wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

24 września 2023

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI

 

 

Jeśli jesteś osobą zmotywowaną, kreatywną i dysponujesz odrobiną wolnego czasu, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste, to zapraszamy Cię do aktywnego włączenia się w wolontariat w Fundacji Dzieci Afryki! Ufamy, że pomimo pośpiechu, zabiegania, w każdym człowieku jest pragnienie niesienia pomocy innym i danie czegoś od siebie. Naprawdę warto!

 

Każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Jako Wolontariusz będziesz mógł realizować się w różnych obszarach aktywności. Nasza fundacja daje ogrom możliwości rozwoju oraz wykorzystania talentów Wolontariusza na rzecz poprawy jakości działań pomocowych skierowanych na potrzebujących wsparcia w Afryce.

 

Co dla Was przygotowaliśmy?

 

Wolontariat krajowy

 

Wolontariat krajowy Dzieci Afryki jest adresowany dla wszystkich chętnych osób z Warszawy, ale nie tylko, może być także realizowany w formie zdalnej. Wolontariusz będzie mógł realizować swoje działania w następujących aktywnościach:

 

- fizycznej – pomoc w pracach biura fundacji (przy zbiórkach rzeczowych, przygotowywanie i wysyłka paczek do krajów afrykańskich oraz korespondencji do Darczyńców, etc.);

 

- redakcyjnej – pisanie, redagowanie, opracowywanie artykułów na stronę internetową fundacji, do gazetki, postów, kampanii, przeprowadzanie wywiadów;

 

- promującej projekt misyjny – zaangażowanie w pomoc konkretnej misji czy programowi pomocy (podejmowanie własnych inicjatyw oraz realizowanie ich za zgodą i we współpracy z Zarządem fundacji);

 

- tłumacza – Wolontariusz może wykorzystać swoje umiejętności lingwistyczne niezwykle przydatne w kontaktach z partnerami fundacji, szczególnie w języku angielskim, francuskim czy portugalskim.

 

Przystępując do wolontariatu krajowego wolontariusz wskazuje w deklaracji przynajmniej jedną z w/w form aktywności.

 

Jak się zgłosić?

 

  1. Wypełnij deklarację Wolontariusza i prześlij formularz, który kolejno trafi na biurko koordynatora wolontariatu krajowego.
  2. Oczekuj na kontakt z koordynatorem, który pokieruje Cię na dalszych etapach Twojej wolontariackiej aktywności.

 

więcej o wolontariacie krajowym

 

 

Wolontariat misyjny

 

Wolontariat misyjny fundacji może być realizowany w szkołach Dzieci Afryki w Ghanie, Etiopii i Ugandzie lub w partnerskiej placówce misyjnej wskazanej przez fundację.  

 

By wyjechać na wolontariat misyjny, musisz mieć ukończone 18 lat i znać język urzędowy (najczęściej angielski) w stopniu komunikatywnym. Do pracy w szkołach Dzieci Afryki przydatne jest wykształcenie pedagogiczne i/lub umiejętność pracy z dziećmi/uczniami. Do pracy w partnerskiej placówce misyjnej mogą przydać się także inne umiejętności w tym medyczne, techniczne etc. W każdym przypadku konieczne jest odbycie 80 godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy misyjnej, relacji interpersonalnych z lokalnymi mieszkańcami oraz zamieszkania w afrykańskich realiach.

 

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat wolontariusza misyjnego. Jeśli spełnisz nasze oczekiwania Zarząd fundacji zaproponuje Tobie współpracę i wyjazd na wolontariat misyjny do jednej z naszych szkół lub partnerskiej placówki misyjnej, abyś mógł dzielić się zdobytą wiedzą i własnymi umiejętnościami - zgodnie z programem wolontariatu misyjnego, który opracujesz w trakcie szkolenia.

 

Ponadto od kandydata na wolontariusza misyjnego Dzieci Afryki oczekujemy aktywności na szczeblu wolontariatu krajowego w okresie szkolenia, respektowania chrześcijańskiego systemu wartości i możliwości wyjazdu do Afryki na okres od 6. tygodni do 3 miesięcy lub dłużej.

 

Szkolenie przygotowujące do wolontariatu misyjnego składa się z trzech segmentów przypadających na październik-grudzień, styczeń-marzec oraz kwiecień-czerwiec. Fundacja prowadzi szkolenie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Roczny koszt usługi szkoleniowej wynosi 1.800 zł (płatne w trzech równych częściach przed rozpoczęciem każdego segmentu). W przypadku zakwalifikowania wolontariusza do wyjazdu misyjnego część kwoty (do 1 tys. zł) zostaje zwrócona w ramach ubezpieczenia podróży i pobytu w kraju misyjnym.

 

Jak się zgłosić?

 

  1. Wypełnij deklarację Wolontariusza, wyraź w niej „wolę przystąpienia do wolontariatu misyjnego” i prześlij formularz, który kolejno trafi na biurko koordynatora wolontariatu krajowego i do wiadomości koordynatora wolontariatu misyjnego.
  2. Oczekuj na kontakt z koordynatorami, którzy pokierują Cię na dalszych etapach Twojej wolontariackiej aktywności.
  3. Termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia to 18 listopada 2023 r.

 

więcej o wolontariacie misyjnym

 

 

Wolontariat szkolny

 

Wolontariat szkolny adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Odbywa się za zgodą rodzica/opiekuna, w szkole za zgodą dyrekcji, w parafii za zgodą proboszcza. Polega na aktywnym promowaniu działań fundacji poprzez organizowanie zbiórek darów pieniężnych (zbiórki, kiermasze ciast itd.), rzeczowych (piórniki, przybory szkolne, inne) na rzecz projektów realizowanych przez fundację – w trakcie roku szkolnego.

 

Wolontariusz może liczyć na wsparcie koordynatora, otrzyma cenne wskazówki i rady niezbędne szczególnie, gdy stawia swoje pierwsze kroki w wolontariacie w ogóle.

 

Na koniec roku szkolnego wolontariusz otrzyma dyplom - podziękowanie w ramach swojego zaangażowania na potrzeby rekrutacji do szkoły średniej.

 

Jak się zgłosić?

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wolontariatu szkolnego w Warszawie, w biurze fundacji przy al. Zjednoczenia 13 (stacja metra "Stare Bielany") od wtorku do czwartku w godz. 10.00-16.00, tel. 22-381-27-74, 601-319-878 lub przez e-mail: teresa[at]dzieciafryki.com

 

 

Jeżeli chcesz dołożyć swoją cegiełkę w budowaniu dobra - nie zastanawiaj się długo - szkoda życia i cennego czasu! Nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz!

 

Czekamy na Ciebie! Zapraszamy do wolontariatu w Fundacji Dzieci Afryki!

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK