FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

WOLONTARIAT

Fundacja DZIECI AFRYKI zrzesza osoby zakochane w Czarnym Lądzie, które chcą poświęcić swój wolny czas i pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

 

Dołączając do naszego zespołu stajesz się WOLONTARIUSZEM, czyli osobą która nieodpłatnie, dobrowolnie i świadomie działa zgodnie z regulaminem wolontariatu Dzieci Afryki i na rzecz celów statutowych fundacji. Wolontariusz może mieszkać w Polsce lub poza jej granicami, jeśli nie ma ukończonego 18. roku życia przedstawia Zarządowi fundacji zgodę opiekuna prawnego na działalność w wolontariacie Dzieci Afryki.

 

Czego oczekuje fundacja od wolontariusza?

 

Kreatywności, chęci działania i wywiązywania ze złożonej deklaracji! Tyle wystarczy!

 

 

 

Poznaj ABC wolontariatu Dzieci Afryki!

 

Wolontariat fundacji dzieli się na krajowy i misyjny:

Wolontariat krajowy

Wolontariat misyjny

Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Adres email
Telefon
Miejsce zamieszkania
Deklaruję wolę przystąpienia do wolontariatu krajowego DZIECI AFRYKI
Wybieram aktywność
administracyjno – biurową (pomoc w pracach biura fundacji)
redakcyjno – publicystyczną (pisanie publikacji, wywiady etc.)
eventową (stoisko fundacji na imprezach, w tym plenerowych)
fundraisingową (pozyskiwanie środków finansowych)
edukacyjną (animacje misyjne, zajęcia edukacyjne w szkołach)
tłumacza językowego (proste pisma, listy, teksty)
Tłumacz języka
angielskiego
francuskiego
Inna forma aktywności
Deklaruję wolę przystąpienia do wolontariatu misyjnego DZIECI AFRYKI
Oświadczenie o 1. pełnoletności, 2. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 3. znajomości regulaminu
1. tak
2. tak
3. tak
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

deklaracja wolontariusza Dzieci Afryki