Najczęściej zadawane pytania

 

Czy mogę nawiązać bezpośredni kontakt z podopiecznym w ramach programu „Adopcji Serca” lub/i „Bilet do Świata”?

 

W przypadku „Adopcji Serca” nie, ponieważ są to zazwyczaj małe dzieci na etapie szkoły podstawowej. Poziom języka urzędowego (angielski lub francuski) jest u dzieci bardzo zróżnicowany. Fundacja nie nawiązuje bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi. W sprawach adopcji kontaktujemy się z naszymi partnerami – polskimi misjonarzami lub partnerami lokalnymi, z którymi program jest realizowany.

 

W programie „Bilet do Świata” kontakt z podopiecznym jest bardziej możliwy, ponieważ program obejmuje opieką dzieci starsze i młodzież na wyższym poziomie edukacji. Możliwe jest przekazanie listu/zdjęcia za pośrednictwem fundacji.

 

Czy mogę wysłać paczkę dla podopiecznego?

 

Nie, z uwagi na dość powszechnie występujące zjawisko zazdrości w społeczności afrykańskiej. Misjonarze oraz partnerzy podkreślają fakt, aby nie wyróżniać konkretnego dziecka, by nie zaszkodzić ani jemu, ani jego rodzinie. Ponadto poza wysokim kosztem wysyłki paczki do Afryki jej odbior na miejscu także często jest kłopotliwy, gdyż wiąże się z opłatą cła i odbioru. Wyjątek stanowi jedynie program realizowany w Nkhata Bay (Malawi), gdzie nasi partnerzy preferują taką formę pomocy materialnej w postaci paczek z darami z Polski. Szczegóły są ustalane indywidualnie z Darczyńcami.

 

Czy mogę podarować podopiecznemu prezent z okazji urodzin/dodatkowe środki na wsparcie?

 

Tak, można przekazać dodatkowe środki na wsparcie podopiecznego jako prezent czy też forma pomocy doraźnej/okazjonalnej. W tym celu należy wcześniej zawiadomić o tym fakcie fundację, abyśmy podali Darczyńcy dane do przelewu (zmienia się tytuł przelewu).

Fundacja kolejno kontaktuje się z misjonarzem/partnerem w celu zakupienia oraz przekazania podopiecznemu prezentu (najczęściej są to ubrania, zabawki, przybory szkolne, środki pierwszej potrzeby) w sposób subtelny, dyskretny, by zapobiec powszechnej zazdrości.

 

DZIECI OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE

 

w przypadku wyboru podopiecznego z galerii 
w deklaracji, w rubryce "uwagi", należy wpisać imię dziecka

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

deklaracja "Adopcja Serca"

 

sprawy adopcyjne rozpatrzymy po 31 lipca br.

 

 

 

 
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Kraj i miejscowość
Częstotliwość wpłat
Okres opieki
Uwagi
Jestem osobą pełnoletnią
Wyrażam zgodę na przetwarzanie daych osobowych zgodnie z RODO
Sposób otrzymywania korespondencji
Data wypełnienia deklaracji
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 KONTAKT z koordynatorem;
 Teresa Stachowicz-Janke  
 adopcja[at]dzieciafryki.com

 
 tel. 22-381-27-74, 601-319-878 
 
wt./śr./cz. 10.00-16.00  

Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty lub dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

 

Dobro dziecka jest głównym celem podejmowanych przez fundację działań. Nasze doświadczenia w Afryce wskazują, że wciąż w wielu miejscach to właśnie dzieci cierpią najwięcej, żyjąc w skrajnym ubóstwie, a ich zdrowie, życie i godność są zagrożone. Wspierając program ADOPCJI SERCA, podejmujesz trud opieki nad osieroconym lub najuboższym dzieckiem, wskazanym bezpośrednio przez współpracujących z fundacją misjonarzy lub partnerów lokalnych. Program adopcyjny to długoterminowe duchowe i materialne wsparcie, które umożliwia dzieciom ukończenie szkoły, zabezpiecza codzienny posiłek, odzież, ułatwia start w dorosłość i… przywraca wiarę w drugiego człowieka. Deklarując chęć udziału w programie stajesz się adopcyjnym rodzicem na odległość, a dzięki wymianie zdjęć czy informacji możesz też budować ze swoim podopiecznym relację opartą na zaufaniu i odpowiedzialności. 

 

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

 

Dzisiaj masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą na kontynencie afrykańskim!

 

Przystępując do programu, opiekun wypełnia deklarację pomocy oraz dokonuje stałych wpłat. Roczny koszt opieki wynosi 720 zł, miesięczny 60 zł. Po opłaceniu trzech pierwszych miesięcy opiekun poznaje imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, krótką historię, zainteresowania oraz otrzymuje zdjęcie. Raz w roku poznaje wyniki jego nauczania (ocenę końcową) oraz otrzymuje aktualną fotografię. Wszystkie dokumenty oraz fotografie opiekun otrzymuje na e-mail (lub na adres fizyczny, gdy w deklaracji zaznaczył opcję "tylko poczta tradycyjna").

 

ADOPCJA SERCA

 

 

- dotyczy dziecka w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.  Środki wpłacane przez opiekuna przeznaczone są głównie na naukę dziecka, pomoc socjalną, dożywianie i gdy potrzeba także na leczenie. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji. Wpłacane środki zasilają budżet placówki (sierociniec, szkoła, świetlica), który zaspakaja podstawowe potrzeby podopiecznego. Wydatkowane przez partnera środki podlegają rozliczeniu przez fundację. 

 

 

BILET DO ŚWIATA

 

- dotyczy ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub w uczelni wyższej.  Środki wpłacane przez opiekuna przeznaczone są przede wszystkim na dofinansowanie edukacji podopiecznego oraz kosztów bezpośrednio z nią związanych (stancja, dojazd). Środki przekazywane są podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność” (w przypadku dziewcząt w Bouar). Wydatkowane przez partnera środki podlegają rozliczeniu przez fundację (przejdź do programu Bilet do Świata).

ADOPCJA

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

 

Po wysłaniu deklaracji, najczęściej w kolejnym dniu roboczym, otrzymasz od nas na e-mail informacje dotyczące dalszego postępowania m.in. poprawny tytuł przelewu bankowego 

 

Dzieci objęte programem adopcyjnym można wspierać także okazjonalnie, bez wypełniania deklaracji:

 

 

 

 

 

lub wykonaj przelew

 

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna M1.4 - opieka na dziećmi (adres e-mail)*

 

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

*podając adres e-mail otrzymasz do końca lutego wykaz wszystkich darowizn przekazanych w roku poprzednim w celu odliczenia od podatku