lub wykonaj przelew
 
Fundacja Dzieci Afryki
09 1140 2004 0000 3902 8070 7963
darowizna SA2 - dzieci Bouar

kod SWIFT: BREXPLPWMBK
 

wpłać teraz przez Przelewy24.pl

W jednym z najbiedniejszych krajów w świecie, stale uwikłanym w konflikty wojenne, Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza od roku 2009 pełnią posługę misyjną wśród najuboższych. Polskie misjonarki zajmują się m.in. edukacją dzieci i młodzieży oraz posługą wśród sierot i dzieci niedożywionych.

 

 

Przy misji Centrum św. Józefa s. Renata Grzegorczyk założyła świetlicę dla ok. 50 najbardziej potrzebujących wsparcia sierot i dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie otrzymują możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, muzycznych, krawieckich, technicznych i sportowych. Stale są dożywiane i douczane… dzięki pomocy płynącej z Polski. Od roku 2019 świetlicę prowadzi s. Izabela Pilorz.

 

Konkretnym dzieckiem ze świetlicy może zaopiekować się osoba lub rodzina, adoptując je „na odległość”. „Adopcja Serca” jest programem długoterminowym, polegającym na wieloletnim wspieraniu konkretnego dziecka, znanego z imienia i nazwiska, będącego pod opieką placówki misyjnej w Bouar.

 

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wypełnienie deklaracji oraz regularne opłacanie opieki. 

 
roczny koszt opieki wynosi 720 zł / miesięczny 60 zł
 
aktualnie wszystkie zgłoszone dzieci są objęte opieką
 
 
Świetlicę oraz jej podopiecznych można wspierać bez wypełniania deklaracji:

ADOPCJA SERCA W BOUAR

Fundacja DZIECI AFRYKI

od roku 2015 na realizację programu wydatkowała*:

 

 

 

*stan na dz. 31 grudnia ubiegłego roku

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK