wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

01 października 2023

KONKURS NA PROJEKT STATUETKI

 

 

Fundacja Dzieci Afryki zaprasza wszystkie osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt statuetki „Anioł Dzieci Afryki". Statuetka, będąca formą nagrody, będzie rokrocznie wręczana z okazji Dnia Dziecka Afrykańskiego, osobom z polskim obywatelstwem szczególnie zaangażowanym w dzieło pomocy najmłodszemu pokoleniu mieszkańców Afryki. 

 

Projekt, przygotowany w dowolnej technice artystycznej, swoją symboliką nawiązywać powinien do działalności społecznej na rzecz ubogich afrykańskich dzieci. Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie wyłoniony projekt zwycięski, na podstawie którego wykonana zostanie statuetka „Anioł Dzieci Afryki”.

 

Na treść projektu powinny składać się następujące elementy:

  • projekt plastyczny statuetki „Anioł Dzieci Afryki” (nieprzekraczający wymiarów 25cm x 12cm x 12cm),
  • określenie materiałów, z jakich statuetka „Anioł Dzieci Afryki” będzie wykonana.

 

Projekty w formacie PDF lub JPG, wraz z oświadczeniem Uczestnika Konkursu na projekt statuetki "Anioł Dzieci Afryki", należy nadsyłać do końca grudnia 2023 r. na adres biuro[at]dzieciafryki.com. W temacie e-maila należy wpisać hasło „Konkurs”, a w treści podać imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy uczestnika.

 

Uczestnik może przesłać wyłącznie prace, do których przysługują mu, na zasadzie wyłączności, wszelkie prawa autorskie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika, w przypadku wygranej w konkursie, oświadczenia woli i nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do nieograniczonego terytorialnie, ilościowo i czasowo wykorzystywania i rozporządzania projektem statuetki.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lutego 2024 roku, w wyniku podjęcia uchwały przez Jury konkursu o wyłonieniu jego zwycięzcy.

 

Organizator gwarantuje Laureatowi realizację projektu oraz odebranie specjalnego dyplomu potwierdzającego wygraną. O konkretnych terminach realizacji nagród, uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora indywidualnie. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się nie później niż 15 marca 2024 r. na stronie internetowej fundacji a autor zwycięskiego projektu zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony pocztą na adres podany w karcie zgłoszenia.

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK