lub wykonaj przelew

 
Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963
darowizna U4 - szkoła w Kiruddu (adres e-mail)*
 
kod SWIFT: BREXPLPWMBK
 
 *podając adres e-mail otrzymasz do końca lutego wykaz wszystkich darowizn przekazanych w roku poprzednim w celu odliczenia od podatku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

więcej

Na półwyspie Kojja w Ugandzie Fundacja Dzieci Afryki wybudowała siedmioklasową murowaną szkołę, która zastąpiła drewnianą dwuizbową szopę oraz pobliskie drzewa, służące uczniom jako schronienie przed słońcem.

 

W sierpniu 2018 roku, podczas wizytacji szkoły, przedstawiciele fundacji poznali jej aktualne problemy i potrzeby. Dyrektor wymienił m.in. brak dostępu do bieżącej wody, brak elektryczności, brak wykształconych nauczycieli i mieszkań dla nich, brak pomocy dydaktycznych oraz podręczników. Nad rozwiązaniem części z nich fundacja już pracuje, jednak najbardziej poruszyła informacja, iż zaledwie 33% dzieci uczęszcza do szkoły. Dzieci osierocone i te z rodzin dysfunkcyjnych nie są posyłane po edukację z powodów finansowych i zarobkowych. Płatna szkoła jest dodatkowym balastem domowego, często pustego budżetu. Bardziej opłacalne jest posyłanie dzieci na połów ryb i „przymykanie oka” na ich prostytuowanie.

 

Dlatego w odpowiedzi na tą najpilniejszą potrzebę – jaką jest niewątpliwe edukacja – wspólnie z miejscowym proboszczem, z którym fundacja podpisała porozumienie o współpracy, postanowiliśmy objąć opieką indywidualną dzieci, które jej najbardziej potrzebują. Poprzez program „Adopcja Serca” dzieci mają opłaconą naukę, zakup mundurka oraz leczenie, żywność i odzież. Część środków zasila budżet szkoły, który pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, zeszytów etc. Pomoc socjalną realizujemy we współpracy z Abbe Consolate - wolontariuszką Dzieci Afryki.

 

Aby przystąpić do programu pomocy należy wypełnić deklarację oraz regularnie opłacać opiekę.

 

roczny koszt opieki wynosi 720 zł / miesięczny 60 zł
 
Szkołę oraz jej podopiecznych można wspierać bez wypełniania deklaracji:

ADOPCJA SERCA W KIRUDDU

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK