WOLONTARIAT MISYJNY polega na pracy z uczniami w wybranych szkołach Dzieci Afryki (Ghana, Etiopia, Uganda) lub w partnerskiej placówce misyjnej wskazanej przez fundację.

 

Jeśli nie boisz się wyzwań i marzysz o pracy w Afryce to zastanów się czy możesz swoją afrykańską przygodę zrealizować razem z nami? Zapoznaj się z wymogami formalnymi i zasadami obowiązującymi w fundacji:

 

Kandydat na wolontariusza misyjnego Dzieci Afryki

 • ma skończone 18 lat
 • jest zdrowy, nie posiada przeciwwskazań medycznych
 • zna język angielski
 • ma dobre chęci i pozytywne nastawienia do ludzi i świata
 • jest otwarty na nowe wyzwania, kreatywny, samodzielny, potrafi działać w zespole, odważny
 • ma dobry kontakt z dziećmi, zna podstawy pedagogiki i metodyki nauczania lub posiada inne umiejętności przydatne na misji
 • dysponuje wolnym czasem
 • regularnie bierze udział w rocznym szkoleniu
 • jest aktywnym w wolontariacie krajowym
 • jest gotowy do wyjazdu misyjnego na okres od 45 do 90 dni

 

 

Na czym polega wolontariat misyjny w szkole?

 

Wolontariusz misyjny:

 • pracuje z uczniami i współpracuje z dyrekcją szkoły i nauczycielami
 • organizuje zajęcia edukacyjne i opiekuńcze wg programu wolontariatu misyjnego
 • może organizować warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania aktywizujących metod pracy z uczniami (dzieli się wiedzą)
 • sprawuje opiekę nad dziećmi osieroconymi i szczególnie biednymi, które są objęte programem „Adopcja Serca”
 • asystuje i/lub wspiera nauczyciela w pracy dydaktycznej

 

Na czym polega wolontariat misyjny w partnerskiej placówce misyjnej?

 

Wolontariusz misyjny:

 • może pracować z uczniami szkoły, wychowankami sierocińca lub pacjentami ośrodka zdrowia/szpitala we współpracy z partnerem fundacji oraz dyrekcją i pracownikami danej placówki
 • w przypadku pracy z dziećmi organizuje zajęcia edukacyjne i opiekuńcze wg programu wolontariatu misyjnego
 • w przypadku wykonywania pracy na rzecz pacjentów ośrodka zdrowia/szpitala lub innych potrzeb misji zgodnie z posiadanymi umiejętnościami wg ustaleń indywidualnych z Partnerem fundacji i dyrekcją placówki

 

Program szkolenia

 

Do w/w zadań kandydat na wolontariusza misyjnego przygotowuje się podczas rocznego szkolenia, które m.in. obejmuje tematy:

 • określenie celów wolontariatu misyjnego, rola wolontariusza, odpowiedzialność etc.
 • zapoznanie z działalnością fundacji, jej historią i celami
 • poznanie krajów i miejsc wolontariatu misyjnego, w tym afrykańskie szkoły i ośrodki zdrowia/szpitale
 • poznanie podstaw edukacji globalnej, ekologii, różnic kulturowych, problemów Afryki
 • medycyna tropikalna, zagrożenia zdrowotne i profilaktyka oraz pierwsza pomoc
 • opracowanie programu wolontariatu misyjnego w oparciu o własną wiedzę i umiejętności oraz podstawy pedagogiki i metodyki uczenia
 • przygotowanie warsztatu pracy (scenariusze zajęć, narzędzia, środki etc.)
 • spotkania z misjonarzami, podróżnikami i wolontariuszami misyjnymi
 • zajęcia praktyczne, wykonywanie zadań domowych, czytanie polecanych książek, wspólne akcje charytatywne etc.
 • wręczenie certyfikatów misyjnych

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu na wolontariusza misyjnego

 

 • Wolontariusz wypełnia deklarację wolontariusza krajowego, wyrażając w niej "wolę przystąpienia do wolontariatu misyjnego".
 • Wolontariusz aktywnie uczestniczy w 80. godzinnym szkoleniu przygotowującym do wolontariatu misyjnego (10 spotkań, w soboty godz. 10.00 – 18.00, od października do czerwca). Szkolenie odbywa się w biurze fundacji w Warszawie, ostatnie - podsumowujące w Częstochowie. Zależy nam na wzajemnym poznaniu, wymianie doświadczeń, integracji grupy, budowaniu zaufania - dlatego preferujemy spotkania osobiste. Dopuszcza się dwie nieobecności w zamian za uczestnictwo online podczas nie stawienia się.
 • Udział w szkoleniu przygotowującym jest odpłatny i wynosi 1.800 zł. Płatność dokonuje się w trzech ratach przed rozpoczęciem kolejnego segmentu szkoleniowego. W przypadku zakwalifikowania wolontariusza do wyjazdu misyjnego część kwoty zostaje zwrócona w ramach ubezpieczenia podróży i transportu w kraju misyjnym. 
 • W ramach WOLONTARIATU KRAJOWEGO wolontariusz wybiera przynajmniej jedną aktywność, którą będzie realizował na rzecz fundacji: fizyczną (w biurze fundacji - dla osób z Warszawy), redakcyjną (pisanie tekstów na stronę, wywiady), promującą projekt misyjny i/lub tłumacza (języków angielskiego, francuskiego lub portugalskiego). 

 

 

Jakie są koszty wolontariatu misyjnego?

 

Po stronie wolontariusza:

 • dojazd na szkolenia i pobyt w Warszawie
 • szkolenie
 • szczepienia
 • bilet lotniczy
 • wiza
 • częściowe utrzymanie w miejscu wolontariatu misyjnego

 

Koszty po stronie fundacji:

 • catering podczas szkolenia
 • zakwaterowanie w miejscu wolontariatu misyjnego
 • częściowe utrzymanie w miejscu wolontariatu misyjnego
 • ubezpieczenie wyjazdu misyjnego
 • transfer z lotniska do placówki misyjnej i powrót

 

Podsumowanie

 

Znasz już najważniejsze informacje wolontariatu misyjnego. Więcej szczegółów poznasz na spotkaniu otwartym oraz podczas rocznego szkolenia.

 

Pamiętaj, że do czasu wyjazdu misyjnego jesteś aktywnym wolontariuszem krajowym, a po powrocie z misji, w miarę zapotrzebowania fundacji oraz własnych możliwości, dzielisz się wiedzą i doświadczeniem z kandydatami na wolontariuszy misyjnych przynajmniej przez 12 miesięcy.

 

Zainteresowany? Nie trać czasu!

 

Już dziś zgłoś się do wolontariatu krajowego. Dlaczego?

 

Musimy się dobrze poznać i zdobyć wzajemne zaufanie. Dlatego każdy kandydat, przed wzięciem udziału w rocznym szkoleniu przygotowującym do wyjazdu misyjnego powinien zaangażować się w wolontariat krajowy. Zatem, jeśli myślisz o wyjeździe na Czarny Ląd z Dziećmi Afryki, czym prędzej dołącz do naszego zespołu, daj się poznać!

WOLONTARIAT MISYJNY

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK