wpłać teraz przez Przelewy24.pl

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna Z1 - budujemy dzieciom przyszłość

więcej

Program wsparcia uczniów z ubogich  rodzin, które stale borykają się z problemem utrzymania, dostępu do wody pitnej, brakiem prądu i dużą odległością do miasta. Program realizowany jest we współpracy z salwatoriańską misjonarką świecką.    

 

Uczniowie mieszkają w Chanyanja, Jeremiah oraz na wyspie Deepi.  Te trzy małe miejscowości leżą w południowej części Zambii na terenie parafii Mungu. Anna Lasocka oraz ks. Paweł Fiącek – Salwatorianin, prowadzą w nich salwatoriańskie szkoły misyjne, dla dzieci, które z różnych powodów były całkowicie pozbawione dostępu do edukacji.

 

We wsi Chanyanja znajduje się szkoła podstawowa, w której działają klasy od 1 do 7 oraz otwarta niedawno zerówka. W szkole uczą się dzieci, dla których zabrakło miejsc w działającej we wsi szkole rządowej, która jest przepełniona.

 

Z kolei we wsi Jeremiah oraz na Wyspie Deepi Island jeszcze do niedawna nie było w ogóle szkół. Zamieszkujące w nich dzieci były całkowicie pozbawione dostępu do edukacji. Ze względu na zbyt duże odległości nie mogły uczęszczać do szkół w innych miejscowościach. Całe dnie spędzały, pomagając rodzicom w polu i przy połowie ryb oraz opiekując się rodzeństwem. W 2018 roku, dzięki wparciu życzliwych osób udało się otworzyć dwie szkoły i dzieci mogły rozpocząć naukę.

 

Wszyscy uczniowie uczęszczający do salwatoriańskich szkół misyjnych to dzieci, które pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin. W większości są to rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe. Mieszkają w bardzo skromnych warunkach. Często w jednym małym glinianym domku mieszka nawet do kilkunastu osób. Większość gospodarstw domowych nie maj dostępu do bieżącej wody ani prądu.  Codzienna rzeczywistość dzieci jest bardzo trudna. Dlatego szkoły są dla nich nie tylko miejscem, w którym zdobywają wiedzę, ale także przyjazną, bezpieczną przestrzenią, gdzie mogą się bawić, odkrywać talenty i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Oprócz regularnych przedmiotów takich jak matematyka czy nauka języka lokalnego w szkole mają także zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo uczniowie w Jeremiah oraz na wyspie  Deepi codziennie otrzymują ciepły posiłek. Dla niektórych z nich jest to często jedyny posiłek w ciągu dnia.

 

Prowadzenie szkół i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki wymaga pozyskiwania regularnych źródeł finansowania. Środki otrzymane z programu adopcyjnego są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z  bieżącym funkcjonowaniem szkół (m.in. zakup materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, dożywanie, organizowanie wycieczek) oraz ich dalszy rozwój.

 

Ukończenie szkoły to dla zambijskich dzieci jedyna szansa na lepsze życie od tego, które prowadzą dzisiaj ich rodzice czy dziadkowie. Zapewnienie dostępu do edukacji daje im realną szansę na zdobycie w przyszłości konkretnych umiejętności zawodowych i podjęcie godziwe płatnej pracy.

 

Przystępując do programu ADOPCJA SZKOLNA W MUNGU wspiera się działalność szkoły, do której uczęszcza uczeń znany z imienia i nazwiska, budując jego przyszłość. Rodzic, na początku otrzymuje kartę informacyjną ucznia oraz jego zdjęcie a raz w roku korespondencję świąteczną i wyniki nauczania.  Do programu przystępuje się po wypełnieniu deklaracji. Opieka wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko nauki w salwatoriańskiej szkole podstawowej, bądź rezygnacji zgłoszonej przez „adopcyjnego rodzica”.

 

roczny koszt opieki wynosi 300 zł / kwartalny 75 zł
 
aktualnie wszystkie zgłoszone dzieci są już objęte pomocą
 
Szkoły oraz jej uczniów można wspierać bez wypełniania deklaracji:

ADOPCJA SZKOLNA W MUNGU

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK