FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Fundacja DZIECI AFRYKI

od roku 2015 na realizację programu wydatkowała*:

 

 

 

*stan na dz. 31 grudnia ubiegłego roku

ADOPCJA SERCA W BOUAR

Fundacja DZIECI AFRYKI w roku 2014 rozpoczęła współpracę z polskimi misjonarkami, które od roku 2009, pełnią misję w Republice Środkowoafrykańskiej. Kraj, jeden z najbiedniejszych w świecie, od kilku lat uwikłany jest w wojnę domową.

 

Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza pracują m.in. w Bouar na zachodzie kraju. Zajmują się edukacją dzieci i młodzieży, formacją duchową i zawodową kobiet i dziewcząt oraz posługą wśród sierot i dzieci niedożywionych. Współpraca z Siostrami Pasterzankami obejmie dożywianie dzieci oraz uczestnictwo w programie edukacyjnym.

 

Przy misji Centrum św. Józefa s. Renata Grzegorczyk założyła świetlicę dla ok. 50 najbardziej potrzebujących wsparcia sierot i dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie otrzymują możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, muzycznych, krawieckich, technicznych i sportowych. Stale są dożywiane i douczane… dzięki pomocy płynącej z Polski. Od roku 2019 świetlicę prowadzi s. Izabela Pilorz.

 

Konkretnym dzieckiem ze świetlicy może zaopiekować się osoba lub rodzina, adoptując je „na odległość”. „Adopcja Serca” jest programem długoterminowym, polegającym na wieloletnim wspieraniu konkretnego dziecka, znanego z imienia i nazwiska, będącego pod opieką placówki misyjnej w Bouar.

 

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wypełnienie deklaracji oraz regularne opłacanie opieki. Fundacja przekazuje polskiemu opiekunowi kartę adopcyjną dziecka, jego zdjęcie oraz przynajmniej raz w roku korespondencję. Pośredniczy w ewentualnym kontakcie. Opieka wygasa z chwilą opuszczenia przez dziecko świetlicy bądź zgłoszonej rezygnacji przez „adopcyjnego rodzica”.

 
roczny koszt opieki wynosi 720 zł / kwartalny 180 zł
 
aktualnie wszystkie zgłoszone dzieci są objęte opieką
 
 
Świetlicę oraz jej podopiecznych można wspierać bez wypełniania deklaracji:

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

lub wykonaj przelew
 
Fundacja Dzieci Afryki
09 1140 2004 0000 3902 8070 7963
darowizna SA2 - dzieci Bouar

kod SWIFT: BREXPLPWMBK