FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

WOLONTARIAT

Fundacja DZIECI AFRYKI zrzesza osoby zakochane w Czarnym Lądzie, które chcą poświęcić swój wolny czas i pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

 

Dołączając do naszego zespołu stajesz się WOLONTARIUSZEM, czyli osobą która nieodpłatnie, dobrowolnie i świadomie działa zgodnie z regulaminem wolontariatu Dzieci Afryki i na rzecz celów statutowych fundacji. Wolontariusz może mieszkać w Polsce lub poza jej granicami, jeśli nie ma ukończonego 18. roku życia przedstawia Zarządowi fundacji zgodę opiekuna prawnego na działalność w wolontariacie Dzieci Afryki.

 

Czego oczekuje fundacja od wolontariusza?

 

Kreatywności, chęci działania i wywiązywania ze złożonej deklaracji! Tyle wystarczy!

 

 

 

Poznaj ABC wolontariatu Dzieci Afryki!

 

Wolontariat fundacji dzieli się na krajowy i misyjny:

Wolontariat krajowy

Wolontariat misyjny

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Adres email

Telefon

Miejsce zamieszkania

Deklaruję wolę przystąpienia do wolontariatu krajowego DZIECI AFRYKI

Wybieram aktywność w zespole

administracyjno – biurowym (pomoc w pracach biura fundacji - dla osób z Warszawy)

redakcyjno – publicystycznym (pisanie publikacji, wywiady etc.)

ds. projektów misyjnych (promowanie, redagowanie treści pomocy)

redakcji newsletter`a

ds. projektów infrastruktury i budownictwa

ds. tłumaczeń * (proste pisma, listy, teksty)

* Tłumacz języka

angielskiego

francuskiego

Chcę wspierać konkretny projekt/misję

Umiejętności, które mogą być przydatne

Inna forma aktywności

Deklaruję wolę przystąpienia do wolontariatu misyjnego DZIECI AFRYKI

Oświadczenie o pełnoletności

tak

nie*

*zgoda rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczenie: 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, 2. znajomość regulaminu

1. tak

2. tak

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

deklaracja wolontariusza Dzieci Afryki