszej pomocy były ubogie dzieci oraz młodzież z misji w Nguelemendouka i Kikaikelaki (Kamerun). Obecnie wspieramy dzieci w Mbaikoro (Czad), Nkhata Bay (Malawi), Kiruddu (Uganda), Mungu (Zambia) i Bundoli (Ghana), dzieci i młodych z misji w Bouar i Ngaoundaye (Rep. Środkowoafrykańska) oraz z misji Gushiegu (Ghana).

 

Do programów pomocowych dzieci i młodzież weryfikowani są przez współpracujących z fundacją misjonarzy oraz partnerów. W w/w krajach programy realizowane są we współpracy z Siostrami Franciszkankami od Cierpiących, Siostrami Pasterzankami, Księżmi Werbistami, Księżmi Serwitami oraz misjonarką świecką i wolontariuszką lokalnej organizacji charytatywnej.

 

Przystępując do programu, wypełniasz deklarację pomocy oraz dokonujesz stałych wpłat. Na początku poznasz imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, krótką historię, zainteresowania, otrzymasz zdjęcie.  Raz w roku poznasz wyniki jego nauczania (ocenę końcową), a raz na dwa lata otrzymasz aktualną fotografię.

 

ADOPCJA SERCA

Przystępując do programu ADOPCJA SERCA wspierasz dziecko, często sierotę, w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.

 

Twoja pomoc przeznaczona jest głównie na jego naukę, dożywianie i leczenie. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji.

 

Wpłacane środki zasilają budżet placówki (partnera fundacji w Afryce), który zaspakaja podstawowe potrzeby Twojego podopiecznego.

BILET DO ŚWIATA

Przystępując do programu BILET DO ŚWIATA wspierasz ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub na studiach.

 

Twoja pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na dofinansowanie jego edukacji.

 

Środki przekazywane są Twojemu podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność”.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Liczba dzieci (z jednej miejscowości)
Kraj i miejscowość
Częstotliwość wpłat
Okres opieki
Uwagi
Jestem osobą pełnoletnią
Wyrażam zgodę na przetwarzanie daych osobowych zgodnie z RODO
Sposób otrzymywania korespondencji
Data wypełnienia deklaracji
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

deklaracja "Adopcja Serca"