FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

ADOPCJA

Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty, dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji  najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

 

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

 

Dzisiaj masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą na kontynencie afrykańskim!

 

Obecnie w ramach "Adopcji Serca" wspieramy dzieci w Ayos (Kamerun), Bouar (Rep. Środkowoafrykańska), Bundoli (Ghana), Dorze (Etiopia), Kiruddu (Uganda), Nkhata Bay (Malawi) i Mbaikoro (Czad), w ramach "Adopcji Szkolnej" uczniów w Ngaoundaye (Rep. Środkowoafrykańska), natomiast w ramach "Biletu do Świata" dziewczęta w Bouar (Rep. Środkowoafrykańska) oraz młodzież z różnych krajów afrykańskich.  

 

Do programów pomocowych dzieci i młodzież weryfikowani są przez współpracujących z fundacją misjonarzy oraz partnerów. W w/w krajach programy realizowane są we współpracy z Siostrami Opatrzności Bożej, Siostrami Pasterzankami, Franciszkankami od Cierpiących, parafią w Kisoga (Uganda), diecezją Yendi (Ghana) oraz wolontariuszką lokalnej organizacji charytatywnej (Malawi) i partnerem fundacji (Etiopia).

 

Przystępując do programu, opiekun wypełnia deklarację pomocy oraz dokonuje stałych wpłat. Na początku poznaje imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, krótką historię, zainteresowania, otrzymuje zdjęcie.  Raz w roku poznaje wyniki jego nauczania (ocenę końcową), a raz na dwa lata otrzymuje aktualną fotografię.

 

ADOPCJA SERCA

Przystępując do programu ADOPCJA SERCA opiekun wspiera dziecko, często sierotę, w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.

 

Pomoc opiekuna przeznaczona jest głównie na naukę dziecka, pomoc socjalną, dożywianie i gdy potrzeba także na leczenie. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji.

 

Wpłacane środki zasilają budżet placówki (partnera fundacji w Afryce), który zaspakaja podstawowe potrzeby podopiecznego. Wydatkowane przez partnera środki podlegają rozliczeniu przez fundację. 

 

 KONTAKT z koordynatorem;
 
Barbara Jarząbek  
 - adopcja[at]dzieciafryki.com 
 - 22-381-27-74, 601-319-878 
 w każdą środę 16.00-18.00  

BILET DO ŚWIATA

Przystępując do programu BILET DO ŚWIATA opiekun wspiera ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub w uczelni wyższej.

 

Pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na dofinansowanie edukacji podopiecznego.

 

Środki przekazywane są podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność” (w przypadku dziewcząt w Bouar). Wydatkowane przez partnera środki podlegają rozliczeniu przez fundację.

 

 KONTAKT z koordynatorem;
 
Barbara Jarząbek  
 - adopcja[at]dzieciafryki.com 
 - 22-381-27-74, 601-319-878 
 w każdą środę 16.00-18.00  

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Kraj i miejscowość
Częstotliwość wpłat
Okres opieki
Uwagi
Jestem osobą pełnoletnią
Wyrażam zgodę na przetwarzanie daych osobowych zgodnie z RODO
Sposób otrzymywania korespondencji
Data wypełnienia deklaracji
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

deklaracja "Adopcja Serca"