FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

– czyli o tym, kim jest Wolontariusz

 

 

Każdego roku 5 grudnia obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza*. To święto wszystkich wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. Dzień jest doskonałą okazją do szerzenia wiedzy na temat wolontariatu i pokazania światu, jaką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych oraz wyrażenia uznania dla ich działań.

 

W wielu krajach odbywają się w tym dniu konferencje, spotkania, warsztaty i szkolenia promujące wiedzę o wolontariacie oraz zachęcające do włączenia się w różnego rodzaju inicjatywy. W Polsce wiele organizacji pozarządowych organizuje w tym dniu spotkania integracyjne dla swoich wolontariuszy, dziękując w ten sposób za ich całoroczną pracę.

 

Wolontariat może mieć różny zasięg – lokalny, krajowy lub międzynarodowy. Niektórzy wybierają uczestnictwo i organizowanie eventów oraz akcji promujących daną organizację lub ideę, inni angażują się w bezpośrednią pracę lub pomoc potrzebującym, jeszcze inni wspierają wybrane przez siebie inicjatywy zdalnie poprzez media społecznościowe i różnego rodzaju zbiórki pieniędzy. Ważne, żeby każdy znalazł taką formę, która najbardziej odpowiada jego preferencjom i możliwościom.

 

Szczególną formą wolontariatu jest wolontariat zagraniczny m.in. w krajach Afryki. Wiąże się on nie tylko z poświęconym czasem i przygotowaniami do wyjazdu (m.in. nauką języka czy odbyciem obowiązkowych szczepień), ale także gotowością do zmierzenia się z całkiem innym klimatem oraz poznawaniem nowych kultur i zwyczajów, często bardzo różniących się od tych, w których się wychowywaliśmy.

 

Moim afrykańskim doświadczeniem od czterech lat jest bycie wolontariuszem w Kasisi Children’s Home w Zambii. Spędzam tam każdego roku trzy miesiące, pomagając prowadzącym ten dom dziecka Siostrom Służebniczkom NMP w codziennej opiece na dziećmi. Każdy taki wyjazd to nie tylko niezwykła przygoda, ale także a może przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, często bardzo doświadczonym przez los. Podczas wyjazdu mam możliwość prowadzić zajęcia pedagogiczne w grupach przedszkolnych oraz zajęcia indywidualne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, pomagać przy codziennych obowiązkach oraz wspólnie ze wszystkimi brać udział w różnego rodzaju uroczystościach. To szczególny dla mnie czas, nie tylko dlatego, że mogę komuś pomóc i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także dlatego, że ja sama bardzo wiele otrzymuję – uśmiech, zaangażowanie oraz ogrom bliskości i miłości.

 

Bycie wolontariuszem to nie tylko dawanie, ale także otrzymywanie. Zawsze kiedy słyszę słowa podziękowania za to co robię, to ja wtedy dziękuję za to, że mam możliwość pomagać innym i spotykać na swojej drodze różne osoby, poznawać je i wymieniać się doświadczeniami. Zdecydowanie polecam każdemu, zarówno tym, którzy są już wolontariuszami, jak i tym, którzy dopiero o tym myślą, żeby zastanowili się, czy być może wyjazd do któregoś kraju Afryki i bycie wolontariuszem tam na miejscu będzie dla nich najbardziej odpowiednią formą i szansą na zrobienie wielu dobrych i pożytecznych rzeczy.

 

opracowała Katarzyna Stęgowska,
wolontariuszka Dzieci Afryki

 

DZIĘKUJĘ CI ZA TO, ŻE JESTEŚ

04 grudnia 2020

wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum