POMAGAM

24 kwietnia 2024

MALARIA NADAL ZABIJA GŁÓWNIE MAŁE DZIECI

 

 

Światowy Dzień Walki z Malarią, obchodzony corocznie 25 kwietnia, stanowi nie tylko okazję do podkreślenia globalnych wysiłków w zwalczaniu tej śmiertelnej choroby, ale także mobilizuje społeczności na całym świecie do działania.

 

Malaria, choć w ostatnich latach zanotowano pewne postępy w jej eliminacji, nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podejmowane były intensywne wysiłki mające na celu kontrolę i wyeliminowanie tej choroby, jednakże jej obecność wciąż stanowi wyzwanie dla społeczności medycznych, naukowców i działaczy na rzecz zdrowia publicznego na całym świecie.

 

Warto zauważyć, że choć malaria jest całkowicie uleczalna oraz możliwa do zapobieżenia, to nadal stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia milionów ludzi. Szczególnie narażone na nią są dzieci i kobiety w ciąży, a także mieszkańcy obszarów wiejskich, gdzie dostęp do środków zapobiegawczych i leczenia może być ograniczony. W związku z tym Światowy Dzień Malarii pełni istotną rolę nie tylko jako platforma informacyjna, ale również jako bodziec do podjęcia konkretnych działań na rzecz zmniejszenia obciążenia tą chorobą i poprawy dostępu do skutecznej opieki zdrowotnej.

 

Co to jest malaria?

 

Zacznijmy od tego, czym jest malaria? To najbardziej powszechna, pasożytnicza choroba tropikalna, wywołana przez pierwotniaki. Zwana inaczej "zimnicą". Jest przenoszona przez komary w tropikalnych i subtropikalnych strefach klimatycznych. Kiedy komar zarażony pasożytem ukąsi człowieka, pasożyty dostają się do jego krwiobiegu, gdzie mogą namnażać się w czerwonych krwinkach, powodując objawy choroby. Człowiek początkowo nie odczuwa żadnych widocznych objawów. Okres wylęgania malarii wynosi minimalnie 7 dni od ukąszenia przez komara. Po tym czasie pojawia się gorączka, dreszcze, ból głowy i mięśni, nudności, wymioty, biegunka. Malaria nie ma typowych objawów, stąd może w początkowej fazie być mylona np. z grypą.

 

Objawy malarii pojawiają się zwykle po 7-14 dniach od zakażenia, a ponad 90 procent zakażonych choruje w ciągu miesiąca. Dlatego osoby, które przebywały w krajach występowania malarii oraz mają wysoką gorączkę i dreszcze, powinny skontaktować się z lekarzem. Ten zleca badania laboratoryjne, takie jak badanie krwi w celu potwierdzenia obecności pasożytów malarii. Jeśli istnieje silne podejrzenie zakażenia malarią, lekarz może zalecić natychmiastowe rozpoczęcie leczenia antymalarycznego. Szybkie leczenie jest kluczowe, aby uniknąć poważnych powikłań, takich jak uszkodzenie narządów lub nawet śmierć.

 

Malaria występuje w dziesiątkach krajów w regionach tropikalnych i subtropikalnych. Najbardziej dotknięta malarią jest Afryka subsaharyjska. Kraje takie jak Nigeria, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik, Uganda i Wybrzeże Kości Słoniowej mają wysokie wskaźniki zachorowań. Malaria jest również powszechna w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indie, Bangladesz, Tajlandia, Wietnam i Indonezja. Mimo, że w wielu krajach Ameryki Środkowej i Południowej występuje malaria, występuje ona głównie w obszarach wiejskich lub dzikich, a nie w dużych miastach. Malarią dotknięte są niektóre wyspy Pacyfiku, w tym Papua-Nowa Gwinea, Wyspy Salomona i wyspy wschodniej Indonezji.

 

Malaria w Afryce

 

Malaria jest ogromnym problemem zdrowotnym w Afryce subsaharyjskiej. Jest to region, w którym malaria jest najbardziej rozpowszechniona i powoduje najwięcej zgonów związanych z tą chorobą na świecie. Malarią są szczególnie narażone dzieci poniżej piątego roku życia oraz kobiety w ciąży. Dzieci, które nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego układu odpornościowego, są bardziej podatne na poważne powikłania związane z malarią.

 

Malaria ma ogromny wpływ na społeczności afrykańskie, wpływając na zdolność do pracy, edukację i ogólny rozwój gospodarczy. Koszty opieki zdrowotnej i utraty produktywności są ogromne dla gospodarek afrykańskich krajów.

 

Wiele krajów afrykańskich podejmuje działania na rzecz kontroli i eliminacji malarii poprzez programy leczenia, profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz kontroli populacji komarów. Jednak walka z malarią w Afryce pozostaje ogromnym wyzwaniem z powodu problemów z dostępem do opieki zdrowotnej, słabej infrastruktury zdrowotnej i braku środków finansowych. W okresie od 2000 do 2019 roku odnotowano stały spadek liczby zgonów z powodu malarii, która zmniejszyła się z 864 do 576 tysięcy. Jednak w wyniku pandemii, liczba ta wzrosła, szacując, że w 2023 roku z powodu tej choroby zmarło około 600 tysięcy osób, głównie małych dzieci.

 

 

Światowy Dzień Walki z Malarią został ustanowiony przez WHO w 2007 roku dla upamiętnienia globalnej walki z malarią. Celem tego święta jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej malarii oraz zmniejszenie rozmiarów choroby i jej negatywnych konsekwencji.

 

Jakub Kłoszewski

 

 

We współpracy z misyjnymi ośrodkami zdrowia oraz lokalnymi partnerami Fundacja Dzieci Afryki wyposaża ubogie rodziny w proste narzędzie, jakim jest MOSKITIERA, chroniące przed ukąszeniem komarów. Pod jedną siatką śpi zazwyczaj kilkoro dzieci.

 

MOSKITIERĘ dla ubogich można zakpić w Markecie Dzieci Afryki. Dziękujemy pięknie :) 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK