Obszary działalności

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że około czterdzieści procent ludności Afryki składa się z osób niepełnosprawnych, to prawie 300 milionów osób! Wśród nich od 10 do 15 procent niepełnosprawnych to dzieci w wieku szkolnym.

 

Niepełnosprawność spowodowana jest przez wiele czynników. Główne przyczyny to:  niedożywienie i choroby, w tym zapomniane już w Europie polio, zagrożenia środowiskowe, coraz częstsze wypadki drogowe i przemysłowe, wojny domowe. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta.

Bieda w państwach afrykańskich jest faktem. Mieszkańcy wielu krajów borykają się z trudną sytuacją i koniecznością codziennej walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb własnych i swoich najbliższych. Najbardziej cierpią dzieci. Każdego dnia umiera ich aż 12 tysięcy nie ukończywszy 5 roku życia. Umierają po cichu… z głodu i chorób.

 

Lista problemów kontynentu jest długa: niedożywienie i głód, niedostateczna opieka zdrowotna i choroby, analfabetyzm, korupcja, wojny czy ogromne zadłużenie. Afryka jest najuboższym kontynentem świata, o najniższym dochodzie narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

OPIEKA I DOŻYWIANIE

więcej

więcej

więcej

więcej

Ochrona zdrowia w Afryce należy do najmniej efektywnych na świecie. Jest trudno dostępna dla zwykłych mieszkańców. Głównymi przyczynami zgonów są HIV/AIDS, malaria, choroby dróg oddechowych, biegunki, powikłania okołoporodowe i wiele innych.

 

Przychodnie i małe ośrodki zdrowia, zapewniają konsultacje lekarskie, diagnostykę, leczenie rutynowe. Skuteczność świadczeń zdrowotnych odbiega od standardów. Występuje niedobór pracowników medycznych, sprzętu diagnostycznego i lekarstw. Placówki zdrowia cierpią na brak prądu oraz dostępność do czystej wody.

Edukacja jest jednym z podstawowych praw człowieka. Pozbawianie tego prawa milionów młodych Afrykanów jest jedną z najbardziej krzyczących niesprawiedliwości współczesnego świata!

 

Biedne państwa afrykańskie nie są w stanie zapewnić nawet podstawowej edukacji swoim dzieciom. Władzom często nawet na tym nie zależy. Łatwiej jest kierować krajem ludzi niewykształconych.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

EDUKACJA

więcej

więcej

ADOPCJA

Dołącz do Ludzi Pięknych Serc, wspierających sieroty, dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz młodych, zdolnych, ubogich uczniów lub studentów. Dzięki edukacji  najmłodsze, afrykańskie pokolenie zmienia sposób myślenia, poszerza horyzonty, widzi i rozumie więcej.

 

Tego typu pomoc, prowadzona nie tylko przez naszą fundację, ale i przez wiele innych organizacji na całym świecie, musi przełożyć się na sytuację w Afryce. Już teraz zaczynają zachodzić pozytywne zmiany, na które tak długo wszyscy czekają.

 

 

Program polega na gromadzeniu środków finansowych i dzieleniu ich na najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez misjonarzy lub odwiedzających Afrykę przedstawicieli fundacji. Środki przeznacza się na pomoc konkretnym dzieciom, uzdolnionej młodzieży, ubogim rodzinom, osobom chorym i starcom, instytucjom opieki zdrowotnej, szkołom.

 

Podróżując po Czarnym Lądzie możemy pomagać dzięki Ludziom Pięknych Serc zasilających regularnie lub jednorazowo misyjny fundusz ogólny.

FUNDUSZ MISYJNY

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK