wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

01 stycznia 2020

JAK ROZDYSPONOWALIŚMY TWÓJ 1% W ROKU 2018

 

Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2017, pozyskanych w roku 2018.

 

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na rachunek bankowy fundacji kwotę  88.686,49 zł.

 

Część podatników w deklaracji podatkowej wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Na wyznaczone przez Zarząd fundacji cele szczegółowe podatnicy podarowali odpowiednio:

 

- leczenie dzieci i ubogich w Afryce we współpracy z polskimi misjonarzami (cel szczegółowy: „Fundusz Medyczny„)
kwota 5.166,90  (93 podatników)

 

- projekt „Leki dla afrykańskiej apteki” we współpracy z dr Michałem Wierzbickim (cel szczegółowy: „Leki dla afrykańskiej apteki„)

kwota 1.519,90 zł (15 podatników)

 

- projekt „Okuliści dla Afryki” we współpracy z dr Iwoną Filipecką i dr Dariuszem Tuleją (cel szczegółowy: „Okuliści dla Afryki”)
kwota 3.752,20 zł (41 podatników)

 

- projekt „Dermatolog dla Afryki” we współpracy z dr Anną Chałupczak-Winiarską (cel szczegółowy: „Dermatolog dla Afryki”)
kwota 3.954,50 zł (16 podatników)

 

- wyposażenie szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) we współpracy z ks. Ryszardem Jóźwiakiem SDB (cel szczegółowy: „Szkoła w Kiruddu„)
kwota 249,40 zł (6 podatników)

 

- budowa szkoły w Kwamneke (Tanzania) we współpracy ze Stowarzyszeniem To Help Africa (cel szczegółowy: „Szkoła dla Masajów w Kwamneke”)
kwota 5.974,80 zł (35 podatników)

 

- edukacja pełna inspiracji (Ghana) we współpracy z o. Mariuszem Pacułą SVD (cel szczegółowy: „Szkoła w Bundoli” lub „Szkoła w Ghanie”)kwota 1.052,20 zł (8 podatników)

 

- budowa Centrum Dziecka w Yaounde (Kamerun) we współpracy z s. Kolbeną Frąckiewicz CSP (cel szczegółowy: „Centrum Dziecka w Yaounde„)
kwota 2.035,50 zł (14 podatników)

 

- wsparcie działalności Fundacji Dzieci Afryki poprzez pokrycie kosztów administracyjnych (cel szczegółowy: „Dzieci Afryki„)
kwota 11.108,89 zł (149 podatników)

 

* * * * *

 

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców, środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2017 rozdysponował w następujący sposób:

 

- wykonanie okiennic i drzwi oraz wyposażenie w meble trzeciego budynku szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) – 15.979,98 zł

 

- budowa trzeciego budynku szkoły podstawowej w Kwamneke (Tanzania) – 12.500 zł

 

– zakup wyposażenia medycznego dla Kliniki Misyjnej w Wiaga (Ghana) – 11.348,60 zł

 

- pokrycie kosztów administracyjnych fundacji – 11.124,65 zł– zakup lekarstw dermatologicznych (Kamerun, Etiopia) – 7.883,41 zł

 

– wykonanie 22 łóżek dla niepełnosprawnych fizycznie dzieci Domu Talita Kum w Lai (Czad) – 6.470,10 zł

 

– wsparcie działalności szkoły im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana), w tym zakup koszulek-mundurków – 4.908,63 zł

 

– zakup motocykla – ambulansu leśnego dla ośrodka zdrowia w Djouth (Kamerun) – 4.300 zł

 

– zakup lekarstw dla placówki misyjnej w Mbaikoro (Czad) – 3.026,04 zł

 

- dofinansowanie wysyłki paczek z piórnikami do szkół w Afryce – 2.325 zł– zakup sprzętu okulistycznego – 1.213 zł

 

W związku z przedłużającym się procesem wyjaśniającym rozliczenie dotacji przyznanych w roku 2017 na budowę Centrum Dziecka w Yaounde – Zarząd fundacji podjął decyzję o nie przyznawaniu w roku bieżącym dotacji na w/w cel.

 

 

Koszt kampanii 1% podatku wyniósł łącznie 7.607,08 zł, co stanowi 8,57% pozyskanych środków.

 

  

W imieniu polskich misjonarzy,lekarzy i farmaceuty,

dzięki którym docieramy z pomocą do dzieci i ubogich Afrykanów,

składamy najszczersze słowa wdzięczności!

 

Ludziom Pięknych Serc

za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!Serdecznie dziękujemy! 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK