WOLONTARIAT KRAJOWY skupia się na działaniach prowadzonych w Polsce i polega m.in. na:

  • wspieraniu fundacji w codziennych działaniach (w biurze, terenie i online)
  • przygotowywaniu publikacji na stronę internetową, prowadzeniu wywiadów z misjonarzami, tłumaczeniu tekstów
  • reprezentowaniu fundacji na eventach, niedzielach misyjnych, imprezach plenerowych i innych
  • organizowaniu i przeprowadzaniu zbiórek rzeczowych i pieniężnych
  • organizowaniu w szkołach, zakładach pracy i parafiach spotkań animacyjnych
  • pozyskiwaniu sponsorów, środków na realizację projektów pomocowych
  • propagowaniu we własnym środowisku celów fundacji
  • podejmowaniu własnych inicjatyw na rzecz dzieci w Afryce
  • wspieraniu wybranego projektu na rzecz dzieci w Afryce

 

Tak naprawdę każdy pomysł, którego realizacja może pomóc dzieciom cierpiącym w Afryce, jest do zrealizowania. Dlatego wolontariusz musi być osobą kreatywną i chętną do działania.

 


Zgłoszenie się do wolontariatu krajowego Dzieci Afryki*

 

Każdy wolontariusz krajowy wypełnia deklarację wolontariusza na dany rok szkolno-akademicki, zaznaczając wybrane obszary aktywności. Deklaracja wygasa 1 października, wraz z nowym rokiem szkolno-akademickim.

 


Zgłosiłem się do wolontariatu krajowego Fundacji DZIECI AFRYKI i co dalej?

 

Wiele osób, które zgłasza chęć zostania wolontariuszem, nie ma żadnego doświadczenia w tym zakresie. Oczywiste jest zatem, że oczekują wsparcia merytorycznego i poprowadzenia ich. Początki działalności są tym samym, co początki w nowej pracy – trzeba się zaaklimatyzować i poznać miejsce, zanim zaczniemy czuć się i działać swobodnie – to naturalne i wiemy, że tego oczekują wolontariusze od koordynatorów.

 

Po przesłaniu wypełnionej deklaracji skontaktuje się z Tobą sekretarz biura lub koordynator wolontariatu krajowego.

 

Otrzymasz dostęp do zakładki „dla wolontariuszy” na stronie dzieciafryki.com. W zakładce poznasz m.in. zespół wolontariuszy, regulamin wolontariatu oraz dostęp do fanpage Wolontariat Fundacji Dzieci Afryki na FACEBOOK`u – w tym miejscu wszyscy spotykamy się on-line, zapoznajemy z informacjami oraz zadaniami do wykonania. Po przesłaniu prośby o przyłączenie do grupy zamkniętej zostaje ono zaakceptowane.

 

 

Masz pomysł i chcesz go zrealizować?

 

Super! Pamiętaj, nie jesteś sam! Zanim podejmiesz się konkretnego zadania wypełniasz kwestionariusz inicjatywy (dostępny w zakładce „dla wolontariuszy”) zgłaszając je Zarządowi, który zapozna się z Twoją propozycją, zaopiniuje ją i da „zielone światło” do działania. Zarząd zbiera się co dwa/trzy tygodnie więc kwestionariusz inicjatywy przygotuj i prześlij z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

W realizacji zadań zawsze możesz liczyć na wsparcie Zarządu fundacji, sekretarza biura oraz koordynatora wolontariatu krajowego.

 


Koordynator wolontariatu krajowego

 

We współpracy z Zarządem i sekretarzem biura, kontaktuje się z wolontariuszami, przekazuje zadania do wykonania, uwzględniając obszary aktywności, jakie wolontariusze zaznaczyli w deklaracji. Organizuje także spotkania dla wolontariuszy. Odbywają się one nieregularnie, w zależności od potrzeb (najczęściej raz na dwa/trzy miesiące). Spotkania są doskonałą okazją, aby lepiej się poznać i zintegrować, aby poznać aktualne działania i potrzeby fundacji, aby podzielić doświadczeniem, pomysłami, zyskać sojuszników do wspólnego działania.

 

 

Święto Dzieci Afryki

 

Raz w roku w Częstochowie odbywa się podsumowanie działalności fundacji i wolontariatu, w którym uczestniczą organy fundacji, wolontariusze, partnerzy z Afryki oraz współpracujący z fundacją polscy misjonarze. Cykliczne wydarzenie otwarte jest źródłem pozyskania „z pierwszej ręki” informacji o realnych potrzebach mieszkańców Afryki, okazją do wymiany doświadczeń, inspiracją do podejmowania działań pomocowych i pogłębiania wiedzy.

 


Gwarancja!

 

Zapewniamy, że wszystkie działania jakie wykonują wolontariusze w wolontariacie krajowym są bardzo ważne. Nie tylko usprawniają codzienne funkcjonowanie fundacji w kraju ale znacznie wpływają na jej aktywność i skuteczne działania w Afryce.

 

Pięknie dziękujemy!

 

WOLONTARIAT KRAJOWY

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK