wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

07 stycznia 2024

PRIORYTETY 2024 ROKU

 

Kontynuując dzieło pomocy dzieciom, młodzieży, ubogim i niepełnosprawnym w Afryce i innych krajach rozwijających się, Fundacja Dzieci Afryki zwraca się do Ludzi Pięknych Serc o objęcie szczególną opieką trzech priorytetowych programów pomocy. W roku 2024 są to: Adopcja Serca, Fundusz Misyjny i Pomoc Niepełnosprawnym. Jednocześnie, głęboko wzruszeni Państwa ofiarnością, dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie naszych wspólnych działań.

 

ADOPCJA SERCA

 

Najmłodsi cierpią po cichu. Ubóstwo, głód, choroby, czy konieczność pracy ponad siły to codzienność wielu afrykańskich dzieci. To właśnie im dedykowany jest program Adopcji Serca. Przystępując do tego dzieła pomocy, Darczyńca zobowiązuje się do opieki nad ubogim, często osieroconym dzieckiem, wskazanym bezpośrednio przez Misjonarzy sprawujących nad nim pieczę. Celem stałego, kilkuletniego wsparcia dziecka jest zapewnienie mu możliwości ukończenia szkoły, codziennego posiłku i podstawowych dóbr materialnych, jak odzież, obuwie, środki higieny osobistej. To wielki dar radosnego dzieciństwa i szansa godnego życia w dorosłości. Czy zechcesz zostać adopcyjnym rodzicem na odległość?

 

 

FUNDUSZ MISYJNY

 

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególne wsparcie Funduszu Misyjnego. Dzięki środkom wpłacanym na ten projekt możemy szybko i skutecznie reagować na bieżące potrzeby naszych podopiecznych, zgłaszane przez Misjonarzy i Partnerów fundacji, sprawujących nad nimi bezpośrednią opiekę. W krajach, w których każdy dzień oznacza niepewność i nowe wyzwania zgromadzone  w projekcie kwoty zabezpieczają wydatki na nieprzewidziane i nagłe przeciwności, np. brak środków na ukończenie studiów farmaceutycznych przez jednego z najzdolniejszych beneficjentów fundacji. Wsparcie Funduszu Misyjnego to konkretna pomoc, pozwalająca na pewne i niezawodne działanie na rzecz
beneficjentów pilnie tej pomocy potrzebujących. Dziękujemy!

 

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

Spotkania z osobami niepełnosprawnymi w Afryce to zawsze konfrontacja z ogromem bólu i cierpienia. W miejscach, w których niepełnosprawność traktowana jest jako wstydliwy problem, a obarczone nią osoby wykluczane ze swoich społeczności potrzeba dużo siły i środków, by sprostać trudnym emocjonalnie i fizycznie wyzwaniom. Pełni głębokiej pokory i szacunku wobec osób, które mierzą się z niepełnosprawnością w Afryce nie możemy być obojętni wobec ich problemów. Wsparcie ww. projektu to ogromny dar serca dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ogromna pomoc dla Partnerów fundacji, sprawujących nad nimi całodobową opiekę. Otwórzmy serce, zawalczmy o godne życie niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Dzieci Afryki.

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK