wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

26 grudnia 2022

JAK ROZDYSPONOWALIŚMY TWÓJ 1% W ROKU 2022

 

Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2021, pozyskanych w roku 2022.

 

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na rachunek bankowy fundacji kwotę 90.501,20 zł – PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

 

Część podatników w deklaracji podatkowej wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Na wyznaczone przez Zarząd fundacji cele szczegółowe podatnicy podarowali odpowiednio:

 

Czysta woda” – z przeznaczeniem na budowę studni w Afryce - kwota 14.853,60 zł (117 podatników)

 

Dzieci Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności fundacji, w tym pokrycie części kosztów administracyjnych - kwota 10.655,90 zł (117 podatników)

 

Edukacja w Afryce” – z przeznaczeniem na wsparcie edukacji uczniów i działalności szkół Dzieci Afryki - kwota 6.357,50 zł (36 podatników)

 

Dermatolog dla Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza dermatologa dr Anny Chałupczak-Winiarskiej - kwota 2.603 zł (13 podatników)

 

Dar dla oczu” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza okulisty dr Dariusza Tulei - kwota 2.411,90 zł (26 podatników)

 

Centrum Dziecka w Yaounde” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności Centrum Dziecka (Kamerun) kwota 1.792,80 zł (28 podatników)

 

Leki dla afrykańskiej apteki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności pomocowej farmaceuty dr Michała Wierzbickiego - kwota 1.015,80 zł (13 podatników)

 

* * * * *

 

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców oraz po konsultacji z Partnerami fundacji, środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2021 (+ 51.608,45 zł za rok 2020) rozdysponował w następujący sposób:

 

- montaż płytek ściennych i podłogowych dla szkoły św. Klary oraz zakup stołu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji przy Centrum Dziecka w Yaounde (Kamerun) - 43.847,35 zł

 

- wyposażenie przychodni przy Centrum Dobrego Samarytanina w Bukanga (Tanzania) - 19.907,37 zł
(z uwagi na brak zgłoszonego projektu na budowę studni wybrano projekt pokrewny, dot. ochrony zdrowia)

 

- zakup sprzętu biurowego oraz dofinansowanie budowy kuchni i stołówki dla szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) - 19.169,65 zł

 

- zakup zbiornika do magazynowania wody deszczowej oraz dofinansowanie budowy kolejnej klasy dla Szkoły Dzieci Afryki w Kwamneke (Tanzania) - 15.000 zł

 

- pokrycie kosztów administracyjnych fundacji - 14.988,13 zł

 

- zakup artykułów medycznych dla misyjnych ośrodków zdrowia w Kifangondo (Angola), Djouth i Essiengbot (Kamerun) - 12.006,14 zł

 

- renowacja starych i zakup nowych mebli dla szkoły Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) - 7.540,96 zł

 

Koszt kampanii 1% podatku wyniósł 9.650,05 zł, co stanowi 10,66% pozyskanych środków.

 

Środki finansowe pozyskane w ramach celu "Dar dla oczu" zostaną wykorzystane w roku 2023.

 

Ww. projekty fundacja realizuje we współpracy z s. Rut Ciesielską ze Zgromadzenia Dobrych Samarytanek, s. Kolbeną Frąckiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, o. Stephenem Ggita ze Zgromadzenia Sług Maryi, Stowarzyszeniem To Help Africa oraz wolontariuszami medycznymi dr Anną Chałupczak-Winiarską,  dr Dariuszem Tuleją i dr Michałem Wierzbickim

 

 

W imieniu polskich misjonarzy, lekarzy i farmaceuty, 

dzięki którym docieramy z pomocą do dzieci i ubogich Afrykanów, 
składamy najszczersze słowa wdzięczności! 

Ludziom Pięknych Serc za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!

Serdecznie dziękujemy!

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK