POMAGAM

06 sierpnia 2023

WODA DLA DOMU DZIECKA

 

Kiedy w Europie dzieci cieszą się wakacjami, kiedy procedowane są akty prawne mające na celu poprawę jakości ich życia, na kontynencie afrykańskim wciąż są miejsca, gdzie cierpienie dzieci jest powszechne, a ich los jest zdany na łaskę ludzi o wrażliwych sercach.

 

W Kenii, w Kakamega, działa Dom Dziecka Opatrzności Bożej, który w 2000 roku założyły Siostry Benedyktynki Opatrzności Bożej. Jest to miejsce, w którym schronienie odnalazły dzieci porzucone przez swoich rodziców, dzieci z pobliskiego więzienia, dzieci osierocone, które pragną być kochane, czuć się bezpieczne, najedzone, bawić się i chodzić do szkoły, jak inni rówieśnicy. Dom Dziecka jest związany również ze Szkołą Opatrzności Bożej Albertos, która nie tylko zapewnia dzieciom wykształcenie, ale także zaspokaja ich potrzeby żywnościowe, zapewnia opiekę psychologiczną i zdrowotną. Problem tkwi w tym, iż Dom Dziecka jest utrzymywany wyłącznie z datków Ludzi Pięknych Serc, a pozyskane środki są niewystarczające, by zapewnić dostateczną ilość wody. Obecnie jest ona dostarczana przy pomocy pompy elektrycznej, która generuje wysokie zużycie prądu, a co za tym idzie wysokie opłaty, które znacznie wykraczają poza możliwości finansowe placówki. Pojawiła się jednak szansa, aby zaradzić temu problemowi. Z wnioskiem o pomoc dla biednej placówki wystąpił dk Patrick Okwaro ze Zgromadzenia Misjonarzy Consolata, z którym fundacja współpracuje trzeci rok. Jest nią wybudowanie specjalnej infrastruktury, umożliwiającej wykorzystanie wody deszczowej, której na równiku nie brakuje! Miałaby ona przede wszystkim na celu:

  1. Zwiększenie dostępu do wody w domu dziecka i w szkole.
  2. Zapewnienie wystarczającej ilości wody sanitarnej.
  3. Dostarczenie wody do upraw warzyw, a także dla zwierząt gospodarskich, co znacznie poprawi jakość wyżywienia dzieci.

 

Jest to bardzo kreatywna inicjatywa z dużą możliwością powodzenia! Jakby miało do tego dojść? Projekt polega na postawieniu dwóch zbiorników na wodę, o łącznej pojemności 20 tysięcy litrów, oraz trzeciego – mniejszego o pojemności 5 tysięcy litrów. Dwa duże zbiorniki byłyby połączone z rynną, która doprowadzałaby wodę z deszczu. Po ich napełnieniu, woda byłaby przepompowywana do trzeciego zbiornika umieszczonego wyżej od pozostałych, z niego zaś trafiałaby do instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku. Pompa, która została przedstawiona w kosztorysie jest niewielkiej mocy. Zakładamy więc, że zużycie prądu nie byłoby już tak wielkim obciążeniem finansowym.

 

Przedstawiony projekt mógłby wprowadzić pewnego rodzaju innowację. Efektywne wykorzystanie deszczówki mogłoby nie tylko obniżyć koszty utrzymania domu dziecka oraz szkoły, ale znacznie poprawić jakość życia dzieci poprzez rozwój całego gospodarstwa.

 

Fundacja Dzieci Afryki z wielką chęcią wspiera tego typu projekty. Wierzymy, iż dzięki takiej infrastrukturze placówka prowadzona przez Siostry Benedyktynki, stanie się bardziej samowystarczalna, co zapewni bezpieczną najbliższą przyszłość jej podopiecznym.

 

Adam Amine

 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 24.500 zł. Realizacja projektu została podzielona na dwie części. Cześć pierwsza, decyzją Zarządu fundacji, zostanie sfinansowana z 1,5% podatku podarowanego Dzieciom Afryki w ramach celu szczegółowego "Czysta woda". W ten sposób sfinansujemy budowę sytemu doprowadzenia wody deszczowej do dwóch dużych zbiorników, każdy po 10 tys. litrów. Część druga, polegająca na doprowadzeniu wody zmagazynowanej w dużych zbiornikach do zbiornika 5 tys. litrów umieszczonego na wieży ciśnień, zostanie sfinansowana ze zbiórki "Woda dla domu dziecka",  jej koszt wynosi 10.800 zł.

 

Liczymy na wsparcie Ludzi Pięknych Serc, bez których żaden projekt nie miałby powodzenia.
W imieniu kenijskich sierot DZIĘKUJEMY PIĘKNIE :)

 

 

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna M8.1 - woda dla domu dziecka

 

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

 

 

zbiórkę wsparli Ludzie Pięknych Serc:

pozyskano 10.800,00 zł

(stan na 31.01.2024 r.)

 

 

 

Andrzej - Rumia
Anna - Przelewy24
anonim - Przelewy24
Barbara - Przelewy24
Ewa - Biłgoraj
Ewa - Warszawa
Magdalena - Rzeszów
Monika - Przelewy24
Renata - Warszawa
Roman - Kościan
Teresa - Warszawa

 

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK