POMAGAM

05 sierpnia 2021

SZKOŁA W KIRUDDU LEPSZYM MIEJSCEM DO ŻYCIA

 

Robocze wyprawy przedstawicieli fundacji do szkół Dzieci Afryki owocują dobrymi zmianami. Chociaż marcowa Misjonera 2021 przeszła już do historii to właśnie teraz jej owoce nabierają kolorów i smaków. Niedawno otrzymaliśmy ciepłe pozdrowienia z Ugandy i garść informacji z Przedszkola i Szkoły Podstawowej Dzieci Afryki nr 2 im. św. Elżbiety w Kiruddu. Z przesłanego raportu dowiadujemy się co wdrożono po wizytacji Roberta Nogi – prezesa fundacji oraz Agaty Wiszniewskiej.

 

Nowa pani dyrektor szkoły, Maria Nakaweesi, wyraziła serdeczną wdzięczność dobroczyńcom z Polski za posiłki dla uczniów (program "Posiłek dla ucznia". Pani dyrektor zapewnia, że wszyscy uczniowie jedzą śniadania i lunch w szkole, co poprawia ich naukę i sprawia, że szkoła stała się dla nich lepszym miejscem do życia.

 

Szkoła wkrótce nabierze więcej biało-czerwonych barw! Mundurek i odznaka szkoły pozostały zmienione; czerwona spódniczka dla dziewczynek lub czerwone szorty dla chłopców i biała koszula z czerwonym kołnierzykiem, do tego czerwone skarpety z białymi paskami. Uniform będzie składał się również z czerwonego swetra z białymi paskami oraz z czarnych zabudowanych butów dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VII). W przygotowaniu jest również mundurek dla niższych klas podstawówki, którego kolory także będą nawiązywały do polskich barw narodowych. 

 

Po apelu Prezesa fundacji, który dotyczył zatrudnienia wykwalifikowanego dyrektora, szkolny komitet zarządzający przedszkolem i szkołą podstawową Dzieci Afryki podjął decyzję o zmianie administratorów szkoły. Postanowił również, że dyrektor i wicedyrektor powinni być z przynajmniej tytułem licencjata o kierunku: oświata. W związku z tym 26 kwietnia szkoła zmieniła administratorów i obsadę kadrową.

 

Kadra szkoły zaangażowała się we współpracę ze społecznością lokalną. Odbyło się spotkanie kierownictwa P.T.A. (Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli), na którym przedyskutowano kwestię edukacji uczniów, a także inne działania na rzecz rozwoju szkoły. Kolejne spotkanie było już dla wszystkich rodziców – omówiono różne pomysły na podniesienie standardu szkoły, a także poszerzenie sfery edukacyjnej uczniów. Na spotkaniu rodzice bardzo docenili zmiany zachodzące w szkole podyktowane koniecznością podniesienia jakości nauczania, czego oczekuje Fundacja Dzieci Afryki.

 

Usprawniona została również rachunkowość placówki. Zakupiono ujednolicone księgi rachunkowe dla szkoły, które wyraźnie pokazują szkolne wydatki i wpływy. Z pomocą fundacji biblioteka i biuro wyposażone zostały w szafy a uczniowie w podręczniki.

 

W październiku 2020 r. rząd Ugandy częściowo otworzył szkoły dla najstarszych klas egzaminacyjnych (VII), a później dopuścił do nauki również trzy kolejne klasy starsze (IV,V,VI). Rząd podjął takie kroki, aby umożliwić szkołom przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych Covid-19, głównie dystansu społecznego. W obliczu zaistniałych restrykcji nauczyciele położyli szczególny nacisk na zakres programu nauczania dla wszystkich uczniów kontynuujących naukę, ponieważ byli poza szkołą przez ponad rok. Przeprowadzono testy, egzaminy, dokonano oceny i okazało się, że rezultaty nie były zbyt dobre, dlatego kadra zaczęła pomagać uczniom w nadrabianiu zaległości. Dyrektor szkoły zwróciła również uwagę, że wraz z nauczycielami starają się skupić na edukacji całokształtu uczniów – wyposażyć ich mentalnie, duchowo i fizycznie, więc koncentrują się na głowie, sercu, duchu i ciele. Aby to osiągnąć, nauczyciele włączają uczniów w działania psychospołeczne. Dla przykładu, w maju, w miesiącu będącym w szczególny sposób przeznaczonym Najświętszej Maryi Pannie według kalendarza Kościoła katolickiego, uczniowie zaangażowani byli w odmawianie różańca.

 

Uczniowie szkoły z półwyspu Kojja osiągają również imponujące osiągnięcia! 15 maja jedna z naszych uczennic, Amvudi Mwajjuma, wygłosiła przemówienie na imprezie zorganizowanej przez królestwo Buganda o tematyce walki z HIV/AIDS i została wyróżniona za najlepszą przemowę. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Zwalczanie HIV/AIDS i kształcenie dzieci w szkole”. Przeszła na szczebel krajowy i miała przedstawić swój występ ministrowi samorządu terytorialnego królestwa Buganda 17 czerwca, ale w wyniku częściowego lockdown'u wprowadzonego ponownie 7 czerwca jeszcze do tego nie doszło. Fundacja jest niezmiernie dumna z takich sukcesów!

 

Wspomniany lockdown pokrzyżował plany i program nauczania w Ugandzie. Dyrektor szkoły podzieliła się doświadczeniem z lockdown'u z poprzedniego roku: „Rybołówstwo na półwyspie Kojja jest głównym zajęciem jej mieszkańców. Wioska nad brzegiem Jeziora Wiktorii w rzeczywistości przeistoczyła się w slumsy. Slumsy te charakteryzują się nielegalnymi zachowaniami takimi jak prostytucja, narkomania, praca dzieci itp. Odkryto, że w naszej społeczności było wiele ciąż wśród nastolatek, niektórzy uczniowie zażywali narkotyki, inni podjęli się drobnej pracy i w związku z tym wielu nie wróciło do szkoły – było to spowodowane bezczynnością i utratą nadziei. Do tego doszło też kilka zgonów dzieci, które zabijały nudę i lenistwo, bawiąc się w odosobnionych miejscach jeziora (…) Dlatego wobec takich doświadczeń, dla dobra szkoły i uczniów oraz aby uniknąć całkowitych zaległości edukacyjnych i fizycznych w szkole we wszystkich aspektach, opracowaliśmy strategie, aby nasi uczniowie byli aktywni i zajęci naukowo, utrzymując część programów szkolnych w realizacji. Ponieważ nie stać nas na wirtualne systemy i gadżety do zajęć online, z których korzystają elitarne szkoły w Ugandzie, wyszliśmy z interwencją manualną”.

 

W programie nauczania na czas lockdown`u kadra szkoły zaplanowała m.in. stworzenie pakietów edukacyjnych i rozprowadzenie ich uczniom, tak aby materiał szkolny przerabiany był na bieżąco, odwiedzając uczniów w ich domach w wyznaczonych terminach, aby oceniać ich pracę, dokonać powtórki i wspierać w poszczególnych grupach 4-5 osobowych oraz angażować rodziców w proces kształcenia ich pociech.

 

opracowała:
Aleksandra Wojtkowska

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK