wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

04 września 2023

30 LAT ADOPCJI SERCA

 

Adopcja Serca to inicjatywa, która mimo już prawie trzydziestoletniej historii pozostaje wciąż żywa. Programy adopcyjne w naszym kraju prowadzone są przez ponad 30 zgromadzeń zakonnych oraz kilka organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest Fundacja Dzieci Afryki. 

 

 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”. (Mt 25,40)

 

Dzień Adopcji Serca w Kościele Katolickim po raz pierwszy obchodzony był 5 września 2017 roku, ustanowiony z inicjatywy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów prowincji Chrystusa Króla i Sióstr Pallotynek. W bieżącym roku po raz szósty obchodzimy to święto. Jednak sama idea Adopcji Serca, inaczej zwanej Adopcją na Odległość, szczególnie rozwinęła się w 1994 r., po wojnie w Rwandzie, która pozostawiła ponad 200 000 osieroconych dzieci. Za kilka miesięcy minie 30 lat od tych tragicznych wydarzeń.


Głównym celem programu jest zapewnienie pomocy najbiedniejszym dzieciom z krajów tzw. Trzeciego Świata. Systematyczne i długoterminowe wsparcie finansowe pozwala misjonarzom, najlepiej znającym aktualną sytuację i potrzeby podopiecznych, na opłacenie kosztów ich nauki, zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka. Zobowiązanie ofiarodawcy do pomocy jest dobrowolne, tym bardziej cieszy nas, że tak wielu Ludzi Pięknych Serc niesie dzieciom nadzieję na lepszą przyszłość, uczestnicząc w programach adopcyjnych za pośrednictwem naszej fundacji.

 

Adopcję na Odległość Dzieci Afryki prowadzą już od 2009 roku. Finansowym i modlitewnym wsparciem w ramach programów: Adopcji Serca, Biletu do Świata i Adopcji Szkolnej objęliśmy do tej pory ponad 600 dzieci i młodzieży w dziesięciu krajach Afryki. Wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. W „przeddzień” piętnastego jubileuszu postanowiliśmy zadać Ofiarodawcom, uczestniczącym w programach adopcyjnych, kilka pytań celem polepszenia ich funkcjonowania w przyszłości. Poniżej przedstawiono krótkie opracowanie wyników skierowanej do Państwa ankiety.

 

Największą motywacją przystąpienia Darczyńców do wybranego programu adopcyjnego była chęć niesienia pomocy /31 respondentów/, nie bez znaczenia okazało się zaufanie do Fundacji Dzieci Afryki /6 respondentów/, pojedyncze osoby kierowały się przykładem znajomych, podjęły decyzję pod wpływem obejrzanego filmu, relacji misjonarzy lub po powrocie z Afryki.

 

Większość respondentów, 86%, pozytywnie ocenia działanie programów adopcyjnych uznając, że pozwalają one na osiągnięcie założonych celów pomocy, przyznają również, że mieli zadowalające kontakty z fundacją (60% - kilkakrotnie w roku, 26% - przynajmniej raz w roku). 76% ankietowanych jest zadowolonych z funkcjonowania programu adopcyjnego, w którym bierze udział (60% Adopcja Serca; 21% Bilet do Świata; 19% Adopcja Szkolna), aż 88% respondentów poleciłoby te programy swoim bliskim lub znajomym. Zadowolenie z udziału w programach adopcyjnych warunkują m.in. satysfakcjonujące kontakty z podopiecznymi (59% respondentów otrzymało w ubiegłym roku aktualną fotografię dziecka).

 

Osoby niezdecydowane (17%),  a w kilku przypadkach (7%) niezadowolone z działania programu, w którym uczestniczą, swoją opinię uzasadniają długim czasem oczekiwania /ponad rok/ na aktualne informacje i zdjęcia swoich podopiecznych (36% respondentów) oraz brakiem regularnych kontaktów z nimi ze strony fundacji (5% respondentów, 9% - nie wyraziło opinii na ten temat).

 

Z wielką uwagą i pokorą przychyliliśmy się do podpowiedzi Darczyńców, co moglibyśmy zrobić, by w przyszłości uzyskać jeszcze lepszą ocenę działania prowadzonych przez fundację programów adopcyjnych. By podołać Państwa oczekiwaniom, przede wszystkim dołożymy wszelkich starań, aby aktualne informacje o dzieciach, ich sukcesach, ale też potrzebach regularnie dopływały do ich adopcyjnych opiekunów. W kontaktach z misjonarzami i misjonarkami, bezpośrednio zajmującymi się dziećmi, położymy nacisk na regularne przesyłanie fotografii podopiecznych fundacji, zapytamy również o możliwość listownego kontaktu z nimi. A przede wszystkim zadbamy o polepszenie komunikacji z nami.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na naszej stronie internetowej, a już wkrótce za pomocą mobilnej aplikacji Dzieci Afryki, która powstaje z myślą o Darczyńcach, by znacznie ułatwić obserwowanie naszych wspólnych działań, możliwości pomocy i kontakt z fundacją.

 

Naszym Podopiecznym, Misjonarzom i Misjonarkom w Afryce oraz Wszystkim Ludziom Pięknych Serc zaangażowanym w pomoc najuboższym życzymy, by obchodzony we wrześniu Dzień Adopcji Serca był radosnym świętem, wyrazem wdzięczności za okazaną bezinteresowną miłość oraz okazją do duchowego wsparcia tej pięknej formy pomocy ubogim dzieciom w Afryce i na innych kontynentach.

 

zostań rodzicem adopcyjnym - więcej 

Elżbieta Wolska

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK