wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

01 grudnia 2021

JAK ROZDYSPONOWALIŚMY TWÓJ 1% W ROKU 2021

 

Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2020, pozyskanych w roku 2021.

 

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na rachunek bankowy fundacji kwotę 117.530,44 zł – PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

 

Część podatników w deklaracji podatkowej wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Na wyznaczone przez Zarząd fundacji cele szczegółowe podatnicy podarowali odpowiednio:

 

Czysta woda” – z przeznaczeniem na budowę studni w Afryce - kwota 8.195,50 zł (110 podatników)

 

Dzieci Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności fundacji, w tym pokrycie części kosztów administracyjnych - kwota 8.150 zł (123 podatników)

 

Szkoła dla Masajów” – z przeznaczeniem na budowę szkoły w Kwamneke (Tanzania) - kwota 7.964,80 zł (47 podatników)

 

Centrum Dziecka w Yaounde” – z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Centrum Dziecka (Kamerun) - kwota 3.535,60 zł (38 podatników)

 

Leki dla afrykańskiej apteki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności pomocowej farmaceuty dr Michała Wierzbickiego - kwota 2.560,90 zł (20 podatników)

 

Dermatolog dla Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza dermatologa dr Anny Chałupczak-Winiarskiej - kwota 2.421,60 zł (13 podatników)

 

Dar dla oczu” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza okulisty dr Dariusza Tulei - kwota 1.743,30 zł (30 podatników)

 

Szkoła w Ghanie” – z przeznaczeniem na wsparcie edukacji uczniów szkoły Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli - kwota 435,10 zł (11 podatników)

 

Szkoła w Kiruddu” – z przeznaczeniem na wsparcie edukacji uczniów szkoły Dzieci Afryki w Ugandzie -  kwota 406,40 zł (7 podatników)

 

 

* * * * *

 

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców oraz po konsultacji z Partnerami fundacji, środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2020 rozdysponował w następujący sposób:

 

- budowa studni w Loltopez (Tanzania) - 31.450,84 zł

 

- zakup artykułów medycznych dla misyjnych ośrodków zdrowia w Djouth i Essiengbot (Kamerun) - 5.336,15 zł

 

- pokrycie kosztów administracyjnych fundacji (czynsz, zakup drukarki) - 16.145,84 zł

 

- zakup koszulek dla uczniów szkoły Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) - 2.885,58 zł

 

Koszt kampanii 1% podatku wyniósł 10.103,58 zł, co stanowi 8.59% pozyskanych środków.

 

Środki finansowe na budowę Centrum Dziecka w Yaounde (Kamerun), na renowację starych i zakup nowych mebli dla szkoły Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) oraz na zakup części lekarstw dla misyjnego ośrodka zdrowia w Essiengbot (Kamerun) w łącznej wysokości 51.608,45 zł zostaną wydatkowane w roku 2022.

 

Środki finansowe pozyskane w ramach celów "Szkoła dla Masajów" oraz "Dar dla oczu" zostaną wykorzystane także w roku 2022.

 

Ww. projekty fundacja realizuje we współpracy z s. Kolbeną Frąckiewicz CSP, ks. Markiem Gizickim, Stowarzyszeniem To Help Africa, ks. Davidem Kajal, s. Donatą Krupą ZDCh, s. Annuncjatą Waszewską CSDP oraz wolontariuszami medycznymi dr Anną Chałupczak-Winiarską, dr Michałem Wierzbickim i dr Dariuszem Tuleją.

 

 

W imieniu polskich misjonarzy, lekarzy i farmaceuty, 

dzięki którym docieramy z pomocą do dzieci i ubogich Afrykanów, 
składamy najszczersze słowa wdzięczności! 

Ludziom Pięknych Serc za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!

Serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK