wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

24 maja 2024

CELEBRACJA AFRYKI

 

Światowy Dzień Afryki, zwany również Świętem Jedności Afrykańskiej, obchodzony jest corocznie 25 maja na pamiątkę powołania 25 maja 1963 roku Organizacji Jedności Afrykańskiej, która trzydzieści osiem lat później przekształciła się w Unię Afrykańską. Organizacja obecnie zrzesza wszystkie państwa afrykańskie i działa na rzecz jedności i rozwoju krajów Afryki. Po zakończeniu II Wojny Światowej w latach 1945-1965 duża część krajów afrykańskich uzyskała lub wywalczyła sobie niepodległość.

 

Warto wiedzieć...

 

Pierwszym afrykańskim krajem na południe od Sahary, który uzyskał suwerenność, była Ghana (1957 rok). Niezależność Ghany stanowiła inspirację dla innych krajów afrykańskich walczących z rządami kolonialnymi. Republika Ghany odegrała ważną rolę w tym procesie. Z inicjatywy Kwame Nkrumaha – przywódcy niepodległej Ghany, późniejszego premiera i prezydenta tego kraju, w rok po odzyskaniu niepodległości Ghana zwołała w Akrze pierwszą Konferencję Niepodległych Państw Afryki. W konferencji, która rozpoczęła się 15 kwietnia 1958 roku, wzięli udział reprezentanci Ghany, Etiopii, Sudanu, Liberii, Libii, Maroka i Tunezji, a także działacze z Algierii i Kamerunu. Za główny cel postawiono przyspieszenie dekolonizacji i rozwój gospodarczy krajów Afryki. 15 kwietnia został ustanowiony Dniem Wyzwolenia Afryki, który obchodzono odtąd nie tylko na kontynencie, ale również na świecie. Kraje afrykańskie współpracowały ze sobą, organizowały konferencje, a kolejne państwa odzyskiwały niepodległość. Pięć lat po konferencji w Akrze ponad trzydzieści afrykańskich krajów spotkało się w stolicy Etiopii, Addis Abebie. 25 maja 1963 roku utworzyły Organizację Jedności Afrykańskiej, która zobowiązała się do wspierania walczących o wolność. Jej celem było utrzymanie jedności i solidarności państw afrykańskich, a także rozwój społeczno-gospodarczy, poprawa warunków życia i bezpieczeństwa w państwach członkowskich. Ustalono również, że należy zmienić datę Dnia Wyzwolenia Afryki z 15 kwietnia na 25 maja. Od tego czasu narody afrykańskie obchodzą w tym dniu Dzień Afryki.

 

Czy my, mieszkańcy europejskiego kraju jakim jest Polska, potrafimy powiedzieć o Afryce coś więcej niż kilka stereotypowych zdań?

 

Czytając prasę, przeglądając szkolne podręczniki, a przede wszystkim patrząc na wpisy i komentarze o Afryce na portalach społecznościowych, widzimy, że wokół kontynentu afrykańskiego pokutuje wiele mitów, z którymi już dawno powinniśmy się rozprawić, na przykład, że Afryka to kraj. Afryka jest kontynentem, nie krajem. Składa się aż z 54 państw, z czego 48 znajduje się na kontynencie, a pozostałe to wyspy: ogromny Madagaskar oraz pięć krajów wyspiarskich: Seszele, Mauritius, Komory, Republika Zielonego Przylądka oraz Wyspy świętego Tomasza i Książęce. Z Dakaru w Senegalu do Mogadiszu w Somalii jest ponad trzy razy dalej niż z Paryża do Moskwy!

 

Afryka jest niezwykle różnorodna i barwna, posiada ogromną ilość kultur, grup etnicznych, języków, religii. Państwa afrykańskie są również bardzo zróżnicowane. W samej Nigerii, najludniejszym kraju Afryki, żyje ponad 250 różnych grup etnicznych.

 

Afrykanie ciężko pracują nad poprawą warunków życia, rozwojem regionów, współpracują wzajemnie i biorą odpowiedzialność za swoje rodziny, społeczności i państwa.  

 

Jednym z kluczowych aspektów obchodów jest podkreślenie wkładu Afryki w rozwój światowej kultury, sztuki, nauki i technologii. Afrobeat, literatura afrykańska, sztuka współczesna czy odkrycia archeologiczne to tylko niektóre przykłady afrykańskiego dorobku, który wzbogaca dziedzictwo ludzkości.

 

Jednakże, choć Afryka jest kontynentem pełnym potencjału, nadal stoi w obliczu wielu wyzwań, w tym ubóstwa, braku równości społecznej, konfliktów zbrojnych i problemów zdrowotnych. Dlatego też Światowy Dzień Afryki stanowi również moment refleksji nad tymi problemami i mobilizacji środków na rzecz ich rozwiązania.

 

Światowy Dzień Afryki daje nam szansę na podjęcie zobowiązań na rzecz budowy lepszej przyszłości dla Afryki i całego świata. Rozwiązanie tych wyzwań wymaga zaangażowania społeczności międzynarodowej, współpracy regionalnej, inwestycji w rozwój gospodarczy i społeczny oraz budowania trwałych instytucji politycznych i społecznych.

 

Nasza Fundacja wpisuje się w powyższe idee pomocowe, dlatego każdy z Was może się przyczynić do pomocy a jednocześnie swoim wsparciem podziękować za bezcenne dziedzictwo kulturowe, którym Afryka dzieli się z całym światem, a które jest jednocześnie niewyczerpalnym źródłem informacji o historii ludzkości.

 

Świętujmy z dumą różnorodność, siłę i potencjał Afryki! Happy World Africa Day!

 

Iwona Wyrzykiewicz

 

 

Żródła: www.afryka.org / www.wikipedia.org

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK