deklaracja wolontariusza Dzieci Afryki


Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Adres email

Telefon

Miejsce zamieszkania

Deklaruję wolę przystąpienia do wolontariatu krajowego DZIECI AFRYKI

Wybieram aktywność

fizyczną (pomoc w biurze - dla osób z Warszawy)

redaktorską (artykuły na stronę, wywiady, gazetka etc)

promującą projekt misyjny (zaangażowanie w pomoc konkretnej misji/programowi pomocy)

tłumacza*

* Tłumacz języka

angielskiego

francuskiego

portugalskiego

Inna forma aktywności

Umiejętności, które mogą być przydatne

Deklaruję wolę przystąpienia do wolontariatu misyjnego DZIECI AFRYKI

Oświadczenie o pełnoletności

tak

nie*

*zgoda rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczenie: 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, 2. znajomość regulaminu

1. tak

2. tak

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wolontariat misyjny

Wolontariat krajowy

Poznaj ABC wolontariatu Dzieci Afryki!

 

Wolontariat fundacji dzieli się na krajowy i misyjny:

Fundacja DZIECI AFRYKI zrzesza osoby zakochane w Czarnym Lądzie, które chcą poświęcić swój wolny czas i pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

 

Dołączając do naszego zespołu stajesz się WOLONTARIUSZEM, czyli osobą która nieodpłatnie, dobrowolnie i świadomie działa zgodnie z regulaminem wolontariatu Dzieci Afryki i na rzecz celów statutowych fundacji. Wolontariusz może mieszkać w Polsce lub poza jej granicami, jeśli nie ma ukończonego 18. roku życia przedstawia Zarządowi fundacji zgodę opiekuna prawnego na działalność w wolontariacie Dzieci Afryki.

 

Czego oczekuje fundacja od wolontariusza?

 

Kreatywności, chęci działania i wywiązywania ze złożonej deklaracji! Tyle wystarczy!

 

 

 

WOLONTARIAT

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK