DZIECI OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE

 

w przypadku wyboru podopiecznego z galerii 
w deklaracji, w rubryce "uwagi", należy wpisać imię dziecka

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

deklaracja "Adopcja Serca"

 

 

 
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Kraj i miejscowość
Częstotliwość wpłat
Okres opieki
Uwagi
Jestem osobą pełnoletnią
Wyrażam zgodę na przetwarzanie daych osobowych zgodnie z RODO
Sposób otrzymywania korespondencji
Data wypełnienia deklaracji
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 KONTAKT z koordynatorem;
 Teresa Stachowicz-Janke  
 adopcja[at]dzieciafryki.com

 
 tel. 22-381-27-74, 601-319-878 
 
wt./śr./cz. 10.00-16.00  

Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty lub dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

 

Dobro dziecka jest głównym celem podejmowanych przez fundację działań. Nasze doświadczenia w Afryce wskazują, że wciąż w wielu miejscach to właśnie dzieci cierpią najwięcej, żyjąc w skrajnym ubóstwie, a ich zdrowie, życie i godność są zagrożone. Wspierając program ADOPCJI SERCA, podejmujesz trud opieki nad osieroconym lub najuboższym dzieckiem, wskazanym bezpośrednio przez współpracujących z fundacją misjonarzy lub partnerów lokalnych. Program adopcyjny to długoterminowe duchowe i materialne wsparcie, które umożliwia dzieciom ukończenie szkoły, zabezpiecza codzienny posiłek, odzież, ułatwia start w dorosłość i… przywraca wiarę w drugiego człowieka. Deklarując chęć udziału w programie stajesz się adopcyjnym rodzicem na odległość, a dzięki wymianie zdjęć czy informacji możesz też budować ze swoim podopiecznym relację opartą na zaufaniu i odpowiedzialności. 

 

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

 

Dzisiaj masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą na kontynencie afrykańskim!

 

Przystępując do programu, opiekun wypełnia deklarację pomocy oraz dokonuje stałych wpłat. Roczny koszt opieki wynosi 720 zł, miesięczny 60 zł. Po opłaceniu trzech pierwszych miesięcy opiekun poznaje imię i nazwisko swojego podopiecznego, nazwę plemienia, krótką historię, zainteresowania oraz otrzymuje zdjęcie. Raz w roku poznaje wyniki jego nauczania (ocenę końcową) oraz otrzymuje aktualną fotografię. Wszystkie dokumenty oraz fotografie opiekun otrzymuje na e-mail (lub na adres fizyczny, gdy w deklaracji zaznaczył opcję "tylko poczta tradycyjna").

 

ADOPCJA SERCA

 

 

- dotyczy dziecka w wieku przedszkolnym lub szkoły podstawowej.  Środki wpłacane przez opiekuna przeznaczone są głównie na naukę dziecka, pomoc socjalną, dożywianie i gdy potrzeba także na leczenie. W przypadku adopcji szkolnej na opłacenie edukacji. Wpłacane środki zasilają budżet placówki (sierociniec, szkoła, świetlica), który zaspakaja podstawowe potrzeby podopiecznego. Wydatkowane przez partnera środki podlegają rozliczeniu przez fundację. 

 

 

BILET DO ŚWIATA

 

- dotyczy ubogiego młodego człowieka, kształcącego się w szkole ponadpodstawowej lub w uczelni wyższej.  Środki wpłacane przez opiekuna przeznaczone są przede wszystkim na dofinansowanie edukacji podopiecznego oraz kosztów bezpośrednio z nią związanych (stancja, dojazd). Środki przekazywane są podopiecznemu bezpośrednio przez partnera fundacji w Afryce, który kontroluje sposób ich wydatkowania lub odkładane są na tzw. „wyprawkę w samodzielność” (w przypadku dziewcząt w Bouar). Wydatkowane przez partnera środki podlegają rozliczeniu przez fundację (przejdź do programu Bilet do Świata).

ADOPCJA

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

 

Dzieci objęte program adopcyjnym można wspierać także okazjonalnie, bez wypełniania deklaracji:

 

 

 

 

 

lub wykonaj przelew

 

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna M1.4 - opieka na dziećmi

 

kod SWIFT: BREXPLPWMBK