WOLONTARIAT MISYJNY polega na pracy z uczniami w jednej z czterech szkół Dzieci Afryki zlokalizowanych w krajach anglojęzycznych (Etiopia, Ghana, Tanzania, Uganda).

 

Jeśli nie boisz się wyzwań i marzysz o pracy w Afryce to zastanów się czy możesz swoją afrykańską przygodę zrealizować razem z nami? Zapoznaj się z wymogami formalnymi i zasadami obowiązującymi w fundacji:

 

Kandydat na wolontariusza misyjnego Dzieci Afryki

 • ma skończone 18 lat
 • jest zdrowy, nie posiada przeciwwskazań medycznych
 • zna język angielski
 • ma dobre chęci i pozytywne nastawienia do ludzi i świata
 • jest otwarty na nowe wyzwania, kreatywny, samodzielny, potrafi działać w zespole, odważny
 • ma dobry kontakt z dziećmi, zna podstawy pedagogiki i metodyki nauczania
 • dysponuje wolnym czasem
 • regularnie bierze udział w rocznym szkoleniu
 • jest aktywnym w wolontariacie krajowym
 • jest gotowy do wyjazdu misyjnego na okres od 45 do 90 dni

 

 

Na czym polega wolontariat misyjny?

 

Wolontariusz misyjny

 • pracuje z uczniami i współpracuje z nauczycielami szkół Dzieci Afryki
 • organizuje zajęcia edukacyjne i opiekuńcze wg programu wolontariatu misyjnego w ramach zajęć świetlicowych
 • organizuje warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania aktywizujących metod pracy z uczniami (dzieli się wiedzą)
 • sprawuje opiekę nad dziećmi osieroconymi i szczególnie biednymi, które są objęte programem „Adopcja Serca”
 • asystuje i/lub wspiera nauczyciela w pracy dydaktycznej

 

 

Program szkolenia

 

Do w/w zadań kandydat na wolontariusza misyjnego przygotowuje się podczas rocznego szkolenia, które m.in. obejmuje tematy:

 • określenie celów wolontariatu misyjnego, rola wolontariusza, odpowiedzialność etc.
 • zapoznanie z działalnością fundacji, jej historią i celami
 • poznanie krajów i miejsc wolontariatu misyjnego oraz szkoły afrykańskiej
 • poznanie podstaw edukacji globalnej, ekologii, różnic kulturowych, problemów Afryki
 • medycyna tropikalna, zagrożenia zdrowotne i profilaktyka oraz pierwsza pomoc
 • opracowanie programu wolontariatu misyjnego w oparciu o własną wiedzę i umiejętności oraz podstawy pedagogiki i metodyki uczenia
 • przygotowanie warsztatu pracy (scenariusze zajęć, narzędzia, środki etc.)
 • spotkania z misjonarzami, podróżnikami i wolontariuszami misyjnymi
 • zajęcia praktyczne, wykonywanie zadań domowych, czytanie polecanych książek, wspólne akcje charytatywne etc.
 • końcowy test z wiedzy, wręczenie certyfikatów misyjnych oraz legitymacji wolontariusza misyjnego

 

 

Obowiązki kandydata na wolontariusza misyjnego

 

Wolontariusz wypełnia deklarację wolontariusza misyjnego i krajowego*.

W ramach WOLONTARIATU MISYJNEGO:

 • aktywnie uczestniczy w rocznym szkoleniu misyjnym (10 spotkań, w soboty godz. 10.00 – 18.00, od października do czerwca),
 • przygotowuje się do spotkań poprzez sumienne wykonywanie zadań domowych (praca w sieci, czytanie książek, opracowywanie ćwiczeń, działania w terenie).
   

W ramach WOLONTARIATU KRAJOWEGO wolontariusz wybiera aktywność przynajmniej w jednym obszarze:

 • redakcyjno-publicystycznym (publikacje na stronę www, wywiady, etc.),
 • działań promujących fundację (eventy, szkoły, niedziele misyjne, etc.),
 • działań fundraisingowych (pozyskiwanie środków),
 • prac administracyjno-biurowych (dla osób z Warszawy),
 • tłumaczeń (jęz. angielski, jęz. francuski).

 

Wolontariusz może wybierać również jeden z fundacyjnych projektów, którym się opiekuje (promuje, nawiązuje kontakt z partnerem w Afryce, pozyskuje środki, etc.).

 

 

Jakie są koszty wolontariatu misyjnego?

 

Po stronie wolontariusza:

 • dojazd na szkolenia i pobyt w Warszawie
 • szkolenie
 • szczepienia
 • bilet lotniczy
 • wiza
 • częściowe utrzymanie w miejscu wolontariatu misyjnego

 

Koszty po stronie fundacji:

 • zakwaterowanie w miejscu wolontariatu misyjnego
 • częściowe utrzymanie w miejscu wolontariatu misyjnego
 • ubezpieczenie wyjazdu misyjnego

 

Znasz już najważniejsze informacje wolontariatu misyjnego. Więcej szczegółów poznasz na spotkaniu otwartym, organizowanym przynajmniej dwa razy w roku, oraz podczas rocznego szkolenia.

 

 

Warunki podpisania kontraktu na wolontariat misyjny

 

Kandydaci na wolontariusza misyjnego podlegają ocenie Zarządu fundacji, który w imieniu organizacji, wysyła wolontariusza misyjnego do jednej ze szkół Dzieci Afryki.

 

Kryteria brane pod uwagę podczas oceny to:

 

- systematyczne uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do wyjazdu misyjnego (10 ośmiogodzinnych sobotnich spotkań – od października do czerwca),

 

- uzyskanie pozytywnego wyniku rocznego zaangażowania.

 

ocenie podlega:

 • frekwencja na szkoleniu (20 pkt.), z tym że wolontariusz, który w połowie szkolenia nie osiągnął 50% frekwencji nie kwalifikuje się do dalszego udziału w szkoleniu,  
 • aktywność w działaniu praktycznym wolontariatu krajowego (20 pkt.),
 • realizacja zadań powierzonych w programie szkolenia (20 pkt.),
 • znajomość jęz. angielskiego (20 pkt.),
 • wynik testu kończącego szkolenie (20 pkt.)

 

- pozytywny wynik rocznego zaangażowania uznaje się za osiągnięty po uzyskaniu przez kandydata co najmniej 60 pkt.

 

Spełnienie przez kandydata w/w kryteriów i uzyskanie jednomyślnej akceptacji Zarządu upoważnia Go do otrzymania certyfikatu i legitymacji wolontariusza misyjnego Dzieci Afryki oraz podpisania kontraktu na wolontariat misyjny.

 


Gratulujemy!

 

Pamiętaj, że do czasu wyjazdu misyjnego jesteś aktywnym wolontariuszem krajowym, a po powrocie z misji, w miarę zapotrzebowania fundacji oraz własnych możliwości, dzielisz się wiedzą i doświadczeniem z kandydatami na wolontariuszy misyjnych przynajmniej przez 12 miesięcy.

 

Zainteresowany? Nie trać czasu!

 

Już dziś zgłoś się do wolontariatu krajowego. Dlaczego?

 

Musimy się dobrze poznać i zdobyć wzajemne zaufanie. Dlatego każdy kandydat, przed wzięciem udziału w rocznym szkoleniu przygotowującym do wyjazdu misyjnego powinien zaangażować się w wolontariat krajowy z co najmniej czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Zatem, jeśli myślisz o wyjeździe na Czarny Ląd z Dziećmi Afryki, czym prędzej dołącz do naszego zespołu, daj się poznać!

WOLONTARIAT MISYJNY

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK