POMAGAM

03 lutego 2022

WODA DLA SZPITALA IKONDA

 

Czy wyobrażasz sobie szpital, w którym brakuje wody? Jak w takich warunkach dochodzić do zdrowia? Jak przeprowadzić operację? Szpital w południowej Tanzanii od 4 lat przeżywa kryzys związany z brakiem dostatecznej ilości wody pitnej. Znalezione w okolicy źródło wody może zaspokoić potrzeby szpitala oraz okolicznych wiosek. Wodę ze źródła trzeba jednak dostarczyć i to 10 kilometrowym wodociągiem!

 

Szpital Consolata w Ikonda znajduje się w południowo-zachodniej części Tanzanii w regionie Makete, 2050 m n.p.m. Jest to prywatna placówka non-profit, założona przez misjonarzy Consolata w 1963 r. Misjonarze przybyli na ten obszar, by nieść pocieszenie ludności, która nie miała dostępu do służby zdrowia. Szpital Consolata w Ikonda jest szpitalem charytatywnym, każdemu oferuje możliwość leczenia. Jego misją jest zapewnianie opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, kobiet i osób z chorobami przewlekłymi.

Na przestrzeni lat szpital bardzo się rozwinął pod względem obszarowym i technologicznym. Dziś ma 10 oddziałów z łącznie 404 łóżkami i przyjmuje dziennie średnio 300 - 350 pacjentów, którzy pochodzą z różnych obszarów kraju.

 

Ikonda to wioska, której populacja liczy ok. 1780 osób. Szpital zatrudnia 320 pracowników. Hospitalizowanych jest dziennie około 600 pacjentów. Od 5 lat obserwuje się znaczący - dwukrotny wzrost populacji spowodowany poprawą drogi oraz świadczeń zdrowotnych oferowanych przez szpital.

 

Wzrost liczby ludności niesie ze sobą także większe zapotrzebowanie na wodę. Od 4 lat placówka przeżywa prawdziwy kryzys związany z brakiem dostępu do wody, który odczuwalny jest szczególnie w czasie pory suchej. System akweduktów zbudowany 10 lat temu nie pozwala na doprowadzenie wystarczającej ilości wody. Problemowi może zaradzić źródło wody, które udało się odnaleźć w górach ok. 10 km od wioski Ikonda.

 

Na wniosek ks. Wiliama Walter Mayanda Mkalula, który administruje placówką a z którym przez kilka lat wcześniej współpracowaliśmy na rzecz sierocińca w Mgolole, chcemy sfinansować budować wodociągu, który doprowadzi wodę do wioski i szpitala.

 

 

Akcja zakończona!

 

W drugiej połowie lipca wnioskodawca o. William Walter Mayanda Mkalula poinformował fundację, że rząd Tanzanii przyznał środki na doprowadzenie wody do wioski Ikonda. Tym samym wniosek został anulowany, a zbiórka zakończona. Zebrane środki zasilą budżet programu "Czysta woda". 

 

 

 

akcję wsparli Ludzie Pięknych Serc, zebrano 1.310,40 zł

/stan na dz. 16.08.2022 r./

 

 

 

 

Andrzej - Kamienica Królewska
Andrzej - Rumia
Anna - Ochotnica Dolna
Beata - Kotuń
Beata - Przelewy24
Ewa - Piotrków Trybunalski
Katarzyna i Wiesław - Kleosin
Kazimierz - Toruń
Maria - Przelewy24
Michał - Drezdenko
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach
Teresa - Warszawa

 

 

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK