FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

 

Robocze wyprawy przedstawicieli fundacji do szkół Dzieci Afryki owocują dobrymi zmianami. Chociaż marcowa Misjonera 2021 przeszła już do historii to właśnie teraz jej owoce nabierają kolorów i smaków. Niedawno otrzymaliśmy ciepłe pozdrowienia z Ugandy i garść informacji z Przedszkola i Szkoły Podstawowej Dzieci Afryki nr 2 im. św. Elżbiety w Kiruddu. Z przesłanego raportu dowiadujemy się co wdrożono po wizytacji Roberta Nogi – prezesa fundacji oraz Agaty Wiszniewskiej.

 

Nowa pani dyrektor szkoły, Maria Nakaweesi, wyraziła serdeczną wdzięczność dobroczyńcom z Polski za posiłki dla uczniów (program "Posiłek dla ucznia". Pani dyrektor zapewnia, że wszyscy uczniowie jedzą śniadania i lunch w szkole, co poprawia ich naukę i sprawia, że szkoła stała się dla nich lepszym miejscem do życia.

 

Szkoła wkrótce nabierze więcej biało-czerwonych barw! Mundurek i odznaka szkoły pozostały zmienione; czerwona spódniczka dla dziewczynek lub czerwone szorty dla chłopców i biała koszula z czerwonym kołnierzykiem, do tego czerwone skarpety z białymi paskami. Uniform będzie składał się również z czerwonego swetra z białymi paskami oraz z czarnych zabudowanych butów dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VII). W przygotowaniu jest również mundurek dla niższych klas podstawówki, którego kolory także będą nawiązywały do polskich barw narodowych. 

 

Po apelu Prezesa fundacji, który dotyczył zatrudnienia wykwalifikowanego dyrektora, szkolny komitet zarządzający przedszkolem i szkołą podstawową Dzieci Afryki podjął decyzję o zmianie administratorów szkoły. Postanowił również, że dyrektor i wicedyrektor powinni być z przynajmniej tytułem licencjata o kierunku: oświata. W związku z tym 26 kwietnia szkoła zmieniła administratorów i obsadę kadrową.

 

Kadra szkoły zaangażowała się we współpracę ze społecznością lokalną. Odbyło się spotkanie kierownictwa P.T.A. (Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli), na którym przedyskutowano kwestię edukacji uczniów, a także inne działania na rzecz rozwoju szkoły. Kolejne spotkanie było już dla wszystkich rodziców – omówiono różne pomysły na podniesienie standardu szkoły, a także poszerzenie sfery edukacyjnej uczniów. Na spotkaniu rodzice bardzo docenili zmiany zachodzące w szkole podyktowane koniecznością podniesienia jakości nauczania, czego oczekuje Fundacja Dzieci Afryki.

 

Usprawniona została również rachunkowość placówki. Zakupiono ujednolicone księgi rachunkowe dla szkoły, które wyraźnie pokazują szkolne wydatki i wpływy. Z pomocą fundacji biblioteka i biuro wyposażone zostały w szafy a uczniowie w podręczniki.

 

W październiku 2020 r. rząd Ugandy częściowo otworzył szkoły dla najstarszych klas egzaminacyjnych (VII), a później dopuścił do nauki również trzy kolejne klasy starsze (IV,V,VI). Rząd podjął takie kroki, aby umożliwić szkołom przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych Covid-19, głównie dystansu społecznego. W obliczu zaistniałych restrykcji nauczyciele położyli szczególny nacisk na zakres programu nauczania dla wszystkich uczniów kontynuujących naukę, ponieważ byli poza szkołą przez ponad rok. Przeprowadzono testy, egzaminy, dokonano oceny i okazało się, że rezultaty nie były zbyt dobre, dlatego kadra zaczęła pomagać uczniom w nadrabianiu zaległości. Dyrektor szkoły zwróciła również uwagę, że wraz z nauczycielami starają się skupić na edukacji całokształtu uczniów – wyposażyć ich mentalnie, duchowo i fizycznie, więc koncentrują się na głowie, sercu, duchu i ciele. Aby to osiągnąć, nauczyciele włączają uczniów w działania psychospołeczne. Dla przykładu, w maju, w miesiącu będącym w szczególny sposób przeznaczonym Najświętszej Maryi Pannie według kalendarza Kościoła katolickiego, uczniowie zaangażowani byli w odmawianie różańca.

 

Uczniowie szkoły z półwyspu Kojja osiągają również imponujące osiągnięcia! 15 maja jedna z naszych uczennic, Amvudi Mwajjuma, wygłosiła przemówienie na imprezie zorganizowanej przez królestwo Buganda o tematyce walki z HIV/AIDS i została wyróżniona za najlepszą przemowę. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Zwalczanie HIV/AIDS i kształcenie dzieci w szkole”. Przeszła na szczebel krajowy i miała przedstawić swój występ ministrowi samorządu terytorialnego królestwa Buganda 17 czerwca, ale w wyniku częściowego lockdown'u wprowadzonego ponownie 7 czerwca jeszcze do tego nie doszło. Fundacja jest niezmiernie dumna z takich sukcesów!

 

Wspomniany lockdown pokrzyżował plany i program nauczania w Ugandzie. Dyrektor szkoły podzieliła się doświadczeniem z lockdown'u z poprzedniego roku: „Rybołówstwo na półwyspie Kojja jest głównym zajęciem jej mieszkańców. Wioska nad brzegiem Jeziora Wiktorii w rzeczywistości przeistoczyła się w slumsy. Slumsy te charakteryzują się nielegalnymi zachowaniami takimi jak prostytucja, narkomania, praca dzieci itp. Odkryto, że w naszej społeczności było wiele ciąż wśród nastolatek, niektórzy uczniowie zażywali narkotyki, inni podjęli się drobnej pracy i w związku z tym wielu nie wróciło do szkoły – było to spowodowane bezczynnością i utratą nadziei. Do tego doszło też kilka zgonów dzieci, które zabijały nudę i lenistwo, bawiąc się w odosobnionych miejscach jeziora (…) Dlatego wobec takich doświadczeń, dla dobra szkoły i uczniów oraz aby uniknąć całkowitych zaległości edukacyjnych i fizycznych w szkole we wszystkich aspektach, opracowaliśmy strategie, aby nasi uczniowie byli aktywni i zajęci naukowo, utrzymując część programów szkolnych w realizacji. Ponieważ nie stać nas na wirtualne systemy i gadżety do zajęć online, z których korzystają elitarne szkoły w Ugandzie, wyszliśmy z interwencją manualną”.

 

W programie nauczania na czas lockdown`u kadra szkoły zaplanowała m.in. stworzenie pakietów edukacyjnych i rozprowadzenie ich uczniom, tak aby materiał szkolny przerabiany był na bieżąco, odwiedzając uczniów w ich domach w wyznaczonych terminach, aby oceniać ich pracę, dokonać powtórki i wspierać w poszczególnych grupach 4-5 osobowych oraz angażować rodziców w proces kształcenia ich pociech.

 

opracowała:
Aleksandra Wojtkowska

 

 

SZKOŁA W KIRUDDU LEPSZYM MIEJSCEM DO ŻYCIA

05 sierpnia 2021

POMAGAM