wpłać teraz przez DOTPAY

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH6 - czadowe gimnazjum

03 kwietnia 2022

SZANSA DLA DZIECI Z UBOGICH KRAJÓW AFRYKI

 

 

Jak przyjąć do swego serca i rodziny osierocone lub bardzo biedne dziecko z Afryki? To zupełnie proste - w sposób symboliczny, adoptując je na odległość. Program adopcyjny to długoterminowy patronat duchowy i materialny nad dzieckiem. Opiekunowie dzieci zobowiązują się do systematycznej pomocy na odległość jednemu lub kilkorgu dzieciom, przyjmując odpowiedzialność materialną za ich rozwój.

 

Dlaczego potrzebna jest Adopcja Serca? Szacuje się, że w Afryce Subsaharyjskiej 1 na 4 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 2 dolary dziennie. To 247 mln dzieci (2 na 3) pozbawionych tego, co daje im możliwość przeżycia i rozwoju, a których sytuacja może się znacznie pogorszyć z powodu trwającej pandemii.

 

Życie w skrajnej nędzy uniemożliwia prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny i powoduje liczne choroby, w tym wywołane przez niedożywienie, głód i brak dostępu do wody pitnej, co zbyt często prowadzi do przedwczesnej śmierci najmłodszych. Możemy temu zapobiec, wspierając sieroty, dzieci z najbiedniejszych rodzin…

 

Odmiennym problemem najbiedniejszych dzieci jest brak możliwości nauki. Szkoła w wielu krajach ubogich jest płatna. W najgorszej sytuacji są sieroty. Ich rodzice giną w konfliktach zbrojnych czy umierają z powodu malarii, gruźlicy, AIDS. Choć zgodnie z afrykańską tradycją sieroty powinny być przygarnięte przez krewnych, a nawet osoby obce, w rzeczywistości ich "przymusowych" opiekunów nie stać na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb sierot. Często wysługują się nimi, posyłając do różnych prac - kosztem wysłania do szkoły, gdyż stać ich wyłącznie na opłacenie czesnego za naukę własnych, biologicznych dzieci.

 

Dlatego Adopcja Serca jest wielką szansą dla najbiedniejszych dzieci. Zapewnia im lepsze warunki życia, możliwość nauki i ochrony zdrowia. Osierocone dzieci zyskują też świadomość, że ktoś w dalekim kraju interesuje się nimi, troszczy się o ich przyszłość, nierzadko utrzymuje nawet kontakt.

 

Dlatego od 13 lat staramy się, aby jak najwięcej Ludzi Pięknych Serc wspierało sieroty i dzieci z najbiedniejszych rodzin w Afryce. Nasze materialne wsparcie pomoże najmłodszemu pokoleniu zmienić sposób myślenia, poszerzyć horyzonty, pomóc w zrozumieniu świata, a niejednokrotnie uratować życie... Adopcja Serca ma największy sens, gdy trwa przez dłuższy okres. To przecież nie tylko pomoc materialna, ale też nawiązywanie relacji i budowanie więzi dzięki wymianie korespondencji (w przypadku dzieci starszych) czy zdjęć.

 

Obecnie w ramach Adopcji Serca wspieramy dzieci w siedmiu afrykańskich krajach. Środki finansowe przeznaczone są głównie na naukę dziecka, pomoc socjalną, dożywianie i gdy potrzeba także na leczenie.

 

Czy zaopiekujesz się dzieckiem na kontynencie afrykańskim? Robert Noga - współzałożyciel fundacji opiekuje się m.in. Robertem w Nguelemendouka, raz na kilka lat ma możliwość odwiedzania chłopca w Kamerunie, "jestem szczęśliwy, że mam wpływ na jego edukację - wyjaśnia, Robercik chce zostać policjantem, więc długa jeszcze przed nami droga, z radością pomogę spełnić jego marzenie". 

 

Ty też masz szansę dołączyć do grona osób, które te zmiany pośrednio wprowadzają. Możesz zaopiekować się konkretnym dzieckiem lub młodą, dorastającą osobą! Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy wypełnić e-formularz (na dole strony).

 

Pomyśl, co stanie się z tymi najuboższymi dziećmi na świecie, jeśli rządy państw, darczyńcy, organizacje nie zwiększą wysiłków na rzecz zaspokojenia ich choćby podstawowych potrzeb. Twoje wsparcie może wiele zmienić…

 

Barbara Jarząbek
koordynator programów adopcyjnych

barbara[at]dzieciafryki.com

 

 

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK