wpłać teraz przez Przelewy24.pl

lub wykonaj przelew

Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna Z1 - budujemy dzieciom przyszłość

Fundacja DZIECI AFRYKI

od roku 2018 na realizację programu wydatkowała*:

 

 

 

*stan na dz. 31 grudnia ubiegłego roku

w roku 2021

program wsparli Ludzie Pięknych Serc:

pozyskano 1.019,52 zł

(stan na 31.10.2021 r.)

 

Agnieszka - Pleszew

Beata - Kotuń
Justyna

Piotr - dotpay

 

 

Deepi Island oraz Jeremiah to dwie małe zambijskie wioski leżące w południowej części Zambii na terenie salwatoriańskiej parafii Mungu. Deepie Island  to wyspa, która znajduje się na rzece Kafue River a Jeremiah to osada położona w środku afrykańskiego buszu. Jej mieszkańcy to bardzo ubodzy ludzie, którzy borykają się z takimi problemami jak brak stałego dochodu, brak prądu, utrudniony dostęp do wody pitnej, duża odległość do lądu i brak środków transportu.

 

Marzenia się spełniają….!

 

Jeszcze do niedawna mieszkając na wyspie Deepie oraz w Jeremiah dzieci były całkowicie pozbawione dostępu do edukacji. Z myślą o nich i zmianie ich trudnej sytuacji życiowej w październiku 2017 roku ruszył projekt „Budujemy dzieciom przyszłość” mający na celu otwarcie szkół w tych dwóch miejscowościach. Dzięki wparciu wielu życzliwych osób udało się ten cel zrealizować a marzenia dzieci o pójściu do szkoły spełniły się. Wyposażone w zeszyty, podręczniki  i przybory szkolne zasiadły w prawdziwych szkolnych ławkach. 26 marca 2018 r. na wyspie Deepi została otwarta szkoła „Father Jordan’s Catholic Community School”, gdzie uczy się aktualnie 94 uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Początkowo dzieci uczyły się w kaplicy. Jednak od  stycznia 2019 roku lekcje odbywają się już w oddzielnym budynku szkolnym składającym się z 4 klas, którego budowa zakończyła się pod koniec 2018 roku. Druga szkoła „Saint Faustina’s Catholic Comunnity School” rozpoczęła działalność 2 kwietnia 2018 roku w we wsi Jeremiah. Aktualnie uczy się w niej 59 uczniów.

 

Dlaczego nasze szkoły są takie ważne dla zambijskich dzieci?

 

Wszystkie dzieci uczęszczające do szkół na wyspie Deepi oraz w Jeremiah pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin. W większości są to rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.  Dzieci mieszkają w bardzo skromnych warunkach. Często w jednym małym glinianym domku mieszka nawet do kilkunastu osób. Codzienna rzeczywistość tych dzieci jest bardzo trudna. Dlatego szkoły mają być dla nich nie tylko była miejscem, w którym zdobywają wiedzę ale także przyjazną, bezpieczną przestrzenią gdzie mogą się bawić, odkrywać swoje talenty i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Oprócz regularnych przedmiotów takich jak m.in. matematyka czy nauka lokalnego języka w szkole mają także zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo codziennie otrzymują ciepły posiłek. Dla niektórych z nich jest to często jedyny posiłek w ciągu dnia.

 

Jak Ty możesz pomóc?

 

Prowadzenie szkół i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki wymaga pozyskiwania regularnych źródeł finansowania. Potrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów związanych z  bieżącym funkcjonowaniem  szkoły (m.in. zakup materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, wynagrodzenia, dożywanie, organizowanie wycieczek) oraz jej dalszym rozwojem.

 

Buduj z nami przyszłość zambijskich dzieci…

 

Ukończenie szkoły to dla zambijskich dzieci jedyna szansa na lepsze życie od tego, które prowadzą dzisiaj ich rodzice czy dziadkowie.  Zapewnieniu dostępu do edukacji daje im realną szansę na zdobycie w przyszłości konkretnych umiejętności zawodowych. Miesięczna kwota potrzeba na wykształcenie 1 ucznia to ok. 36 zł. 360 zł to koszt edukacji 1 dziecka przez 1 rok szkolny (Adopcja Szkolna w Mungu). Każda kwota wpłacona na rzecz szkoły na wyspie Deepi bądź w Jeremiah stanowi cenną cegiełką, która posłuży do budowania ich przyszłości.

 

Projekt „Budujemy dzieciom przyszłość” realizowany jest we współpracy z Anną Lasocką – wolontariuszką misyjną oraz ks. Pawłem Fiąckiem SDS – Salwatorianinem.

 

Dziękujemy za pomoc w budowaniu przyszłości zambijskim dzieciom:

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbiedniejszych uczniów można wspierać poprzez program "Adopcja Szkolna"

 

 

BUDUJEMY DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK